Cambridge

Cambridge

Czytaj Dalej

Description of a place (Cambridge)

Last summer I had an opportunity to go to Great Britain in order to improve my english. I went to Cambridge, where I stayed for three weeks. Before I left I had made myself familiar with this city. Consequently I would like to write a few words about Cambridge. But my purpouse is not to present all the monuments...

CAMBRIDGE PLATONISTS, platonicy z Cambridge

GrupaXVII-wiecznych myślicieli anglik. (-> anglikański Kościół V)związanych z uniw. w Cambridge, pozostających pod wpływemfilozofii platońsko-neoplatońskiej.

Nie była to grupa o ściśle sprecyzowanych założeniach;bardziej niż doktryna charakteryzował ją swoisty ton polem,względem współcz...

CAMBRIDGE (1)

(wym. kęjmbridż) Miasto w Brytanii (wsch. Anglia), siedziba uniwersytetu, jednego z najstarszych na świecie i obok oksfordzkiego najstarszego w Brytanii. Pierw, rzymski fort Camboritum, następnie Grantebrycge 'most przez rzekę Grantę' Sasów, Cantebrigge Normanów i Caumbridge Anglików, z czego powstała nazwa...

CAMBRIDGE

Miasto we wsch. Anglii słynne z uniwersytetuoraz licznych got. budowli sakralnych.

I. UNIWERSYTET — Początki uniwersytetu (brak dokumentówfundacyjnych) — zwykło się wiązać z przybyciem do C. 1209grupy studentów z Oksfordu, którzy opuścili uczelnię macierzystąna skutek konfliktu z miejscowymi władzami...

CAMBRIDGE (2)

Miasto w stanie Massachusetts (USA) nad rzeką Charles, w zespole miejskim Bostonu, jeden z najstarszych ośrodków naukowych w Stanach Zjedn., w którym mieszczą się: Harvard (zob.), Radcliffe College od 1879, i Massachusetts Institute of Technology (MIT, od 1915). Tutaj Stephan Day uruchomił w 1638 pierwszą...