OKO PROROKA, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść hist. Władysława Łozińskiego

OKO PROROKA, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść hist. Jego bohaterem i zarazem narratorem jest Hanusz Bystry, syn wolnego chłopa przewożącego towary na szlaku handl.