Voice Button

Voice Button - jedna z aplikacji strony webowej  umożliwiająca automatyczne nawiązanie połączenia i przekaz głosowy przez sieci z protokołem IP, jedynie przez kliknięcie odpowiedniej ikony firmowej lub tematycznej na obrazie strony WWW.