Burżuazja

Czytaj Dalej

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Dążenie burżuazji angielskiej i nowej szlachty do likwidacji pozostałości ustroju feudalnego

Rozwój stosunków kapitalistycznych w przemyśle i rolnictwie angielskim powstrzymywany był po przez różnorodne czynniki:

w miastach - bardzo mocny ustrój cechowy

na wsi - feudalna własność ziemi,

ponadto nie wytworzył się jeszcze ogólnonarodowy rynek oraz istniały całe połacia kraju, na których...

Historyczna ewolucja typów elit (archonci, senatorowie, szlachta, arystokracja, oligarchia, burżuazja itp.)

Elity przed Pareto:

Religijne

Wojownicy

Arystokracja

Oligarchia

Neto i merytokracja – XIX w. o przynależności do elit decydują cechy osobowościowe i wykształcenie

XIX/XX w. Pareto wyróżnia elity polityczne

Ateny: demokracja ekskluzywna (wyłączająca), elitą...