Uprawa i plon buraków cukrowych

) są tu duże, dlatego wielkość powierzchni zasianej burakami i wy- sokość plonu buraków są wskaźnikami intensyfikacji roślinnej produkcji rolniczej. Buraki cukrowe zostały wyhodowane z buraków ogrodowych.

Burak Cukrowy

Burak cukrowy nie jest zbyt wrażliwy na niskie temperatury. Najwyższe plony korzeni burak daje na glebach głębokich, strukturalnych o uregulowanych stosunkach wodno ?

Nowoczesne technologie uprawy buraka cukrowego - siew w mulcz

Początkowo podstawowym celem uprawy buraka było uzyskanie wysokiego plonu korzeni. Siew bezpośredni - od momentu zbioru przedplonu do siewu buraka cukrowego nie wykonuje się zabiegów uprawowych.

Uprawa buraka cukrowego w Polsce

Ich uprawa wymaga wielu zabiegów, dlatego tak jak ziemniaki buraki są charakterystyczne dla gospodarstw indywidualnych. Polska należy do pierwszej dziesiątki producentów buraka cukrowego na świecie.

WYORYWACZ BURAKÓW

WYORYWACZ BURAKÓW — narzędzie dowydobywania korzeni buraków po uprzednimogłowieniu, tj. Zęby wyorywaczaobejmują rząd buraków i zagłębiają się z obustron korzeni na głębokość 10—12 cm.

Skrócony opis procesów technologicznych otrzymywania cukru z buraków

85), że zapewniają możliwość wyładunku i transportu hydraulicznego buraków. Rozdrabnianie buraków polega na wytworzeniuz nich w specjalnej krajalnicy (4) krajanki zapewniającej optymalnyprzebieg dyfuzji i ekstrakcji cukru.

Burak (Beta vulgaris)

Dwuletnia roślina zrodziny komosowatych (Chenopodiaceae),uprawiana w wielu formach i odmianach. Wpierwszym roku wytwarza korzeń spichrzowy,a w drugim pęd kwiatowy z nasionami. Formyuprawne zaliczane są do podgatunku ssp. vulgaris,przy czym formy liściowe b. (np. boćwina)zalicza się do convar. cicla...

Widlastość korzeni buraków cukrowych

Tworzenie zamiast jednego, dużego korzenia spichrzowego kilku drobniejszych; przyczyną tego zjawiska jest często podeszwa płużna.