Bułgaria

Bułgaria

Czytaj Dalej

Ewolucja ustroju politycznego republiki Bułgarii. Ludowa republika Bułgarii

1. ZARYS HISTORII PAŃSTWOWOŚCI BUŁGARSKIEJ Ziemie dzisiejszej Bułgarii zostały zasiedlone przez plemiona słowiańskie w V w. n.e.; w 681r. powstało państwo bułgarsko ? słowiańskie pod wodzą chana Asparucha, ze stolicą z Plisce. W 866r. Borys I przyjął chrześcijaństwo według obrządku wschodniego. Za panowania Symeona I Wielkiego (893 ? 927) nastąpił rozkwit państwa i wczesnośredniowiecznej kultury bułgarskiej. Pod koniec X w. rozpoczął się podbój ziem bułgarskich ...

Upadek komunizmu w Bułgarii

Bułgaria przez lata miała opinię najbardziej lojalnego sojusznika ZSRR w bloku wschodnim. Bułgarski przywódca komunistyczny Teodor Żikow doszedł do władzy w 1954 roku będąc zdeklarowanym stalinistą, a potem rządził krajem przez 35 lat, niewolniczo podążając za wskazaniami politycznymi płynącymi z...

Traktat pokojowy z Bułgarią i Austrią

Traktat pokojowy z Bułgarią Traktat pokojowy z Bułgarią podpisano 27 listopada 1919 r. w Neuilly-sur-Seine pod Paryżem. Był to jeden z kilku traktatów pokojowych podpisanych po zakończeniu I wojny światowej przez kraje ententy z państwami bloku niemieckiego. Obok Bułgarii do bloku tego należała Turcja i Austro-Węgry. Straty terytorialne • Dobrudża Południowa na rzecz Rumunii • Tracja Zachodnia na rzecz Grecji • drobne skrawki na zachodniej granicy na rzecz ...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Bułgaria

 

Gdy Armia Radziecka we wrześniu 1944 roku wkroczyła do Bułgarii, premier tego kraju, Konstantin Murawiew zareagował wypowiedzeniem wojny Niem­com. 9 września dokonała się rewolucja zorganizowana przez dwór, generalicję i silnych w tym kraju komunistów oraz agrariuszy.

Na czele rządu Frontu...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Rewolucja demokratyczna w Bułgarii

 

W Bułgarii w listopadzie 1989 roku grupa komunistycznych przeciwników Żiwkowa z Andrejem Łukanowem na czele obaliła dyktatora i przejęła władzę. Zwolennik umiarkowanych reform, znający dobrze świat Łukanow byłby dosko­nałym liderem w latach siedemdziesiątych. Próba odgórnych reform przyszła za...

BORYS III (1894-1943) - król Bułgarii

Tron objął w 1918 r. Po wybuchu II wojny światowej usiłował trzymać swoje państwo z dala od wojny, ale w marcu 1941 r. pod presją Hitlera premier jego rządu podpisał akt przystąpienia do *paktu trzech, w następstwie czego Bułgaria stała się bazą wypadową do niemieckiej inwazji na Grecję i...

Zachowawcze reformy (Bułgaria, Albania)

Reforma – zmian dokonują reformatorskie frakcje sił rządzących (mogą być do tego zmuszone przez otoczenie zewnętrzne). Ważne jest, że opozycji nie ma lub jest bardzo słaba.

Bułgaria – najbardziej uległa Moskwie, nie było tam nigdy wystąpień przeciw władzy, nie istniała opozycja. Dopiero w 1985 r...

Bułgaria w IX i X wieku

-  następca Kruma – Omortag – rozszerzenie granic po Cisę, podbicie Serbii i Macedonii

-  przeniesienie stolicy z Pliski do Presławia

-  przenikanie kultury bizantyjskiej

-  864 r. – przyjęcie chrześcijaństwa przez chana Borysa, nieudane starania o usamodzielnienie kościelne Bułgarii

-  przyjęcie...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Bułgaria. Rumunia

 

W Bułgarii trwały rządy Żiwkowa i nie zaszły istotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej dekady. W Rumunii umocniła się dyktatura Ceausescu i rozwinął jego kult.

Samodzielna polityka zagraniczna Rumunii zyskała jej przychylność wielu kręgów politycznych na Zachodzie.

Dopiero w latach...

BUŁGARIA, Bułgarska Republika Ludowa, Narodna Republika Byłgarija

Państwo demokracji lud. we wsch. części Płw. Bałkańskiego; zajmuje 110 928 km2 i liczy 8,6 min mieszk.;88 % ludności stanowią Bułgarzy, 6 % Turcy, 2,5 % Macedończycy,2% Cyganie, 1,5% Rosjanie, Grecy, Rumuni i in. (1973).

I. DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

1. Starożytność. — Podkoniec I w. prz.Chr...

Początki Bułgarii do rządów chana Kruma

-  lud turecki, w V w. nad Morzem Kaspijskim

-  wchłanianie niedobitków Hunów

-  sprzymierzeńcy Bizancjum w walce z Awarami i Słowianami

-  679 r. – wkroczenie chana Bułgarów Asparucha do słowiańskiej Mezji, utworzenie słowiańsko-tureckiej organizacji państwowej

-  681 r. – zwycięstwo z Bizancjum

- ...

ANCHIALUS (Pomorije w Bułgarii)

Abpstwo w rzym. prowincji Hemimont, bpi i abpi znani z II, IVVII w.; obecnie abpstwo tytuł.; od VII w. abpstwo autokefaliczne w patriarchacie Konstantynopol.