Budda - Buddyzm

Buddy nie czci się jako boga, jednak oddaje się cześć jego posągom, wokół których skupiają się praktyki religijne buddystów i które rozpowszechnione są na całym obszarze panowania buddyzmu.

Życie Gotamy Buddy

W Indiach istniało wtedy rozpowszechnione wierzenie,  że co jakiś okres czasu Mądrość schodzi na ziemię i wciela się w wybraną jednostkę, którą nazywano Budda. Serce ludzkie zawsze więcej garnie się do opowieści cudownej niż do moralnego wysiłku, i Gotama Budda stał się bardzo cudowny.

BUDDA, właśc. Siddhartha Gautama

i oddawać mucześć boską (bhagawan); fakt ten w buddyzmie późniejszym(zw. Sluszkiewicz, Budda, w: Od Mojżesza do Mahometa, Wwa 1969, 83-129; A. i rozprzestrzeniłysię we wszystkich krajach będących w zasięgu oddziaływaniabuddyzmu.

BUDDA

Głosi ona, że cierpienie jest nieodłączne od istnienia, które jest złem, że główną przyczyną cierpienia jest pożądanie, które można poskromić dyscypliną buddyjską; jej ostateczną nagrodą jest nirwana (zob.

BUDDE, Buddeus JOHANN FRANZ

ur. 25 VI 1667 w Anklamna Pomorzu Zach. (NRD), zm. 19 XI 1729 w Gotha (Turyngia),Ewang. filozof i teolog.

Był synem pastora luterańskiego; studia filoz. odbywał 1685--87 w Wittenberdze, po czym został wykładowcą na wydzialefiloz.; 1689 udał się do Jeny, gdzie studiował historię powsz.;powołany 1692 na...