Brzuch

Brzuch jako żołądek jest także symboliczną aluzją do żarłoczności i materialistycznej postawy życiowej. W sztukach piast, buddyzmu, przede wszystkim w Japonii, nagi brzuch wielu męskich figur (np.

BRZUCH PARYŻA

Nazwa dzielnicy dawnych Hal paryskich, centralnego rynku spożywczego stolicy, areny walki między „tłustymi i chudymi".

Tytuł powieści (Le Ventre de Paris, 1873) Emila Zoli, z cyklu Rougon-Macąuartów.

Ostry brzuch

(-, acute abdomen); mniej lub bardziej nagłe wystąpienie bólu w jamie brzusznej o różnym umiejscowieniu, zależnie od przyczyny. Najczęstsza chirurgiczna przyczyna to perforacja wrzodu żołądka lub dwunastnicy, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, zawał...

Brzuch

Przy obecności wolnego płynu w jamie brzusznej stłumienie wypuku odpowiada układaniu się płynu w najniżej położonych częściach brzucha.