ZAPALENIE BRZEGÓW POWIEK

Przy zmywaniu należy lekko uciskać brzeg powieki (po jej odciągnięciu), żeby mechanicznie usunąć wydzielinę z ujść gruczołów znajdujących się w brzegach powiek.

FRYDLAND (Friedland), m. w Prusach Wsch. (dz. Prawdinsk w obwodzie Kaliningradzkim), na lewym brzegu rz. Łyny

Bagration, mając już niewiele miejsca, z rzeką za plecami, wycofał się na prawy brzeg Łyny. Gorczakowowi nie pozostało nic innego jak przeprawiać się pod ogniem na prawy brzeg przez bród w Kloschenen.

Brzegi kości czołowej

tworząc szew wieńcowy (sutura coronalis) Krótki brzeg boczny powierzchni skroniowej łuski łączy się obustronnie z brzegiem czołowym skrzydła większego kości klinowej w szwie k 1 inowo-czołowym (sutura sphenofrontalis) Ograniczenie dolne łuski jest utworzone pośrodku przez część nosową kości czołowej, bocznie zaś obustronnie przez brzeg nadoczodołowy: brzeg ten dalej przechodzi w wyrostek jarzmowy.

DURNSTEIN, m. w Austrii, na lewym brzegu Dunaju, na zach. od Wiednia

Korpus ten, posłany na lewy brzeg Dunaju, maszerował wąską, kamienistą drogą, nieco w tyle za awangardą Murata i korpusem Lannes’a, pozostawionymi na prawym brzegu. Tymczasem Rosjanie przeszli w Krems na lewy brzeg rzeki.

ESSLING, w. na lewym brzegu Dunaju, w pobliżu Wiednia

O świcie 21 V Francuzi zaczęli przeprawiać się z Lobau na lewy brzeg przez pontonowy most długości 100 m. W południe załamał się niespodziewanie wielki most pontonowy o długości 680 m, łączący prawy brzeg z Lobau.

WAGRAM, w. w Austrii, na płn. od Wiednia, na lewym brzegu Dunaju

21, podczas gwałtownej burzy, Francuzi zaczęli przeprawiać się na lewy brzeg, znacznie dalej na wschód niż przed bitwą pod Essling. W miarę jak Francuzi zajmowali lewy brzeg Dunaju, Austriacy starali się stworzyć przeciwko nim front i pod wieczór byli już rozciągnięci na 17 km.

ULM, m. w Bawarii, na lewym brzegu Dunaju

Neyowi udało się jednak 14 X odebrać Austriakom most w Elchingen, po którym W A przeszła z powrotem na lewy brzeg. Prawy brzeg Dunaju na tym odcinku był teraz obsadzony przez korpus Marmonta.

BORYSOW, m. na lewym brzegu Berezyny, na drodze z Mińska do Smoleńska

Dąbrowskiego wycofała się na lewy brzeg Berezyny i dalej przez B. , prawym brzegiem rzeki, a następnie przeprawił się na brzeg lewy i połączył z Dąbrowskim.

ELCHINGEN, m. w Bawarii, na lewym brzegu Dunaju

, a następnie przerzucić na lewy brzeg dyw.

PIRAMIDY, bitwa rozegrana 21 VII 1798 w pobliżu Piramid, nad brzegiem Nilu

Mameluków, z których część utonęła w czasie przeprawy na prawy brzeg Nilu. Ibrahim Bej zawrócił więc na prawy brzeg i zebrawszy swoich ludzi, uciekł do Kairu, a następnie - już z rodzinami - do Syrii.

Choroby wzroku - ZAPALENIE BRZEGÓW POWIEK

Najczęstszą chorobą powiek jest zapalenie ich brzegów,łączące się często z zapaleniem spojówek. Odjawy są bardzo charakterystyczne:brzeg powieki jest zaczerwieniony,tworzą się łuski i owrzodzenia u nasady rzęs.

Brzeg przedni wątroby

Mniej wyraźne jest wcięcie pęcherzyka żółciowego (incisura vesicae felleaeJ, leżące 4- 5 cm na prawo od wcięcia pępkowego, w miejscu gdzie spod przedniego brzegu wątroby wystaje dno pęcherzyka żółciowego.

Brzegi nosa zewnętrznego

Brzeg przedni utworzony przez połączenie się obu powierzchni bocznych jest stosunkowo szeroki i nosi nazwę grzbietu nosa (dorsum nasi).

Brzeg dolny płuca

Po stronie przyśrodkowej, na wklęsłości półksiężyca podstawy, gdzie brzeg ten oddziela powierzchnię przeponową od śródpiersiowej—jest on bardziej tępy i zaokrąglony.

UMOCNIENIE BRZEGÓW

UMOCNIENIE BRZEGÓW — ochrona brzegówcieków lub zbiorników wodnych przed podmyciem;brzegi umacnia się układając na ich skarpachnarzuty lub bruki kamienne, okładzinybetonowe, brzegosłony faszynowc.

Brzeg przedni płuca

Brzeg przedni (margo anterior) w odróżnieniu od tylnego jest cienki, prawie ostry.

BRZEG i literatura

BRZEG, miasto w woj.

JULIA I ADOLF, czyli Nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniestru

JULIA I ADOLF, czyli Nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniestru, romans listowny L.

NA NORMANDZKIM BRZEGU, cykl nowel M. Konopnickiej

NA NORMANDZKIM BRZEGU, cykl nowel M.