Bruzdkowanie

Bruzdkowanie

Czytaj Dalej

BRUZDKOWANIE

W jajach polilecytalnych (bogatożółtkowyoh) dochodzi do bruzdkowania całkowitego nierównomiernego (jaja telolecytalne, żółtko zgromadzone na jednym biegunie, polega na zróżnicowanym podziale blastomerów na małe komórki bez żółtka - mikromery i duże z żółtkiem - makromer; u płazów), bruzdkowania częściowego (meroblastycz-nego) tarczkowego (podziałom ulega tarczka cyto plazmy - blastodysk, na ...

Bruzdkowanie

Podobne, nie tak pełne jednak obrazy bruzdkowania stwierdzono i u zarodka ludzkiego. W przebiegu dalszego bruzdkowania wewnątrz zarodka, pomiędzy komórkami moruli, gromadzi się płyn, który powoduje rozsuwanie się wewnętrznych blastomerów.