Henryk Bruhl 1700 - 1763

 

Henryk Bruhl był ministrem saskim i wszechwładnym doradcą Augusta III. Kierując się osobistym interesem, rozgrywał konflikty między stronnictwami możnowładczymi.

Karierę rozpoczął w końcowym okresie panowania Augusta II. Był jego zaufanym powiernikiem. Za panowania Augusta III zręcznie...

BRUHL. Opowiadanie historyczne

BRUHL. Opowiadanie historyczne, powieść historyczna J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Bibliotece Warsz." 1874, wyd. osqw Warszawie 1875. W oparciu o niem. źródła i opracowaniaautor przedstawił błyskotliwą karierę H. Briihla - od paziaAugusta II do wszechwładnego ministra jego syna. Naszkico-wał celne portrety...