Do obywatela Johna Brown

Do obywatela Johna Brown i John Brown to dwa utwory Cypriana Norwida skierowane przeciwko niespra­wiedliwości społecznej, angażujące się po stronie Murzynów wyzy­skiwanych przez białych i pozbawionych wszelkich praw.

BROWN John

John Brown of Osawatomie wiersz (1859) poety amer. Do obywatela Johna Brown wiersz (1859) Norwida. John Brown obraz (1939) Johna Steuarta Curry, Nowy Jork, Metrop.

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego do Ameryki 1859, listopada)

Wiersze o Johnie Brownie należą do najwybitniejszychosiągnięć Norwida-liryka; łączą „wielki i czysty patos" z oryginalnąi przejmującą wizją poetycką. LIBERA Norwid o Johnie Brownie, w: Nowe studia o Norwidzie(zbiór.

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego do Ameryki 1859, listopada)

Wiersze o Johnie Brownie należą do najwybitniejszychosiągnięć Norwida-liryka; łączą „wielki i czysty patos" z oryginalnąi przejmującą wizją poetycką. LIBERA Norwid o Johnie Brownie, w: Nowe studia o Norwidzie(zbiór.

HUMANIZM I DEMOKRATYZM W WIERSZU „DO OBYWATELA JOHNA BROWNA”

John Brown - działacz społeczny, który walczył o zniesienie niewolnictwa murzynów. Brown wobec śmierci jest heroiczny i nieugięty.

Blue eyes vs brown eyes – speech

The brown colour is dirty and evil and it reminds every sensible person of hell. It simply proves that those with brown eyes are drunkards and behave like savage animals.

BROWNA NAPAP NA HARPERS FERRY 1859

Brown został ranny, w czasie akcji zginęło 17 ludzi z jego oddziału. Brown stanął przed sądem, został uznany za winnego zdrady i morderstwa.

Na czym polega istota mikrogenetycznej teorii Browna?

Specjalizacja pracy mózgu ewoluuje również w skali ontogenetycznej, czyli im człowiek jest starszy, tym bardziej określone funkcje skupiają się w określonych ośrodkach, co tłumaczy, dlaczego ogniskowe uszkodzenia w tej samej lokalizacji powodują całkiem inne objawy u młodego i u starego człowieka (Brown 1988).

Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown pamięci żałobny – rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

Wiersz Do obywatela Johna Brown jest jednym z głosów protestu, jakie znani pisarze i poeci wysłali do Ameryki w obronie życia bojownika o prawa Murzynów, Johna Browna. Nic to jednak nie pomogło – John Brown został stracony.

Na czyni polega istota terapii neurolingwistycznej, neuropsychologicznej i logopedycznej opartej na mikrogenetycznej teorii Browna?

Zaproponowana przez Browna nowa perspektywa na „organiczność'’ otwiera nowe możliwości pracy z pacjentem, umożliwia zastosowanie podejścia heurystycznego w diagnozie i terapii chorych z afazją (por.

Wiciokrzew Browna

Wiciokrzew Browna (Lonicera x brownii) od czerwca do września obsypany jest pomarańczowoczerwonymi, bezwonnymi kwiatami.

Zespół Browna-Sequarda

zespół Browna-Sequarda; zespół objawów występujący w następstwie połowicznego uszkodzenia rdzenia; poniżej ogniska po stronie uszkodzenia — niedowład z zaburzeniem czucia głębokiego, po stronie przeciwnej — zaburzenie czucia bólu i temperatury.

BROWN

(wym. braun) Uniwersytet amerykański w Providence (Rhode Island) założony w 1764. Zob. Ivy League.

BROWN JÓZEF SJ

ur. 1 VI 1801 w Petersburgu, zm. 31 XII1879 w Krakowie, Bibliograf.

Syn Anglika, lekarza ces. dworu ros., 1817 wstąpił do zakonuw Puszy (Białoruś); po usunięciu jezuitów z Białorusi,po krótkim pobycie w Ferrarze, odbywał od 1820 studia filoz.w Tarnopolu, a teol. w Starej Wsi i Tyńcu;

1828 przyjął...

BROWN WILLIAM ADAMS

ur. 29 XII 1865 w Nowym Jorku,zm. 15 XII 1943 tamże, Teolog, działacz ekumeniczny.

Studiował w Yale University w New Haven, a nast. w UnionTheological Seminary w Nowym Jorku oraz na uniw. berlińskim; 1893 objął funkcję duchownego prezbiteriańskiego;

1898podjął wykłady teologii systematycznej i...

ZESPÓŁ BROWNA-SEOUARDA

Zespół ten jest wynikiem bocznego uszkodzenia połowy rdzenia . Charakteryzuje się porażeniem połowiczym w następstwie uszkodzenia dróg piramido-wych i ubytkiem czucia proprioreceptywnego po stronie urazu (uszkodzenie dróg sznurów tylnych) z jednoczesnym drugostronnym ubytkiem czucia bólu i temperatury—jeden...

BROWN BESS

Potoczna nazwa ang. muszkietu modelu Long Land Pattem. Broń ta była szczególnie popularna wśród żołnierzy ang. walczących na Płw. Iberyjskim. Francuzi chętnie z niej korzystali, zbierając na pobojowiskach i odbierając jeńcom, bo uważali ją za lepszą od własnej.

ZESPÓŁ BROWNA-SEQUARDA

Zespól ten jest wynikiem bocznego uszkodzenia połowy rdzenia [15]. Charakteryzuje się porażeniem połowiczym w następstwie uszkodzenia dróg piramido-wych i ubytkiem czucia proprioreceptywnego po stronie urazu (uszkodzenie dróg sznurów tylnych) z jednoczesnym drugostronnym ubytkiem czucia bólu i...