Browary Bydgoskie

Browary Bydgoskie

Czytaj Dalej

Jaki typ strategii realizował browar Millera , a jaki pozostałe browary?

Dzięki tym działaniom sprzedaż firmy Miller Brewing Company wzrosła z 5 milionów beczek piwa do 25 milionów, w ciągu 6 lat i wyniosła ów browar na drugie miejsce w kraju.

Jakie segmenty rynku wyodrębnił browar Miller ?

  Browar Millera wyodrębnił pięć segmentów rynku, do których odpowiednio dostosował produkt i promocję : robotnicy, tzw.

Jakie instrumenty marketingowe wykorzystał w swojej strategii browar Millera ?

By wyeksponować nowe produkty i specyficzne opakowania, browar Millera zainwestował ogromne kwoty w promocje.

Traktaty welawsko - bydgoskie

 

Brandenburgia, za cenę obietnicy Karola Gustawa do uznania pełnej niezależności Prus (dotąd lennych wobec Polski), stała się sojusznikiem Szwecji w czasie najazdu szwedzkiego na Rzeczypospolitą. Jan Kazimierz próbował rozbić ten sojusz i zwolnił w 1657 roku elektora brandenburskiego od zależności...