LEGALNOŚĆ GROŹBY LUB UŻYCIA BRONI JĄDROWEJ.

Według materiałów zebranych przez Trybunał wynika, że zniszczenia są wiele bardziej potężne od zniszczeń spowodowanych przez inne bronie i promieniowanie to tylko specyfika broni jądrowej.

Podstawy prawne użycia broni palnej przez policje

Użycie broni palnej uzasadnione jest wyłącznie: 1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 2) przeciwko osobie nie podporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu lub wolności policjanta albo innej ...

HANDEL BRONIĄ

najwięksi eksporterzy broni uzgodnili zasady działania nowego systemu kontroli handlu bronią nazwanego Nowym Forum, wg którego do niektórych państw nie powinna być sprzedawana broń i nowoczesne technologie.

Omów warunki urzycia broni i innych środków przymusu bezpośredniego

Użycie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ BRONI JĄDROWEJ

Izrael zaniepokojony działaniami Iranu zagroził, że w przypadku rozpoczęcia przez to państwo produkcji broni jądrowej zbombarduje instalacje irańskie, podobnie jak to zrobił na początku lat 80-tych z ośrodkiem atomowym w Iraku.

Co to jest ładowanie odtylcowe broni palnej?

Dzięki gwintowi wystrzeliwany pocisk obracał się wokół własnej osi, co poprawi­ło celność broni. Jednak pocisk musiał być ciasno dopasowany do gwintu, a to wykluczało przeci­skanie go przez lufę w trakcie ładowania broni.

Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich

Przykładem isymbolem postawy polskiego chłopa który bronił swej ziemi i polskości stał się Michał Drzymała, gospodarz ze wsi Podgardowice.

Historia broni palnej

Dało to początek rozwojowi broni palnej. Broń trzymano w ręku, a żerdź ściskano pod pachą, tak by zapewnić broni odpowiednią stabilność.

Szybkostrzelność broni palnej

Efektywność broni palnej wzrasta, gdy można z niej oddawać wiele strzałów w krótkim odstępie czasu. Roz­wiązania przypominające rewolwer istniały już w XVI wieku, lecz dziś ten rodzaj broni każdemu kojarzy się z nazwiskiem amerykańskiego inży­niera Samuela Colta.

Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pracownika ochrony

2 pkt 1-3 oraz 5 i 6, lub broni palnej, w przypadku gwałtownego, bezprawnego zamachu na konwojowane wartości lub osoby je ochraniające.

PIECHOTA, podstawowy rodzaj broni, żoł. walczący pieszo

W praktyce trzeci szereg zajmował się tylko nabijaniem broni i podawaniem jej pierwszemu i drugiemu szeregowi. Zbliżając się ku nieprzyjacielowi, na komendę, zmieniali położenie broni i ustawiali ją w pozycji „do ataku”.

Co to jest uderzeniowa metoda odpalania ładunku w broni palnej?

Wielebny Alexander Forsyth opatentował w 1807 roku uderzeniową metodę odpalania ładunku w broni palnej.

MANUFAKTURY BRONI

Napoleon powierzył produkcję broni palnej (karabiny i pistolety) zakładom państwowym w Wersalu, Tulle, Saint-Etienne, Liege i Turynie; broń sieczną wytwarzano w Klingen-thal; działa natomiast odlewano w Douai, Le Creu-sot i Saint-Gervais.

Jak organizm broni się przed zarazkami?

Ludzki organizm jest wyposażony w trzy główne linie obrony przeciw atakującym zarazkom. Pierwszą są powłoki ciała: skóra, błona śluzowa wyściełająca płuca oraz drogi oddechowe i inne ochronne powierzchnie ciała. Żołądek produkuje silny kwas solny, który nie tylko trawi pokarm, ale też zabija...

Jakie organizacje międzynarodowe i za pomocą jakich norm, bronią praw człowieka?

 

Europejska Konwencja Praw Człowieka ( jest ona traktatem regionalnym, gdyż otwarta jest wyłącznie dla państw członkowskich Rady Europy, do której z kolei mogą należeć tylko kraje demokratyczne. Konwencja jest traktatem, a więc aktem prawnie wiążącym, formułującym wyłącznie prawa i wolności...

BRONISZ

zm. ok. 1241, Komes, fundator klasztoru cystersóww Paradyżu (obecnie Gościkowo).

Był wojewodą pozn.; wybudował kościół w Gościkowie (konsekrowany1230 przez bpa pozn. Pawła); 29 I 1230 za zgodąrodziny zapisał opatowi cystersów z Lehnina (Brandenburgia)Hermanowi wieś Gościkowo, w której wzniesiono...

Plac broni

W nowoż. fortyfikacjach plac w obrębie narysu bastionowego, umieszczony na załamaniach drogi ukrytej, prowadzonej po zewn. stronie fosy; później plac ćwiczeń wojskowych.