Tadeusz Breza (1905 - 1970)

Należy on do najwybitniejszych prozaików współczesnych. Urodził się w Siekierzyńcach koło Ostroga na Ukrainie. Po ukończeniu szkoły średniej przebywał w Belgii, gdzie odbywał nowicjat u benedyktynów. Stąd m. inr jego świetna znajomość spraw dotyczących Kościoła, co znajdzie potem wyraz w...

BREZA TADEUSZ

BREZA TADEUSZ, ur. 31 XII 1905 w Siekierzyńcach podOstrogiem, zm. 19 V 1970 w Warszawie, prozaik eseista.Pochodził z rodziny ziemiańskiej osiadłej od pocz. XIX w.na Wołyniu; był siostrzeńcem M. Jehanne-Wielopolskiej.W 1918 znalazł się w Lublinie, nast. u krewnych w Poznańskiem.Na uniw. w Poznaniu...

BREZA TADEUSZ

ur. 31 XII 1905 w Siekierzyńcach (k.Ostroga), zm. 19 V 1970 w Warszawie, Powieściopisarz, eseista.Gimnazjum ukończył 1924 w Poznaniu; porzuciwszy rozpoczętestudia prawnicze wstąpił do benedyktynów;

po półtorarocznympobycie w nowicjacie belg. opactwa Saint-André k.Brugii opuścił zakon, podejmując z kolei...