Alla breve [wym. alla brewe]

Nazwa taktu w metrum |, w którym podstawową jednostką metryczną jest półnuta; w zapisienutowym oznaczana symbolem umieszczonym na początku pięciolinii.