Brazylia

Brazylia

Czytaj Dalej

Systemy edukacji Polska Brazylia- powrównanie

Jak informuje ministerstwo spraw zagranicznych Brazylii aż 90 % z ośmiu milionów brazylijskich podatników składa deklaracje podatkowe przez Internet, albo na dyskietkach komputerowych.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Brazylia

W Brazylii pojawiła się opozycja także w kręgach katolickich i kościelnych. niektórzy przywód­cy sandinizmu nikaraguńskiego) - teologia wyzwolenia nie ograniczyła bowiem swych wpływów do samej Brazylii.

Misje w Brazylii

Uwięziony tam, odzyskał wolnośćpo zmianie rządów i powrócił do Brazylii. Owocne misje jezuickie rozwijały się w Brazylii do momentu wypędzenia ich (1759) z Królestwa Portugalskiego.

„GAZETA POLSKA w BRAZYLII"

Głuchowski, Materiały do problemu osadnictwa polskiego w Brazylii. Prasa polska w Brazylii, Kalendarz Ludu, kurytvba 1971. Bibliografia wydawnictw polskich w Brazylii 1892-1974. Dworecki, Zmagania polonijne w Brazylii.

Brazylia - Historia

w Brazylii rozwinął się ruch na rzecz zrzucenia portugalskiej władzy kolonialnej. W 1964 władzę w Brazylii przejęła armia, która skupiła w swoich rękach całą administrację państwową.

Brazylia - Powierzchnia i ludność

Brazylia, Federacyjna Republika Brazylii, Brasil, República Federativa do Brasil, państwo w środkowej i wschodniej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Atlantyckim.

KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Brazylia

Brazylia za długiego panowania cesarza Pedra II (1831-1888) była największym terytorialnie i liczebniepaństwem Ameryki Łacińskiej. Rząd orzekł, żepapieskie bulle i sankcje przeciw masonerii nigdy nie miały w Brazylii placetum regium, i anulował zarządzeniaobu biskupów.

Brazylia - Gospodarka

Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii, Warszawa, ul.

Brazylia - Transport

Międzynarodowe porty lotnicze w Rio de Janerio, Sao Paulo i Brasilii oraz w 17 innych większych miastach, łącznie w Brazylii istnieje 139 lotnisk.

Brazylia - Górnictwo

Specjaliści spodziewają się, że na terenie Brazylii znajdują się ponadto złoża kwarcu, chromu, soli, wolframu i innych minerałów.

PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M. Konopnickiej

PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M.

HOLENDERSKA WOJNA W BRAZYLII 1624--1629

Wzbogacona holenderska Kompania Zacho­dnioindyjską wysłała teraz 67 okrętów i 7000 żołnierzy, którzy zdobyli Recife (miasto) i Pernambuco (region) w północno--wschodniej Brazylii.

Brazylia - Warunki Naturalne

Ukształtowanie powierzchni wyżynno-nizinne. Na południowym-wschodzie Wyżyna Brazylijska zajmująca ok. 60% powierzchni kraju, na południowym-wschodzie opadająca stromą krawędzią ku wybrzeżom Oceanu Atlantyckiego. Na północy rozległa, aluwialna, miejscami zabagnina Nizina Amazonki, rozcięga gęstą...

Brazylia - Klimat

Klimat równikowy wilgotny na nizinach i podzwrotnikowy na wyżynach. Suma roczna opadów na nizinie do 4000 mm, na wyżynach 1000-2000 mm, w północno-wschodniej cześci Wyżyny Brazylijskiej poniżej 500 mm. Region na południe od Fortalezy jest często nawiedzany przez katastrofalne susze. Średnie miesięczne...

Brazylia - Rzeki i jeziora

Gęsta sieć rzeczna należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Główne rzeki: Amazonka (odwadnia ok. 57% powierzchni kraju), Parana, Sao Francisco. Na rzekach liczne, potężne wodospady, m.in. Igacu. Liczne jeziora (gł. lagunowe): Patos, Mirim.

Brazylia - Flora i Fauna

Flora

65% powierzchni stanowią lasy równikowe wilgotne (selwa, największy kompleks na świcie) z cennymi gatunkami drzew: mahoniowcem i kauczukowcem, silnie zniszczone przez wyręby. Wyżynę Brzylijską porasta sawanna z suchą formacją leśną (catinga) oraz sawanna bezdrzewna (campos). W dolinach rzek lasy...

Brazylia - Przemysł i turystyka

Rozwinięty przemysł spożywczy, włókienniczy, metalurgiczny, metalowy, samochodowy, elektrotechniczny, drzewny, papierniczy, obuwniczy, środków transportu, zbrojeniowy, chemiczny, petrochemiczny, materiałów budowlanych. Produkcja energii elektrycznej 1770 TWh (1995), co stanowi 275 kWh na jednego mieszk...

Brazylia - Rolnictwo

Rolnictwo oparte na plantacyjnej uprawie ziemi i hodowli. Użytki rolne stanowią 29% powierzchni, grunty orne 7%, plantacje 1%, użytki zielone, gł. pastwiska 19%. Udział powierzchni rolnych rośnie kosztem wyrębu lasów równikowych. Uprawia się: kawę, trzcinę cukrową, kukurydzę, ryż, agawę sizalską...

Brazylia - Ustrój

Wielopartyjna republika związkowa z dwuizbowym parlamentem - Kongers Narodowy złożony z Senatu z 81 senatorami (co 4 lata wybiera się 1/3 lub 2/3 składu) oraz Izby Deputowanych (4 letnia kadencja) z 503 miejscami (zależy od liczebności stanów). Głową państwo i władzą wykonawcza należy do prezydenta...