Brąz (metal i surowiec)

Nazwa „brąz” pochodzi od łac. aes brundusinum, tj. „kruszec brindyzyjski”, ponieważ w jego wytwarzaniu wyspecjalizowały się pracownie wytopu i obróbki brązu antycznego Brindisi. Klasyczny brąz jest stopem miedzi (Cu) i cyny (Sn) w stosunku 90:10. Surowca o tak dobranych proporcjach starożytni Grecy...

Brąz

Stopy na bazie miedzi obejmują brąz, mosiądz oraz stopy miedziowo-niklowe. Brąz jest najstar­szym znanym stopem. Pierwotnie składał się z 75% miedzi oraz 25% cyny. Dzisiaj nazwa brąz odnosi się do szerokiej gamy stopów na bazie mie­dzi, zawierających różne dodatki, a niekiedy zu­pełnie nie...

Brąz (technologia uzyskiwania i obróbki)

Miedź, podstawowy surowiec do produkcji brązu, na terenie Europy uzyskiwano ze złóż rudy dostępnych powierzchniowo lub przy zastosowaniu prostych metod górniczych. Były to najczęściej zwykłe, nieregularne leje drążone w podłożu, na terenie skalistym mające charakter jakby małych kamieniołomów...

BRĄZ

Stop miedzi z innymi metalami (z wyjątkiem stopu z samym cynkiem - zwanego mosiądzem); rodzajem brązu jest także spiż (zob.); nazwa od Brundisium, rzymskiego portu nad M. Adriatyckim w płd.-wsch. Italii, dziś Brindisi.

Epoka brązu. Ńajstarszy brąz, cynkowy, znany był w Egipcie i na Bliskim Wschodzie...

Brąz aluminiowy

Brąz aluminiowy, czyli brązal, jest stopem miedzi i aluminium, często z niewielkim dodatkiem in­nych metali, na przykład niklu, żelaza lub manga­nu. Mimo że nazywany brązem, stop ten zwykle nie zawiera w ogóle cyny. Brązal jest tak wytrzy­mały, jak miękka stal i cechuje się doskonałą odpornością...

Brąz

Stop miedzi z innymi metalami (wyjątek stanowiąstopy miedzi z cynkiem, zw. mosiądzem); wzależności od składu rozróżniamy b. plastyczne (dokucia, tłoczenia itp.) oraz odlewnicze. W wyrobachrzemiosła artyst. i dziełach rzeźby b. właściwy, tzn.cynowy, używany jest rzadko; najczęściej używa sięspiżu...

Brązy ołowiowe

Dla łożysk, które muszą wytrzymać duże prędko­ści obrotowe i ciśnienia lepszy jest fosforobrąz ołowiowy. Powstaje on przez dołączenie do fos­forobrązu około 3,5% ołowiu. Zwykły brąz ołowiowy wykorzystuje się także do wykonywania różnego rodzaju blach. Stopy z niewielką zawartością...

Lurestańskie brązy

Przedmioty z brązu pochodzącez górzystej prowincji Lurestan (zach. Iran),które pojawiły się na rynkach antykwarycznych 1928,budząc sensację w świecie nauk. i kręgach kolekcjonerów;były to gł. wyroby miejscowe, część - importy zElamu i Mezopotamii; najstarsze z 2 poł. III tysiącl.p.n.e., większość...

Brąz

Barwa ziemi i jesieni. W starożytności i w średniowieczu kolor żałoby; w pieśni ludowej i w liryce od późnego średniowiecza ma także znaczenie erotyczne.