BRAMA

Lwia Brama, Brama Lwic, monumentalna brama z ok. Skąjska Brama jedna z bram Troi w Iliadzie Homera; z jej baszty widać było całą równinę; przez nią wszedł do miasta orszak weselny Heleny; tu żegnał się Hektor z Andromachą i synkiem Astyanaksem; bramę tę uszkodzono, aby zmieściła drewnianego konia Achajów; ją też otworzyli towarzyszom wojownicy greccy, wydobywszy się z wnętrza konia trojańskiego; z gr.

Drzwi, brama, wrota

Rozpowszechnione jest wyobrażenie bram nieba lub bramy słonecznej, które zaznaczają przejście do sfery pozaziemskiej, boskiej. Wizerunki Marii na bramach często odnoszą się do symbolicznej interpretacji Marii jako Bramy Niebios, przez którą Syn Boży przyszedł na świat.

SPIŻOWA BRAMA. Notatnik rzymski, tom prozy eseistycznej T. Brezy

Obiektywizm obserwacji, sprawność intelektualnej analizy, klarowny język zabarwiony właściwym Brezie subtelnym dowcipem i ironią - składają się na wartość tej diagnozy, chociaż późniejszy bieg wydarzeń „za spiżową bramą", zapoczątkowany pontyfikatem Jana XXIII, podważył wiele jej elementów.

Barbakan i Brama Floriańska

Miały wów­czas 47 baszt i 8 bram głównych. Brama Floriańska, połączona z Barbaka­nem, jest jedyną, która ocalała. Przy Bramie Floriańskiej zaczyna się tzw.

Leszcz - abramis brama

Systematyka zoologiczna leszcza Typ: strunowce – Chordata Podtyp: kręgowce – Vertebrata Gromada: ryby – Pisces Podgromada: kostnoszkieletowe – Osteichthyes Rząd: karpiokształtne – Cyrpiniformes Rodzina: karpiowate – Cyrpinidae Rodzaj: Abramis (Cuvier 1817) Gatunek: leszcz – Abramis brama (Linnaeus 1758); syn Cyprinus brama (L.

Brama Wyżynna - Gdańsk

W attyce nad bramą umieszczono 3 herby: w środku godło Polski, orzeł na tarczy podtrzymywa­nej przez anioły; po prawej herb Gdańska, trzymany przez dwa lwy; po lewej herb Prus Królewskich orzeł z koroną i ręką z mieczem pod prawym skrzydłem, trzymany przez dwa jednorożce. W tylnej stronie bramy w 1888 umieszczono czarnego orła prus­kiego.

Złota Brama - Gdańsk

Bramy Długoulicznej z XIV w. odcinek Drogi Królewskiej, zwane od bogactwa złoceń Złotą Bramą.

Brama (gateway)

Brama (gateway) - pojęciowy albo fizyczny węzeł sieci komunikacyjnej stanowiący bramkę, stosowaną w sieciach lokalnych do obsługi dwóch niekompatybilnych sieci, podsieci albo urządzeń.

BRAMY RAJU

BRAMY RAJU, powieść J.

FIT PORTA CHRISTI PERVIA, Brama wszelkiej łaski pełna

Hymn na jutrznię uroczystości Świętej Bożej RodzicielkiMaryi (w LH od 1971); nieznany jest autor i czaspowstania.

Wysławia dziewicze poczęcie i narodzenie JezusaChrystusa, oddając mu cześć j a k o Synowi Bożemu, Stwórcy,Mocarzowi i Oblubieńcowi, a jego moc przyrównuje do siłybibl. kamienia...

Brama, wrota

Staropol. brona, brotna, otwór, najczęściejzamykany, służący do przejazdu, znajdującysię w ogrodzeniu, murze obronnym lub budynku,wraz z ujęciem arch.; także ozdobna budowla z przejazdemdo miasta, dzielnicy lub kompleksu zabudowań.

Ze względu na funkcje rozróżnia się:

1) b.warowną, element...

Brama Portowa

Barokowa, wykładana piaskowcem, rustykowana, zbudowana w 1 724 wg projektu G. C. Wallrawe, zwana do 1945 Berlińską. Pozostała po usunięciu fortyfikacji w 1877. Na elewacji zach. monogram Fryderyka Wilhelma I, napis upamiętniający zajęcie Szczecina przez Prusy oraz pan­orama miasta z bogiem Odry - Viadrusem...