Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Brak zdolności do czynności prawnych

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Osoby takie mogą dokonywać drobnych czynności dnia codziennego, np.: dysponować swoim kieszonkowym, dokonywać zakupu biletów do kina, robić drobne zakupy żywnościowe i dysponować...

Spłata kredytu – skutki braku spłaty terminowej zapłaty

W razie stwierdzenia przez bank kredytujący, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane ( czyli nie spłacanie rat lub nie wypełniania obowiązków wynikających z art. 74 który mówi, że w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i...

Wymagania formalne podania, uzupełnienia jego braków, pozostawienie podania bez rozpatrzenia

Żądanie strony dotyczące wszczęcia postępowania realizuje się poprzez wniesienie podania. Podania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej podanie, jej adres i żądanie. Powinno...

Jak sobie radzić z instytucjami wychowania pośredniego i brakiem kontroli

Jeżeli będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieci oglądają, w co grają i będziemy kontrolować czas spędzany z mediami, to oczywiście unikniemy wielu problemów. Największą uwagę należy przywiązywać do najmłodszych. Nie możemy generalizować, to nie jest tak, że każde dziecko będzie podlegało...

Przyczyny braku radykalizmu robotników

Partie radykalne powstają tam gdzie parlamentaryzm napotkał na opór ze strony grup dominujących w społeczeństwie.Dlaczego robotnicy nie mogą należeć do partii radykalnej?

Zróżnicowanie interesów robotników – ci pracujący w wielkich korporacjach i ci pracujący w małych...

Przenosiny do niemieckiej szkoły a brak świadectwa

jestem z polski przyjechalam na stale do niemiec i bede chodzic do nimieckiej szkoly a nie mam swiadectw szkolnych z polski co zrobic??

Czym grozi brak prawa lub branie sprawiedliwości we własne ręce?

  Gdy zaczyna brakować organu władzy jakim jest prawo (ma to miejsce zazwyczaj podczas wojen, rewolucji itd.

Jakie są konsekwencje braku wczesnej i fachowej pomocy psychopedagogicznej?

Jedną z najpoważniejszych tego konsekwencji jest powstawanie wtórnych zaburzeń emocjonalnych i groźba neurotycznego rozwoju osobowości na skutek wieloletnich niepowodzeń szkolnych (Spionek 1965; Bogdanowicz 2003). Inną konsekwencją drogą radzenia sobie ze stresem jest obniżenie motywacji i...

Wtórny brak miesiączki związany ze zmniejszeniem masy ciała

W przypadku dużej utraty masy ciała oraz istotnego zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej dochodzi do zatrzymania miesiączki. Należy uznać to za jeden z mechanizmów adaptacyjnych ustroju, który rezerwuje energię na podstawowe funkcje fizjologiczne, a nie wydatkuje jej na funkcje rozrodcze, wymagające...