Całkowity brak wrażliwości na androgeny

Całkowity brak wrażliwości na androgeny leży u podłoża 10% przypadków pierwotnego braku miesiączki. Częściowy brak wrażliwości na androgeny leży u podłoża 1% przypadków pierwotnego braku miesiączki.

BRAK (CZEGOŚ)

W tym zna­czeniu, przyjętym w tradycji filozofii kla­sycznej, zwykło się określać niebyt jako właśnie brak bytu, zło jako brak dobra, brzydotę jako brak piękna, itp.

Brak uczuć w relacjach międzyludzkich

Moim zdaniem, nic trafniejszego, jak to, że na brak uczuć narzeka każdy z nas. Brak uczuć w relacjach międzyludzkich powoduje, że stajemy się bezwzględnymi „maszynami”, które oczekują od innych nie dając nic od siebie.

Wtórny brak miesiączki

 Jest to brak miesiączki nie spowodowany ciążą u kobiety która, poprzednio miesiączkowała. Wtórny brak miesiączkowania po kastracji nie daje się leczyć.

Wrodzony brak strzałki

Wrodzony brak lub niedorozwój strzałki, jakkolwiek rzadki, jest najczęściej występującym wrodzonym brakiem kości długich. Typ I wykazuje jedynie częściowy, jednostronny brak strzałki z równoczesnym niewielkim skróceniem goleni.

Brak jajników i jajniki szczątkowe

Częściej niż brak zdarzają się przypadki kiedy jajniki są nienormalnie małe; występuje to zwłaszcza wtedy, kiedy i inne narządy płciowe są niedokształcone.

Brak kapłanów i zakonnic

Jednakże to nie brak dóbr materialnych oddalamłodych ludzi od kapłaństwa.

Wrodzonym brakiem jąder

Wrodzonym brakiem jąder nazywamy chorobę, którą cechuje brak obu jąder u osobników męskich, mających słabo rozwinięte prącie, niewykształconą mosznę, ujemny wynik testu na chromatynę, męski typ chromosomów 46, XY.

Pierwotny brak miesiączki

Wrodzony brak jajników lub jajniki szczątkowe (stwierdza się drogą próbnego otwarcia jamy brzusznej) połączone są zwykle z brakiem rozwoju cech drugo- i trzeciorzędnych.

Wrodzone braki i niedorozwoje palców

Wrodzony brak kciuka jest wadą znacznie upośledzającą możliwości funkcjonalne ręki. Braki poszczególnych palców lub ich części mogą być uzupełniane również przeszczepami mikrochirur-gicznymi palców stóp.

Stymulacja wczesna, brak

stymulacja wczesna, brak; poważne ograniczenie niezbędnych dla prawidłowego rozwoju warunków, dające w efekcie opóźnienie ważnych dla życia funkcji poznawczych i umysłowych. Brak w. Brak w.

Wrodzony brak nerki

Wrodzony brak obu nerek powoduje śmierć noworodka w kilka dni po urodzeniu, natsmiast wrodzony brak jednej nerki zwykle nie- wywołuje objawów klinicznych i bywa rozpoznawany przypadkowo.

Wrodzony brak pochwy

Wrodzony brak pochwy jest zwykle skojarzony z brakiem lub niedorozwojem macicy i niekiedy z wadami dróg moczowych. Zewnętrzne narządy płciowe są typowo żeńskie; brak jest jedynie pochwy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za brak transpozycji dyrektywy

(Sprawa Frankovich i inni) – dla przypomnienia- Frankovich i inni wnieśli skargę przeciwko Włochom do sądu włoskiego z powodu braku transpozycji dyrektywy, która zobowiązywała kraj do stworzenia funduszu, z którego wypłacane będą pieniądze dla pracowników bankrutujących przedsiębiorstw Trybunał stwierdził, że w przypadku, gdy rezultat, który przewiduje dyrektywa nie może zostać osiągnięty w drodze wykładni prawo ...

Brak zaufania do polityki i polityków wśród Polaków

Program badawczy: 1) Problematyka badawcza: brak zaufania Polaków do partii i polityków 2) Główny problem badawczy: Jakie są przyczyny braku zaufania Polaków do partii i polityków?

Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego

Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego stanowi najczęstszą przyczynę wtórnego braku miesiączki (75%).

Brak reakcji na zachęty płacowe

Jednym z nich jest brak zaufania pracowników do kierownictwa12.

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Skutki nadmiernej kontroli lub jej braku

A zatem (1) nadmierna kontrola ze strony dorosłych niszczy spontaniczność działań dziecka, bo wywołuje uczucie wstydu, a z kolei (2) niedostateczna lub brak kontroli ze strony dorosłych hamuje działania dziecka, bo wywołuje uczucie lęku i obawę przed ujawnieniem własnych chęci.

Jakie problemy w pierwotnej koncepcji WWW powodowały brak możliwości realizacji transakcji biznesowych on-line?

Brak interakcji, bezstanowy protokół http, brak zabezpieczeń (szyfrowanie, certyfikaty).

Wrodzony brak przyusznicy

Znanych jest również parę przypadków, w których jednostronny brak wrodzony łączył się 7.