Matka Boża Gromniczna

Matka Boża Gromniczna. Od V wieku obchodzone jako święto Ofiarowania Pańskiego. Cesarz JustynianI w 542 roku uczynił je obowiązującym w całym cesarstwie rzymskim. W Polsce - święto Maryjne, sięgawczesnego średniowiecza. Poświęcenie świec i procesja od X wieku.

Święty Jan Boży

Św. Jan Boży (Jan Cidade), brat zakonny. Urodził się w Portugalii. Mając kilka lat, pod wpływem opowieściprzygodnego wędrowcy wiedziony chęcią poznania świata, opuścił potajemnie rodzinny dom. Poparotygodniowej wędrówce znalazł schronienie i opiekę u jednego z mieszkańców hiszpańskiego...

Matki Bożej Różańcowej

Matki Bożej Różańcowej. Nabożeństwo to zainicjowali dominikanie. Pius V ogłosił święto Matki BoskiejZwycięskiej po zwycięstwie floty chrześcijańskiej nad turecką pod Lepanto 7 października 1571 (współcześniprzypisywali pokonanie Turków Maryi). Klemens XII wprowadził je pod obecną nazwą w 1716...

Bylica boże drzewko = boże drzewko

Roślina wieloletnia, dochodząca do wysokości 1,5 m, o pokroju krzewiastym, z gęstorozgałęzionymi, miotlastymi pędami. Pochodzi z Azji, uprawiana w Europie, również wPolsce, czasami spotykana w formie zdziczałej, głównie na nizinach. Od dawna znanaroślina ozdobna i lecznicza. Bylica charakteryzuje się...

Królestwo Boże w Monasterze

Niemcy zostały objęte specyficznym ruchem anabaptystów, gdy przystąpił do nich kuśnierz, wcześniejzwolennik nauki Lutra, Melchior Hofmann (zm. 1543), przekonany o rychłym końcu świata, który kilkakrotniezapowiadał jako już bliski. Apokaliptykę i monofizyckie ujmowanie tajemnicy Wcielenia głosiłdo...

Walory ideowe i artystyczne poezji Jana Kasprowicza (akcenty krytyki społecznej w sonetach ,,Z chałupy’’, w chałupie, pytanie o sens istnienia w hymnach ,,Święty mocny Boże’’, ,,Dies irea’’

,,W chałupie ‘’ jest opisem wiejskiej izby zamieszkanej przez dwie samotne kobiety - żyjące w nędzy robotnice.Utwór pozbawiony jest środków stylistycznych, przypomina rejestr inwentarza znajdującego się w izbie.Podmiot liryczny z fotograficzną dokładnością przedstawia szczegóły znajdujące się w...

Święta Bożego Narodzenia po niemiecku

Das Weihnachtsfest ist vor allem ein großes Familienfest. Am wichtigsten ist der Heilige Abend, besonders für die Kinder. An diesem Tag bekommen sie Geschenke. Die Geschenke bringt der Weihnachtsmann. Die ganze Familie schmückt den Weihnachtsbaum. Alle singen zusammen Weihnachtslieder. In Polen ißt man am Heiligen...

BOŻE, COŚ POLSKĘ

Polska pieśń patriotyczna, w pierwotnej wersji, pióra Alojzego Felińskiego (1816), rodzaj adresu hołdowniczego do cara Aleksandra I (Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego) na melodię skomponowaną przez Jana Nepomucena Kaszewskiego.

Ale już śpiewnik wydany nielegalnie przez warszawską...

BOLESNA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Kult M.B.B, propagują licznewspólnoty zak. o charakterze charytatywno-wychowawczym,zakładane pod tym wezwaniem; większość ich powstała w XIXw.; pierwszym zakonem szerzącym ten kult są słudzy NMP(-» serwici).

1. Męskie

° Bracia MB od Siedmiu Boleści(Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten)...

BOŻY GRÓB

Liturgiczny obrzęd wielkopiątkowy (paschalnemisterium) dla uczczenia pamiątki złożenia ciała JezusaChrystusa do grobu (grób Chrystusa) przez adorację symboliczną(miejsce, krzyż, figura, obraz) i eucharyst. (—adoracjaNajświętszego Sakramentu I) w niektórych krajach EuropyZach., Środk. i Pd., w tym także...

DOM BOŻY

Miejsce religijnego kultu o architektonicznie zamkniętej przestrzeni, zw. świątynią ; występuje pod odmienną nazwą, utrwaloną tradycyjnie dla niektórych religii lub ważniejszych wyznań, np. -> pagoda w buddyzmie, synagoga w judaizmie, kienesa u karaimów, meczet w islamie, cerkiew i sobór (-> cerkiew) w...

FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

Trwające od 13 V do 13 X w 13 dniu każdegomiesiąca (w sierpniu 19) poprzedzone zostały 1915-16trzykrotnym ukazaniem się anioła trojgu dzieciom - rodzeństwuMarto (7-letnia Hiacynta, zm. 1920 i 9-letni Franciszek,zm. 1919) oraz Łucji dos Santos (karmelitanka w Coimbrze);MB poleciła im modlitwę i pokutę za...

FATIMSKA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Pod wezw. M.B.F.powstało kilka zgromadzeń zak.:

° wynagrodzicielki MB Bolesnej z Fatimy, Irmas reparadorasde Nossa Senhora das Dores de Fátima, zał. 1926 wLizbonie przez ks. Manuela Nunes Formigäo i Cecylię Santos,a zatwierdzone 1949 przez bpa Leirii (od 1934 d om macierzystyw Fatimie); pełnią wieczystą...

GABRIEL od MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

Właśc.Francesco Possenti, Św., kleryk CP, ur. 1 III 1838 w Asyżu,zm. 27 II 1862 w Isola del G r a n Sasso, p a t r o n młodzieży AkcjiKat. i kilku wł. diecezji.

Kształcił się u braci szkolnych w Spoleto i od 1850 w tamt.kolegium jez.; w czasie choroby 1856 złożył ślub wstąpieniado zakonu, a 1857 w...

HIC EST DIES VERUS DEI SANCTO SERENUS LUMINE, Niebiańskim blaskiem pogodny ten dzień prawdziwie jest Boży

Hymn w godzinie czytań okresu wielkanocnego,przypisywany Ambrożemu (PL 17,1183), wprowadzony 1971do LH (II 421; LG II 423; tekst także w AH L 16); wg Regulamonachorum Cezarego z Arles był przeznaczony do liturgiiwspomnienia dziewic, natomiast Aurelian wprowadził go dojutrzni i nieszporów wielkanocnych.

Hymn...

IGNE DIVINIS RADIANS AMORIS, Miłości Bożej gorejąca żarem

Metryczny hymn Alfana I, abpa Salerno (zm.1085), zamieszczony w LH w godzinie czytań wspomnienialiturg. św. Agnieszki męczennicy (III 1071-1072; LG III 1055--1056; tekst także PL 147,1244; AH XXII 17);

sławi św. Agnieszkęza mężną obronę dziewictwa i prosi ją, by wyjednałaludziom odpuszczenie grzechów...

Bojaźń Boża

W Starym Testamencie to głębokie poczucie religijności i synowskiego przywiązania, w którym się zawiera w skrócie nasza właściwa postawa wobec Boga (Hi 28,28; Prz 1,7; Syr 1, 11-20); nie należy jej utożsamiać z niewolniczym strachem.

Zob. hesed, miłość, świętość, religijność.

Boże Ciało

Uroczystość w Kościele zachodnim obchodzona po niedzieli Trójcy Przenajświętszej na pa-miątkę chwili, kiedy to Chrystus obdarował nas Eucharystią. Ustanowienie tej uroczystości jest zasługą św. Juliany z Liege (zm. 1258).

Zob. eucharystia, najświętszy sakrament.

Posłannictwo Boże

Akt wysłania (albo “pochodzenia”). Drugiej i Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświęt-szej przez Ojca niebieskiego w wieczności i czasie (zob. J 14, 26; 20, 21; Ga 4, 4-6).

Zob. apropriacja, filioque, pochodzenie osób Boskich, teologia Trójcy Przenajświętszej.

Przymioty Boże

Właściwości, które przypisujemy Bogu, opierając się na przemyśleniach filozoficznych (np. niezmienność) albo na objawieniu zawartym w Piśmie Świętym (np. wierność); wyrażają one - w granicach analogii - niewyrażalną istotę Boga, od której w ostatecznym rozrachunku nie różnią się realnie.

Zob...