Wychowanie w koncepcjach pedagogicznych - Koncepcja pedagogiczna ks. J. Bosko

Bosko uważa religię za filar systemu prewencyjnego równie waż-iy jak rozum i miłość. Bosko podkreślał również, że chodzi mu o pogłębianie u mło-^zieży prawdziwej religijności.

Filozofia dziejów w Nie – Boskiej Komedii I. Krasińskiego

Wprowadzona do utworu prowidencjalistyczna wiara w Boga – opiekuna ludzi i tworzonych przez nich dziejów każe przypuszczać, iż historia jest efektem Boskich planów. Dzieje ludzkości ukazane w Nie – Boskiej Komedii mają ponurą, pesymistyczną wymowę.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - czynności bosko - ludzkie

Wyróżniamy 3 rodzaje czynności: czynności wyłącznie boskie. Leon Wielki w Liście do Flawiana Konstantynopola pisze o czynnościach bosko – ludzkich w ścisłym tego słowa znaczeniu.

NIE-BOSKA KOMEDIA, dramat Z. Krasińskiego

Ponownemu nawiązaniu do Boskiej komedii towarzyszyć miał też powrót niektórych postaci: hrabiego Henryka, Pankracego.

Wizja rewolucji w „Nie - Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego i w„Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego

Ideologiem rewolucji w „Nie - Boskiej komedii” jest Pankracy. Obie wizje rewolucji: w „Nie - Boskiej komedii” i w „Przedwiośniu” ukazują prawdziwe oblicze krwawego przewrotu społecznego i ostrzegają przed jego konsekwencjami.

BOSKI

Boska Flasza wyrocznia (fr. Boska Komedia Dantego zob. Boska Sara zob. Boski przydomek poety hiszp. Boski Czech, wł. Boski poemat, fr.

Co można znaleźć w zaświatach? - Boska Komedia

Składając jej hołd, Boska Komedia posługuje się nią jednakże w sposób całkiem nowy, jednocześnie zamyka średniowiecze i wykracza poza nie.

W poszukiwaniu Beatrycze – rola alegorii w Boskiej Komedii D. Alighieri

Istotna treść Boskiej Komedii zamyka się w trzech elementach : rzeczywistości, alegorii i wizji. Dzięki Beatrycze, będącej symbolem mądrości Boskiej – zapoznaje się z rajem i osiąga pełnię szczęścia.

Dramat bohatera romantycznego w ‘Nie-boskiej komedii’

Wszystkie trzy składają się na jego boski ideał poezji.

Dramat bohatera romantycznego w "Nie-boskiej komedii"

Wszystkie trzy składają się na jego boski ideał poezji.

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie - Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego

Tak więc w rewolucji społecznej, której obraz dał w "Nie - Boskiej komedii", walka toczy się między obozem rewolucji i obozem arystokracji. I tylko w Bogu nadzieja - zdaje się mówić Zygmunt Krasiński w ostatnich słowach swego dramatu "Nie - Boska komedia".

Warszawa za Wazów - CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

Obraz Matki Boskiej Bolesnej od niepamiętnych czasów otaczany był kultem wiernych. W pobliskiej wsi Kamień miejscowy lud obdarzył szczególna czcią gotycką figurę Matki Boskiej z dzieciątkiem.

"Nie-Boska komedia" - streszczenie

Tematyka utworu “Nie-boska komedia” jest dramatem o różnorodnej problematyce: Dramat rodzinny: hr. Pankracy - samowolnie sięgający po atrybuty władzy boskiej - staje twarzą w twarz z Bogiem i ginie jako samozwaniec.

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Tematyka utworu „Nie-boska komedia” jest dramatem o różnorodnej problematyce: Dramat rodzinny: hr. Pankracy - samowolnie sięgający po atrybuty władzy boskiej - staje twarzą w twarz z Bogiem i ginie jako samozwaniec.

"Nie-Boska komedia" jako dramat niepełnych racji

Pierwsze wydanie "Nie-Boskiej komedii" ukazało się anonimowo w Paryżu w 1835r. Tragizm w "Nie-boskiej komedii" opiera się na konflikcie cząstkowych racji walczących ze sobą obozów.

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Tematyka utworu „Nie-boska komedia” jest dramatem o różnorodnej problematyce: Dramat rodzinny: hr. Pankracy - samowolnie sięgający po atrybuty władzy boskiej - staje twarzą w twarz z Bogiem i ginie jako samozwaniec.

Świat jako teren procesów historycznych w Nie – Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Historia ludzkości wymknęła się spod boskiej kontroli, ludzie uczynili z Ziemi piekło, zniknęły wszelkie duchowe wartości, niemożliwa jest realizacja utopii Pankracego, dlatego jawi się groźny, przerażający Chrystus jako Bóg kary i pomsty.

Historiozofia w “Nieboskiej Komedii” Z. Krasińskiego

TRIADA HEGLOWSKA - teza - antyteza - synteza“Nieboska Komedia” nie mówi konkretnie o powstaniu listopadowym, ale nawiązuje do niego przez podkreślenie, że celem rewolucji jest zniszczenie arystokracji; w krajach zachodnich rewolucje były kierowane już przeciwko burżuazji.

Historiozofia dziejów w ‘Nie-Boskiej komedii’

traktowaniem historii przez Krasińskiego jako wyniku wyroków boskich, a nie sfery wyłącznie ludzkiego działania.

Nie-Boska komedia

Kiedy chce zabrać do domu Żonę, nieszczęśliwa kobieta zwierza mu się, że nareszcie czuje się godna jego miłości, gdyż dostąpiła łaski boskiej: Od kiedym cię straciła, zaszła zmiana we mnie – „Panie Boże” mówiłam i biłam się w piersi, i gromnicę przystawiałam do piersi, i pokutowałam, „spuść na mnie ducha poezji” i trzeciego dnia z rana stałam się poety.