Polemika z mickiewiczowską koncepcją poety i poezji w „Nieboskiej komedii”

Zygmunt Krasiński w „Nieboskiej komedii” dał wykład swoich poglądów na ten temat.

Historiozofia dziejów w ‘Nie-Boskiej komedii’

traktowaniem historii przez Krasińskiego jako wyniku wyroków boskich, a nie sfery wyłącznie ludzkiego działania.

Wizja rewolucji społecznej w „Nieboskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego

te doświadczenia oraz własne przemyślenia złożyły się na powstanie „Niboskiej komedii”.

Wizja rewolucji w ‘Nie-Boskiej komedii’

Obóz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego w sposób negatywny. Poeta przedstawia rewolucjonistów jako fanatyczny tłum, który umie burzyć wszystkie stare wartości, ale do tworzenia nowych w ogóle się nie nadaje. Na gruzach ‘starego świata’ zapewne powstanie nowa arystokracja. Przecież o...

Gatunki dramatyczne - Komedia

Komedia występuje w licznych odmianych, z których najważniejsze to: komedia sytuacji i komedia charakterów.

POEZJA KOŚCIELNA - „LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI” („ŻALE MATKI BOSKIEJ POD KRZYŻEM”)

skargi, żalu Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej.

„POWRÓT POSŁA” JAKO AKTUALNA KOMEDIA POLITYCZNA - CHARAKTERYSTYKA BOHATERÓW

W tym utworze są zaprezentowane dwa stronnictwa. Jedno z nich to stronnictw patriotyzmu (obóz reform). Zalicza się do nich: Podkomorzy z żoną, Walery i Teresa. Drugie to obóz wsteczny, konserwatywny: Starosta, Sarmacki. Wytknięte są tu ich wady.

 •  Obóz reform

−  działacze stronnictwa patriotycznego

− ...

„POWRÓT POSŁA” JAKO KOMEDIA KLASYCYSTYCZNA

Jest to komedia związana ściśle z pracami Sejmu Czteroletniego w okresie szczególnego napięcia politycznego i dramatycznej sytuacji narodu.

Dramaty Moliera jako komedie charakterów (Świętoszek, Skąpiec)

Komedia to dość ponura, charakter Harpagona żałosny bardziej niż śmieszny. Komedia jak to komedia, kończy się dobrze: Anzelm: „A teraz pójdźmy, podzielić się tym niespodziewanym szczęściem z waszą matką.

RODOWÓD KOMEDII

styl: potoczny, rubaszny, gatunek swobodny Komediopisarze: Arystoteles - Grek, Plaut, Terencjusz - starożytność Twórcy rzymscy przerabiali komedie greckie.

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

Treścią pierwszej strofy jest modlitwa do Matko Boskiej o pośrednictwo między ludźmi a Jej synem; w drugiej prośba jest zwrócona do Chrystusa, aby przez wzgląd na Jana Chrzciciela zapewnił ludziom pobożne i dostatnie życie na ziemi.

Zjawisko moralności mieszczańskiej w oparciu o komedię Gabrieli Zapolskiej "Moralnośc pani Dulskiej".

- pani Dulska dzierży w garści swoją mieszczańską rodzinkę

- przymyka ona oko na romans syna Zbyszka ze służącą Hanką, wolała bowiem  by "grzeszył w domu" niż włóczył się poza domem

- gdy Hanka zachodzi w ciążę, Zbyszek postanawia się z nią ożenić, lecz rodzinka wyperswadowała mu ten...

Ocena społeczeństwa polskiego w okresia trwania sejmu wielkiego dokonana przez Niemcewicza w komedii pt. "Powrót posła"

Obóz reform:

• działacze stronnictwa patriotycznego

• zwolennicy reform dotyczących naprawy państwa: zniesienia Liberum Veto, wolnej elekcji i polepszenia doli chłopa

• rozumiejący potrzebę reform kraju

• pragnący pozyskać sobie jak najwięcej zwolenników wśród średniej szlachty

• ludzie godni...

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - czynności bosko - ludzkie

Wyróżniamy 3 rodzaje czynności: czynności wyłącznie boskie. Leon Wielki w Liście do Flawiana Konstantynopola pisze o czynnościach bosko – ludzkich w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Wiara w Boską obietnicę zmartwychwstania

Obietnica ta pojawia się w Starym Testamencie ,jako wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwór­cę całego człowieka, z duszą i ciałem. Stwórca nieba i ziemi jest także Tym, który zachowuje wiernie swoje przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. W tej podwójnej perspektywie zacznie wyrażać się wiara w...

Molier jako mistrz komedii

Twórcą komedii nowożytnej był francuski komediopisarz tworzący pod pseudonimem Molier. Molier stał się mistrzem komedii charakterów oraz intrygi i wywarł silny wpływ na rozwój komediopisarstwa europejskiego dwóch następnych stuleci.

Komizm i jego rodzaje. "Śluby panieńskie" A. Fredry jako komedia intrygi

Komedie zaś dzielimy na: komedie sytuacji (w ich obrębie komedie intrygi), komedie charakterów oraz komedie satyryczne (w nich: obyczajowe i polityczne). W komediach sytuacji mieszczą się komedie intrygi.

Wychowanie w koncepcjach pedagogicznych - Koncepcja pedagogiczna ks. J. Bosko

Bosko uważa religię za filar systemu prewencyjnego równie waż-iy jak rozum i miłość. Bosko podkreślał również, że chodzi mu o pogłębianie u mło-^zieży prawdziwej religijności.

Początki Cesarstwa Rzymskiego - "Komedia republiki"

Oktawian wiedział jak bardzo senatorowie i nie tylko oni przywiązani są do republiki. Więc przebudował ustrój tak aby zapewnić sobie władzę i jednocześnie zachować pozory republiki. Jego wrogowie nazwali to "komedią republiki", ale jednocześnie była to bardzo udana forma rządów.