BOREK WIELKOPOLSKI

Machnikowski, Zdzież-Borek w średniowieczu, Pz 1929; A.

BOREK KRZYSZTOF ks.

zm. ok. 1570, Kompozytor. Przyjęty1547 do dworskiego kolegium śpiewaków na Wawelu, zostałprzed 1559 prepozytem (dyrygentem) kapeli rorantystów,którym był co najmniej do 1570.

W rpsach roranckich zanotowano 1573 dwie niekompletniezachowane (brak Quintus) 5-glosowe msze B., z których jednązatytułował Te Deum...

BOREK STARY

Parafia w dekanacie tyczyńskim w diecezjiprzemyskiej, sanktuarium maryjne.

Parafię erygowano w X V w. przy kościele wzniesionym 1465przez Jana z Pilczy, kasztelana krakowskiego. Nadto były w B.już w X V w. 2 połączone z sobą kaplice Św. Krzyża oraz MBze słynącym łaskami obrazem NMP.

W 1665-70 prob...

Borek (1009 m n.p.m.)

Malownicza przełęcz na grzbiecie między Turbaczem i Kudłoniem. Dochodzi tu szosa leśna z doliny Kamienicy. Niewielkie prze­wyższenie przełęczy nad pobliskim korytem tego potoku zagraża tzw. kaptażem czyli przerwaniem grzbietu i skierowaniem wód Kamienicy do zlewiska Raby, a nie jak dotychczas...