Bonifacy VIII

Bonifacy VIII

Czytaj Dalej

Bonifacy VIII

Bonifacy VIII wyzwolił się spod wpływów Karola II neapolitańskiego, kurię papieską przeniósł z Neapoludo Rzymu, unieważnił przywileje nadane przez Celestyna V i uzdrowił finanse Państwa Kościelnego.

BONIFACY VIII, Benedetto Gaetani

ur. ok. 1235 w Anagni,zm. 11 X 1303 w Rzymie, Papież od 24 XII 1294.

Wychowywał się na dworze wuja, bpa Todi; studiował prawow Bolonii; 1260 został kanonikiem w Todi; wcześnie wszedłdo Kurii rzym., w której pełnił funkcje sekretarza papieży: HadrianaV, Mikołaja III i Marcina IV;

cieszył się opinią...

„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - KSIĘGA VIII „Potrzeba przyjaźni”

Przyjaźń jest cnotą, czymś najkonieczniejszym. Bez przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć. Im większa przyjaźń tym bardziej narażona jest na niebezpieczeństwo. Przyjaciele – jedyną ucieczką w trudach. Młodzieńcom pomaga w unikaniu błędów, starszych otacza opieką, ludzi w kwiecie wieku pobudza...

PERYPATETYCY– WIĘKSZOŚĆ FILOZOFÓW ARABSKICH VIII – XII

Alkendi (IX n.e. – współczesny Eriugenie): tłumacz i komentator Arystotelesa, z elementami neoplatońskimi (teologia negatywna w formie krańcowej)

Alfarabi (X n.e.): emanacyjna interpretacja Arystotelesa, ale nie mistyczna – wszelki byt wyłania się z Boga, ale nie może się z nim łączyć; największy...

Feudalizm we Francji - UTRWALENIE SIĘ FEUDALNEJ WŁASNOŚCI ZIEMI U FRANKÓW ZA PANOWANIA KAROLINGÓW W VIII - IX w.

Zmiany, zachodzące w ustroju społecznym Franków w VIII i IX w., był następstwem przewrotu w stosunkach agrarnych, polegającego na ruinie wolnego chłopstwa frankijskiego i równoczesnym wzroście własności wielkich posiadaczy kosztem drobnej własności chłopskiej. Feudalna posiadłość powstała i...

JUNDZIŁŁ STANISŁAW (imię zakonne Bonifacy)

JUNDZIŁŁ STANISŁAW (imię zakonne Bonifacy), ur.

ALFONS VIII SZLACHETNY

1155-1214, Król Kastylii, wszedł do literatury nie przez klęskę, którą poniósł od Maurów pod Alarcos w 1195, ani przez wspaniałe zwycięstwo nad nimi pod Navas de Tolosa w 1212, ani nawet nie dzięki założeniu pierwszego uniwersytetu w Hiszpanii, ale przez swój romans z piękną Żydówką Rachelą, w której...

BONIFACY

Z łac. Boriifatius, Bonifacius, dosł. 'wyznający dobro: dobroczyńca'; imię kilku papieży.

Św. BONIFACY

Wg legendy papież Bonifacy, zapewne VI, wybrany przez męty rzymskie w 896 na 15 dni, ustanowić miał odpust dla pijących jego zdrowie. Bonifacym papieżem był Bonifacy I, 418-422.

EDWARD VIII

1894-1972, Król Brytanii od I do XII 1936, bohater najsłynniejszego romansu XX w., jedyny król brytyjski, który abdykował z miłości do kobiety. Była to pani Wallis Warfield Simpson, dwukrotnie rozwiedziona Amerykanka z Baltimore.

Gdy stało się wiadome, że król zamierza zawrzeć z panią Simpson związek...

HENRYK VIII TUDOR

1491-1547, Król Anglii od 1509, wszechstronnie uzdolniony i starannie wykształcony, protektor humanistów. W polityce zagr. lawirował, opierając się raz na Karolu V, a raz na Franciszku I. Wskutek sprzeciwu papieża w sprawie rozwodu z pierwszą żoną Katarzyną Aragońską, zerwał z kościołem rzymskim...

Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

 

wielość państw np.

Ostrogoci w Italii

Wandalowie w Afryce

Burgundowie w dolinie Rodanu

Wizygoci w Hiszpanii

Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm

u germ. – demokracja wojenna

Jordanes „Historia Gotów” – władcy=herosi, ich moc kryła się w długich włosach, relikty pogaństwa, królowie...

Papiestwo od IV do połowy VIII wieku

-  Kościół powszechny rozpadł się na Kościoły narodowe: hiszpański, frankijski, longobardzki, irlandzki, anglosaski, bawarski

-  Roszczenia biskupa Rzymu do 1 miejsca w Kościele

-  cesarska administracja skupiała się w Rawennie

-  podniesienie się autorytetu moralnego biskupa Rzymu

*  mały wpływ na...

Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

-  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

-  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

-  „pornokracja”

-  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

Półwysep Iberyjski od VI do VIII wieku

-  Państwo Wizygotów

-  szczyt potęgi – rządy Euryka – likwidacja resztek posiadłości rzymskich w Hiszpanii i pd. Galii, kodyfikacja prawa Wizygotów

-  słabość liczebna Wizygotów

-  507 r. – bitwa pod Vouille, klęska Alaryka II z Chlodwigiem

-  mieszkańcy Akwitanii przeszli na stronę katolickich...

ALEKSANDER VIII, Pietro Ottoboni

ur. 22IV 1610 w Wenecji, zm. 1 II 1691 w Rzymie, Pap. od 6 X 1689. Był synem Marco Ottoboni, kanclerza Rzeczypospolitej Weneckiej; studiował prawo w Padwie; od 1630 pracował w Kurii rzym., gdzie dał się poznać jako zdolny prawnik, o czym świadczą Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Petro Otthobono...

BENEDYKT VIII, Teofilakt

zm. 9 IV 1024 w Rzymie, Papież od 18 V 1012, syn Grzegorza hrabiego Tuskulum.

Spór o tiarę między nim a kandydatem Krescencjuszów, antypap.Grzegorzem VI, rozstrzygnął król niem. Henryk II na korzyśćB., który utrzymał się na tronie pap.;

14 II 1014 koronowałHenryka II na cesarza, uzyskując od niego...

BONIFACY I Św.

zm. 4 IX 422 w Rzymie, Papież od29 XII 418. Syn kapłana Sekundiusza; należał do kleru rzym.;był legatem pap. Innocentego I w Konstantynopolu.

Obrany papieżem przez partię prezbiterów, napotkał sprzeciwpartii diakonów, która wybrała jako antypap. (popieranegoprzez prefekta Symmacha) archidiakona...

BONIFACY II

zm. 17 X 532 w Rzymie, Papież od 22 IX530. Pochodził z rodziny Gotów, zamieszkałej w Rzymie; byłarchidiakonem rzymskim.

Wyznaczony przez pap. Feliksa IV na następcę, został przezczęść kleru wybrany na papieża; wybór zatwierdziła królowaOstrogotów Amalasunta; jednak większość duchowieństwa rzym.po...

BONIFACY III

zm. 12 XI 607 w Rzymie, Papież od19 II 607, rzymianin. Działał w charakterze apokryzjariuszaw Konstantynopolu.

Obrany papieżem, zwołał synod bpów i kleru rzym., na którymobostrzono przepisy dotyczące wyboru papieża i bpów;podobnie jak jego poprzednik Grzegorz I Wielki protestowałprzeciwko używaniu przez...