BONAPARTE Józef (7 I 1768 - 28 VII 1844)

Król Neapolu, a potem Hiszpanii, starszy brat Napoleona. Ur. w Corte na Korsyce, ukończył szkołę wojsk, w Autun. 1794 poślubił Julie Clary, córkę marsylskiego kupca. Komisarz wojenny podczas pierwszej kampanii wł., deputowany do Rady Pięciuset z Korsyki, przedstawiciel Francji w...

BONAPARTE Karolina, wł. Maria Annonciade (15 III 1782 - 18 V 1839)

Najmłodsza siostra Napoleona. Ur. w Ajaccio, 1800 poślubiła Murata, w 1806 w.ks. Bergu i Kliwii, 1808 królowa Neapolu. Obdarzona wielkimi ambicjami, dobra ad-ministratorka, sprawowała faktyczne rządy podczas nieobecności męża, np. w czasie kampanii 1812. Opiekunka sztuk i nauk, m.in. zleciła...

BONAPARTE Lucjan (21 V 1775 - 30 VI 1840), ks. Canino, brat Napoleona

w Ajaccio, deputowany z Korsyki do Rady Pięciuset, był jej przewodniczącym w chwili powrotu Bonapartego z Egiptu do Paryża.

BONAPARTE Ludwik (4 IX 1778 - 1846), król Holandii, brat Napoleona, ojciec Napoleona III

Ur. w Ajaccio, towarzyszył Napoleonowi podczas pierwszej kampanii wł. i wyprawy do Egiptu, od 1795 był jego adiutantem. 1800 płk dragonów, 1803 gen. bryg., 1802 zmuszony do poślubienia Hortensji Beauhamais, córki Józefiny.

1806 król Holandii, stanął w obronie poddanych, nie chcąc stosować się...

BONAPARTE Paulina (20 X 1780 - 9 VI 1825), siostra Napoleona

Ur. w Ajaccio, obdarzona urodą, cieszyła się powodzeniem i korzystała z tego. W 1797 poślubiła gen. Leclerca, z którym miała syna Dermida. Towarzyszyła mężowi w wyprawie na San Domingo, a kiedy zmarł tam na żółtą febrę, przewiozła trumnę ze zwłokami małżonka do Francji. Pod naciskiem...

NAPOLEON BONAPARTE (15 VIII 1769 - 5 V 1821), cesarz Francuzów 1804 - 1814 i 1815

od Łaby (powstało wtedy królestwo Westfalii, oddane Hieronimowi Bonapartemu), a z ziem II i III zaboru prus.

„ORIENT”, franc. okręt liniowy, na którym Bonaparte dopłynął z Francji do Egiptu

Był to flagowy okręt adm. Brueys’a, który z jego pokładu dowodził swoją eskadrą w bitwie pod Abukirem w 1798. Okręt, podpalony ogniem ang. dział, eksplodował w czasie tej bitwy.