Bonaparte

Czytaj Dalej

Napoleon Bonaparte - Informacje Ogólne

Rząd angielski po otrzymaniu wiadomości, że cesarz znajduje się na pokładzie "Bellerophonu" postanowił wysłać Bonapartego na wysepkę należącą do Anglików a mianowicie wyspę św.

NAPOLEON BONAPARTE (Buonaparte)

Wygrywaliście bitwy bez armat, przekraczaliście rzeki bez mostów, odbywaliście forsowne marsze bez butów, biwakowaliście bez wódki, a często i bez chleba - z Proklamacji generała Bonapartego do fr.

Napoleon Bonaparte

W roku 1796 powstały legiony polskie pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego, które walczyły u boku Bonapartego, aż do roku 1801, gdy wojsko polskie przestało być potrzebne cesarzowi i pozbył się go, rzucając legionistów do tłumienia powstania na Haiti.

Napoleon Bonaparte

kapitulacją Francji i internowaniem zdymisjonowanego cesarza Napoleona I Bonapartego, początkowo na wyspie Elbie u wybrzeży Włoch, a ostatecznie na Wyspie Świętej Heleny na południowym Atlantyku.

Napoleon Bonaparte - realista

Moim zdaniem Napoleon Bonaparte - cesarz Francji, był realistą - na pierwszym miejscu stawiał interes Francji, gdyż to był jego obowiązek jako władcy tego kraju, ale w miarę możliwości starał się pomóc również w odbudowie niepodległej Polski. Moim zadaniem teraz, będzie udowodnienie powyższej tezy. Mniej więcej wszystko zaczęło się od tego, gdy Dyrektoriat, czyli rząd francuski, wybrał Napoleona na głównodowodzącego wojsk, ponieważ zasłużył się podczas ...

Kariera Napoleona Bonaparte

1 ) Po upadku dyktatury Jakobinów władzę we Francji przejęła grupa , która weszła do historii pod nazwą Termidorianie. W zasadzie Termidorianie zachowali podstawowe zdobycze rewolucji , ale stanęli przed problemem opracowania nowej konstytucji , odpowiedniej do nowych warunków. Tymczasem Republika była...

Napoleon Bonaparte - zdobywca czy wyzwoliciel?

Bonapartemu nie udało się również powstrzymać cara Aleksandra od przygotowań Austrii do wojny (pokojowe spotkanie w Erfurcie jesienią 1808 r.

Napoleon Bonaparte

Urodził się w Ajaccio na Korsyce, w niezamożnej rodzinie adwokata pochodzenia szlacheckiego Carla Marii Buonapartego i jego żony Letycji. Miał liczne rodzeństwo: braci Józefa, Ludwika, Lucjana i Hieronima, oraz trzy siostry: Karolinę Bonaparte-Murat, Paulinę Bonaparte-Borghese i Elizę Bonaparte-Baciocchi. Dzięki protekcji gubernatora Korsyki w 1779 roku został zapisany do szkoły wojskowej w Brienne-le-Château. Tam zyskał opinię samotnika, który wolał naukę od towarzystwa ...

Bonaparte - jego wczesna kariera do objęcia armii francuskie we Włoszech (w skrócie)

Napoleon Bonaparte- jego wczesna kariera do objęcia armii francuskiej we Włoszech

Słynny francuski generał i cesarz Napoleon I urodził się w Ajaccio na Korsyce w 1769r. Jego prawdziwe nazwisko brzmi Napoleon Buonaparte. Francja uzyskała Korsykę dopiero na 15 miesięcy przed jego narodzinami. W młodości...

MAMELUCY, kasta wojsk.- feudalna rządząca w Egipcie, w chwili gdy w 1798 wylądował tam Bonaparte z Armią Wschodu

, jak chociażby El Bekra, którzy niemal od początku opowiedzieli się za Bonapartem.

BONAPARTE

Francuska forma włoskiego nazwiska Buonaparte. 27-letni korsykański generał wojsk rewolucyjnych Napoleon Buonaparte został mianowany dowódcą armii francuskiej we Włoszech w marcu 1796; od tego czasu aż do 1804, gdy został cesarzem, podpisywał się Bonaparte.

Rodzina Bonaparte pochodzenia włoskiego...

Napoleon III - Karol Ludwik Napoleon Bonaparte

Dziedzicząc część chwały swego słynnego stryja, Karol Ludwik Napoleon Bonaparte potrafił wykorzystać niestabilną sytuację polityczną Francji do tego, by koronować się na cesarza. Jego dyktatorskie rządy były okresem rozwoju kraju, jednak ostatecznie zakończyły się katastrofą.

Po ostatecznej...

BONAPARTE Letycja (24 VIII 1750 - 2 II 1836)

Matka Napoleona. Ur. w Ajaccio na Korsyce, wywodziła się z korsykańskiej rodziny szlacheckiej Ramolino. Mając 14 lat, poślubiła w 1764 Carla Bonaparte i urodziła mu 13 dzieci, z których przeżyło 8. Po śmierci męża w 1785 znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. W 1793 była zmuszona wraz z...

NAPOLEON II, Franęois-Charles-Joseph Bonaparte, zw. Orlątkiem (20 III 1811 - 22 VII 1832)

Tytularny król Rzymu, syn Napoleona i Marii Ludwiki. Jego przyjście na świat zostało ogłoszone salwami tzw. Baterii Tryumfalnej, ustawionej wzdłuż frontonu Pałacu Inwalidów, a składającej się z zabytkowych, osiemnastowiecznych armat, zdobytych na Prusakach. Z okazji jego narodzin, a także chrztu 9...

Skutki działań Napoleona Bonaparte

Polityka.

Ambicjami Napoleona było zbudowanie nowego imperium rzymskiego w Europie , lub jeśli ktoś woli bardziej nowocześnie Stanów Zjednoczonych Europy. W kierunku tym też zrobił wiele. Przybrał wprawdzie formy monarchistyczne , stworzył dwór cesarski , odnowił tytuły szlacheckie, ale u podstaw jego...

Napoleon Bonaparte - dojście do władzy, sprawa polska, wojny

DOJŚCIE NAPOLEONA DO WŁADZY:

Pod naporem wojsk Napoleona dyrektoriat i parlament złożyli władzę. Rządy w kraju przejęło 3 konsulów. Została uchwalona konstytucja roku 8 (1799), zakładała ona: pierwszy konsul miał pełną władzę wykonawczą i inicjatywę ustawodawczej; zachowano prawo wyborcze żeby...

Napoleon Bonaparte

Czasy Napoleona Bonapartego 18.

BONAPARTE (właśc. Buonaparte) Carlo Maria de (27 III 1746 - 20 II 1785)

Ojciec Napoleona. Ur. w Ajaccio na Korsyce, wywodził się z ubogiej szlachty kors. wł. pochodzenia. Odbył studia prawnicze w Rzymie i Florencji, był niezbyt wziętym adwokatem w Ajaccio. Ożenił się 1764 z Letycją Ramolino, z którą miał 13 dzieci (5 zmarło w niemowlęctwie).

Po zajęciu Korsyki...

BONAPARTE Eliza (3 I 1777 - 7 VIII 1820)

Najstarsza z sióstr Napoleona. Ur. w Ajaccio, w 1797 wbrew woli brata poślubiła kpt. Felixa Bacciochi, z którym od 1805 pozostawała w separacji. W 1805 wraz z mężem otrzymała ks. Lukki i Piombino.

Podobna z charakteru do Napoleona, doskonała ad-ministratorka, sprawowała tam rządy. Cesarz powierzył jej...

BONAPARTE Hieronim (15 XI 1784 - 24 VI 1860)

Król Westfalii, najmłodszy brat Napoleona. Ur. w Ajaccio, utracił ojca mając zaledwie 15 miesięcy. Napoleon, widząc rażące braki w jego edukacji, posłał go do szkoły oratorianów, a potem przeznaczył do służby w marynarce. W 1803 wyjechał do Ameryki, gdzie w Baltimore poślubił Elizę Paterson...