BOMBA LOTNICZA - (konwencjonalna)

Z każdych 10 bomb zrzuconych na Wielką Brytanię- 8 to bomby SC o wadze od 50 do 2000 kg, ponad­to bomby nazywane Hermann o wa ­dze 1000 kg oraz największe nie­mieckie bomby Max o wadze 2500 kg.

Czy Amerykanie mieli prawo zrzucić bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki!?

Przekonało to rząd japoński, że Amerykanie mają więcej takich bomb - w rzeczywistości były gotowe następne dwie, które miały spaść na Japonię 13 i 16 sierpnia.

ATOMOWA BOMBA

Nuklearne bombardowanie przesą­dziło o kapitulacji Japonii, której władze były przekonane, że Amery­kanie dysponują dużą liczbą bomb atomowych i są w stanie zniszczyć wiele innych miast.

Jak działała skacząca bomba w czasie bombardowania tam Eder, Moehne i Sorpe?

Bomby musiałyby być wtedy tak wielkie, by zapewnić pozytywny rezultat bombardowania nawet, gdyby nie udało się trafić bezpośrednio w zaporę. Samoloty wyposażono także w specjalny celow­nik bombowy, umożliwiający zrzut bomb we wła­ściwym momencie.

GŁĘBINOWA BOMBA

Typowy atak na okręt podwodny polegał na rzuce­niu 3 bomb za rufą okrętu, w od­stępach co kilkadziesiąt metrów (z reguły 35-55 m), i jednocześnie 2 bomb na boki.

GŁĘBINOWA BOMBA

Typowy atak na okręt podwodny polegał na rzuce­niu 3 bomb za rufą okrętu, w od­stępach co kilkadziesiąt metrów (z reguły 35-55 m), i jednocześnie 2 bomb na boki.

HEDGEHOG („Jeż") - bomba głębinowa

Bomby odpalane elektrycznie z platformy na pokładzie okrętu wpadały do wo­dy w odległości 202 m przed dzio­bem, pokrywając kolisty obszar o promieniu 41 m i tonęły z pręd­kością 7 m/s. okręty *Royal Navy wyposażono w wyrzutnie „pełno­wymiarowych" bomb głębinowych o nazwie Sąuid.

FRITZ-X, Xl - bomba

Bomba mogła być również sterowa­na przewodowo, aczkolwiek tego systemu nie stosowano w praktyce, iPilot samolotu po zwolnieniu bom­by mógł obserwować jej lot i, wy ­syłając sygnały radiowe, korygować trajektorię.

TALLBOY - bomba lotnicza

Skonstruowana przez Barnesa *Wal-lisa jako mniejsza wersja najcięższej bomby * Grand Slam(10 955 kg), po raz pierwszy została użyta w czerw­cu 1944 r. Do końca wojny dywizjon specjalnie przygotowanych samolo­tów zrzucił 854 takie bomby, m.

GRAND SLAM - bomba

Pierw­sze propozycje wytwarzania tak ciężkich bomb, składane przez Wallisa na początku II wojny, odrzucono i dopiero po sukcesie, jakim było zniszczenie w nocy z 16 na 17 maja 1943 r. Do końca wojny 41 tych bomb zrzuco­no na wiadukty i mosty w Niem­czech.

GRAND SLAM - bomba

Pierw­sze propozycje wytwarzania tak ciężkich bomb, składane przez Wallisa na początku II wojny, odrzucono i dopiero po sukcesie, jakim było zniszczenie w nocy z 16 na 17 maja 1943 r. Do końca wojny 41 tych bomb zrzuco­no na wiadukty i mosty w Niem­czech.

Król BOMBA

Re Bomba, przydomek Ferdynanda II, króla Obojga Sycylii 1830-59, nadany mu po okrutnym zbombardowaniu w 1848 zrewoltowanej Mesyny. Jego syna i następcę tronu, Franciszka II, za zbombardowanie Palerma w 1860 nazwano Królem Bombą II a. Bombką, wł.

BALONOWA BOMBA

Takie bomb y Japończycy zaczęli wypu­szczać w listopadzie 1944 r. Jedna z bomb eksplodowała w ma­ju 1945 r.

RAZON - bomba

Amerykańska kierowana bomba lot­nicza o wadze 450 kg, zaopatrzonaw żyroskopowe urządzenie stabili­zujące lot oraz radiowy układ kiero­wania lotkami; sygnały wysyłanez nadajnika operatora w samolocieuruchamiały mechanizm sterowni­czy i pozwalały naprowadzać bom­bę na cel.

Bomba logiczna

Bomba logiczna - jeden z wielu typów programów wirusowych działających z opóźnieniem w czasie.

AEROZOLOWA BOMBA

AEROZOLOWA BOMBA — butla stalowa wypełniona mieszaniną preparatów trujących z substancją wrzącą przy temperaturze poniżej 10° (freon); butla zaopatrzona jest w końcówki, przez które pod ciśnieniem pary freonu wypryskuje ciecz zawarta w butli; freon natychmiast odparowuje, pozostawiając w powietrzu cząstki trującego preparatu (-> aerozole).

"Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba". Opowiedz o książce zakończonej tak bezczelnym zdaniem

-> Powieść można interpretować w płaszczyźnie kulturowej, bądź egzystencjalnej. W tym drugim aspekcie jest to powieść o tragicznym rozdarciu człowieka. Z jednej strony jest on określany przez własną naturę, własną cielesność, z drugiej strony jest kształtowany przez dziedzictwo kultury...