MICIŃSKI BOLESŁAW

MICIŃSKI BOLESŁAW, ur. 23 IV 1911 w Mokrej na Podolu, zm. 30 V 1943 w Laffrey pod Grenoble, filozof, eseista, poeta. Po studiach filoz. w Warszawie (uzupełnionych 1937-38 w Paryżu i Grenoble) pracował jako asystent na UW, uczestnicząc równocześnie w życiu lit.-artyst.: 1932-34 był czł. redakcji czas...

OMYŁKA, opowiadanie B. Prusa

OMYŁKA, opowiadanie B. Prusa, prwdr. w „Kraju" 1884, wyd. os. Petersburg - Warszawa 1888. Pierwotnie zamierzane tytuły: Szpieg, Vox populi. Jeden z pierwszych wybitnych utworów zawierający rozrachunek z powstaniem styczniowym. Prus posłużył się tu dziecięcym narratorem, co pozwoliło ukryć W licznych...

OSTROWSKI JÓZEFAT BOLESŁAW

OSTROWSKI JÓZEFAT BOLESŁAW, ur. 1803 lub 1805 w Pobujanach (Podole), zm. 1871 wMeaux (Francja), publicysta. Od 1829 współpracował w Warszawie z —> „Dziennikiem Powsz. Krajowym" i —> „Kurierem Pol."; podczas powstania był jednym z filarów „Nowej Polski". Rzecznik romantyzmu, w którym widział formę walki...

OŻÓG JAN BOLESŁAW

OŻÓG JAN BOLESŁAW, ur. 1 III 1913 w Nienadówce pod Kolbuszową, poeta i prozaik. Syn organisty wiejskiego, po ukończeniu gimn. w Rzeszowie kształcił się w seminarium duchownym w Przemyślu; porzuciwszy je, ukończył studia polonist. na UJ w Krakowie. Debiutował 1935 w piśmie —» „Okolica Poetów", z...

PLACÓWKA, powieść B. Prusa

PLACÓWKA, powieść B. Prusa, prwdr. w „Wędrowcu" 1885-86, wyd. os. w Warszawie 1886. Pierwsza pol. powieść powst. w kręgu inspiracji naturalistycznych. Zrodziła się z własnych przemyśleń i obserwacji autora, napisana z logiką studium nauk., ukazywała człowieka jako wytwór określonego środowiska'...

POWRACAJĄCA FALA, opowiadanie B. Prusa

POWRACAJĄCA FALA, opowiadanie B. Prusa, prwdr. w „Bluszczu" 1880, wyd. w t. 1 Pism, Warszawa 1881 (tzw. Pierwsze opowiadania). Jeden z pierwszych pol. utworów ukazujących problemy ekon.-społ. Królestwa po powstaniu styczniowym: konflikt obcego kapitału, reprezentowanego przez fabrykanta niem. Adlera, z pol...

PRUS KONSTANTY, pseud. Jan Skryba, Jacenty Pyrlik

PRUS KONSTANTY, pseud. Jan Skryba, Jacenty Pyrlik, ur. 14 IV 1872 w Wielopolu pod Rybnikiem, zm. 5 X 1961 w Pszczynie, publicysta, polihistor, badacz i popularyzator spraw śląskich. Nie ukończywszy studiów teol. w Turynie, wrócił 1900 na G. Śląsk. Rozległą wiedzę wykorzystywał w pracy dziennikarskiej...

SABOWSKI WŁADYSŁAW, pseud. Wołody Skiba, Bolesław Bolesny, A. Błydowski, Omikron i in.

SABOWSKI WŁADYSŁAW, pseud. Wołody Skiba, Bolesław Bolesny, A. Błydowski, Omikron i in., ur. 29 III 1837 w Warszawie, zm. 19 III 1888 tamże, powieściopisarz, poeta, dramaturg, tłumacz, dziennikarz. Pochodził z rodziny urzędniczej. Studiował budownictwo w warsz. Szkole Sztuk Pięknych. Związany z...

TABORSKI BOLESŁAW

TABORSKI BOLESŁAW, ur. 7 V 1927 w Toruniu, poeta, teatrolog, tłumacz. Okres okupacji spędził w Krakowie i Warszawie, jako żołnierz AK brał udział w powstaniu 1944. Wywieziony do obozu jenieckiego, pozostał na Zachodzie; osiadł w Anglii, 1947-53 studiował filologię i teatrologię na uniw. w Bristolu...

WOLFF BOLESŁAW MAURYCY

WOLFF BOLESŁAW MAURYCY, ur. 1826 w Warszawie, zm. 3 III 1883 w Petersburgu, księgarz, nakładca i drukarz. Praktykował w księgarniach pol. i zagr., po czym pracował w Wilnie (u T. Glucksberga) i Petersburgu. Od 1853 prowadził w Petersburgu księgarnię nakładową (działalność nakładcy zaczął nieco...

LUBOSZ BOLESŁAW

LUBOSZ BOLESŁAW, ur. 11 I 1928 w Tarnowskich Górach, poeta, prozaik. Syn śl. powstańca. Ukończył studia slawist. i polonist. na UJ (1952); dziennikarz i kierownik lit. teatrów, m. in. 1958-64 w Bielsku-Białej, 1966-76 w Częstochowie; od 1969 czł. redakcji „Poglądów", od 1974 w wydawnictwie „Śląsk"...

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - BOLESŁAW KRZYWOUSTY WOBEC SĄSIADÓW

 

Wzmocnienie wpływów niemieckich w Polsce okazało się nietrwałe. Dążność do przywrócenia zwierzchnictwa piastowskiego nad Pomorzem, a zwłaszcza późniejsze zlikwidowanie przez Krzywoustego (1102—1138) podziałów kraju, ustanowionych przez jego ojca, wywołało interwencję zbrojną Henryka V (1109)...

Wojna Austrii i Prus z Francją. Druga Rewolucja Francuska

 

Nadzieje Żyrondystów, na przejęcie władzy w czasie trwania krótkiej wojny okazały się nierealne. Wojsko francuskie stało bowiem na niskim poziomie, już 30 kwietnia 1792 Francuzi uciekli z pola bitwy.

6 lipca 1792 – Prusy wypowiadają Francji wojnę

11 lipca 1792 – ustawa „ojczyzna w...

Klęska rewolucji w Prusach i w małych państwach niemieckich

 

Pruskie Zgromadzenie Narodowe było bardziej demokratyczne niż francuskie. Jednak od jesieni 1848 konserwatyści zaczynają odzyskiwać dawne znaczenie i coraz mniej liczą się z parlamentem pruskim. 2 listopada 1848 premierem został z woli króla, zdecydowany reakcjonista, Fryderyk von Brandenburg. 15...

DYNASTIA SASKA - Początki ingerencji Rosji, Prus i Austrii w sprawy Rzeczypospolitej

 

W 1724 r. w Toruniu wykonano wyroki śmierci na kilku osobach (protestantach) odpowiedzialnych za zamieszki, w których złupiono kolegium jezuickie. W 1733 r. sejm zabronił innowiercom dostępu do urzędów i godności oraz posłowania na sejm. Decyzje te, umiejętnie wykorzystane przez propagandę Rosji i Prus...

Powstanie Prus Książęcych

 

Przyszłe losy osłabionego przegraną wojną państwa krzyżackiego zależały w dużej mierze od poparcia cesarstwa. Albrecht zdawał sobie sprawę, iż ceną owej pomocy będzie konieczność podporządkowania się potężnemu Karolowi V. Możliwość takiego rozwiązania przewidywał również Zygmunt I. Obie...

Sprawa Prus Królewskich

 

Na sejmie lubelskim, mimo protestów miejscowych dygnitarzy i przedstawicieli Gdańska, doszło także do ściślejszego zespolenia Prus Królewskich z Rzecząpospolitą. Odtąd dostojnicy z Rady Pruskiej zasiadali w senacie, szlachta weszła do izby poselskiej, sejm pruski natomiast przekształcił się w sejmik...

ALEKSANDROWICZ BOLESŁAW ks.

ur. 1831 w pow. trockim, zm. 1865 w Tiumeniu (Syberia). Po studiach w seminarium duch. w Wilnie został wik. w Piwoszunach, a nast. proboszczem i dziekanem w Dyneburgu; brał udział w powstaniu 1863 na terenie Inflant, dostarczając oddziałom powstańczym wiadomości o rozlokowaniu wojsk carskich i otaczając...

ANTONIEWICZ BOLESŁAW ks.

ur. 1 I 1837 w Dubiniu (pow. Rawicz), zm. 12 II 1905 w Bninie (pow. Śrem), Kapelan powstańców 1863. Święcenia kapł. przyjął 1860; brał udział w powstaniu i był ranny; oskarżony o zbieranie składek na zakup broni i amunicji dla oddziału Edmunda Taczanowskiego, przebywał 7 miesięcy w więzieniu...

BOLESŁAW (1)

Parafia w dekanacie szczucińskim w diecezjitarnowskiej. Powstała prawdopodobnie w XII w., choć pierwsza,wzmianka o niej pochodzi z 1326; w XIV w. siedziba dziekanaw diec. krakowskiej.

Cennym zabytkiem jest kościół par. św.Wojciecha z 1605, jednonawowy, murowany, w stylu późnogot.,wraz z manierystyczną...