Bolesław II Szczodry (Śmiały) - Informacje Ogólne

- urodził się ok.: 1042, zmarł: 1081 lub 1082

- na tronie w latach: 1058-1079

- ósmy władca dynastii Piastów

- poprzednik: Kazimierz Odnowiciel

- następca: Władysław I Herman

- syn: Kazimierza Odnowiciela i Dobronegi Marii

- żona : nieznana

- dzieci : Mieszko

- przydomek :

Szczodry - uzyskał go...

Polska pierwszych Piastów - BOLESŁAW CHROBRY

Bolesław Chrobry rozpoczął wyprawy na teren pogańskich Prus, patronował również misji chrystianizacyjnej, którą podjął w 997 r. wygnany z Pragi biskup Wojciech. Kiedy Wojciech zginął, Bolesław Chrobry wykupił jego zwłoki i umieścił je w Gnieźnie. W 1000 r. w Gnieźnie odbył się zjazd pomiędzy...

Rozbicie dzielnicowe - Próby chrystianizacji Prus i sprowadzenie Krzyżaków do Polski

Z początkiem XIII wieku dojrzewała w Polsce, zarówno w sferach kościelnych, jak i świeckich, myśl chrystianizacji wciąż jeszcze pogańskich Prus. Propagował ją opat klasztoru cystersów w Łeknie w Wielkopolsce, Gotfryd, powołując się na bullę papieską z 1206r. Właściwą działalność misyjną...

Tłumaczenie ,,Kamizelki" B. Prusa

The Waistcoat

Some people have the desire to collect more or less expensive items, according to what one can afford. I also posses a collection albeit very modest as is usual in the beginning. There is my play, which I have written, while still at high school during latin lessons.... There are some dried out...

BOLESŁAW ŚMIAŁY. Dramat w trzech aktach

BOLESŁAW ŚMIAŁY. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S.Wysspiańskiego, wyst. w Krakowie 1903 (za dyrekcji J. Kotarrciskiego),wyd. tamże t.r. Dramat obejmuje końcowy epizoddziejowego konfliktu między królem Bolesławem Śmiałyma bpem Stanisławem, zakończony śmiercią biskupa i upadkiemkróla. Akcja B.Ś...

CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i in

CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i inur. 3 IV 1851 we Lwowie, z m . 3 IV 1888 tamże, poeta, dramatopisarz,publicysta, krytyk lit. i teatr.; działacz socjalistyczny.W czasie studiów na wydz. filoz. Uniw. L w o w . (ukończ. 1874)działał w grupie postępowych pisarzy liberalno-demokratycznych(1870...

CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i in

CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i inur. 3 IV 1851 we Lwowie, z m . 3 IV 1888 tamże, poeta, dramatopisarz,publicysta, krytyk lit. i teatr.; działacz socjalistyczny.W czasie studiów na wydz. filoz. Uniw. L w o w . (ukończ. 1874)działał w grupie postępowych pisarzy liberalno-demokratycznych(1870...

DZIECI, powieść B. Prusa

DZIECI, powieść B. Prusa, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1908 (cz. 3 pt. Świt w „Epoce" 1907), wyd. os. w Warszawie 1909. Utwór poświęcony rewolucji' 1905-07. Autor przedstawił schyłkowy okres rewolucji i towarzyszące przegranej rozprzężenie. Kazimierz Świrski, 18-letni uczeń, organizuje tajny związek...

ERZEPKI BOLESŁAW

ERZEPKI BOLESŁAW, ur. 5 VII 1852 w Pawłowicach (Wielkopolska), zm. 27 III 1932 w Poznaniu, filolog, edytor, bibliotekarz. Studiował we Wrocławiu, m. in. u R. Roeppela i W. Nehringa, z którym się przyjaźnił. Był czł. i 1875-79 prezesem > Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. W 1885-1917 konserwator...

FARAON, powieść B. Prusa

FARAON, powieść B. Prusa, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1895-96, wyd. os. w Warszawie 1897. Bohaterem powieści jest Ramzes XIII (XI p.n.e., dynastia XX), władca staroż. Egiptu, podobnie jak Ramzes XII, kwestionowany przez niektórych egiptologów. Jedyną postacią historycznie pewną jest kapłan Herhor. W...

GORCZYŃSKI BOLESŁAW

GORCZYŃSKI BOLESŁAW, ur. 26 II 1880 w Bramkach pod Błoniem, zm. 6 IX1944 w Warszawie, dyrektor teatrów, dramatopisarz, tłumacz. Studiował prawo na ros. UW oraz m. in. teatrologię w Monachium. W czasach studenckich pracował w Kole Miłośn. Sceny Warsz. Tow. Artystycznego (1904 brał udział w...

KAMIZELKA, nowela B. Prusa

KAMIZELKA, nowela B. Prusa, prwdr. w „Nowinach" 1882, wyd. w Szkicach i obrazkach, t. 1, Warszawa 1885. Utwór należy do częstych w okresie pozytywizmu „obrazów miejskich", tj. szkiców z życia ubogich mieszkańców Warszawy. Fabuła i sceneria noweli są przejawem dążenia do utrzymania utworu w granicach...

KATARYNKA, nowela B. Prusa

KATARYNKA, nowela B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1880, wyd. w Szkicach i obrazkach, t. 1, Warszawa 1885. Epizod z życia starego warsz. adwokata, sybaryty i egoisty, który przejęty nieszczęściem niewidomej dziewczynki, obserwowanej przez okno, rezygnuje z ciszy i spokoju, Widząc że muzyka katarynki...

KRONIKI, felietony B. Prusa

KRONIKI, felietony B. Prusa, w większości tygodniowe, ogłaszane w prasie, głównie warsz., 1874-1911. Ukazywały się w wielu czasopismach i pod rozmaitymi tytułami: Na czasie („Kolce" 1874), Z ustronia („Niwa" 1874), Sprawy bieżące („Niwa" 1874-76), Bez tytułu („Gazeta Pol." 1874), Kroniki tygodniowe...

LALKA, powieść B. Prusa

LALKA, powieść B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Codz." 1887-89, wyd. os. w Warszawie 1890. Temat powieści pisarz określał jako „ukazanie naszych polskich idealistów na tle społecznego rozkładu". Terenem akcji (poza nielicznymi wyjątkami: kampania węg. Rzeckiego, pobyt Wokulskiego w Paryżu i Zasławku)...

BOLESŁAW

Bole- oznacza tu 'większy', a całe imię znaczy: 'mający okryć się większą sławą'; Benedykt Chmielowski w Nowych Atenach (1746) wykłada je fałszywie na 'bólem sławny'. Imię to, zastrzeżone dla dynastii Piastów, od poł. XV w. nadawane bywało także synom szlachty.

Gdy zapytano mej królewskiej woli...

BOLESŁAW CHROBRY

a. Wielki, 967 a. 966-1025, książę od 992, na kilka tygodni przed śmiercią koronowany na króla Polski. Wielka indywidualność, zdolny wódz i administrator, którego talenty ujawniły się zarówno w działaniach wojennych i dyplomatycznych, jak i w pracy nad wewnętrzną przebudową kraju;

Jego dzielność...

BOLESŁAW ŚMIAŁY

a. Szczodry, ok. 1040-81, syn Kazimierza Odnowiciela i księżniczki ruskiej Dobroniegi Marii, ożeniony jakoby (wg Długosza) z księżniczką ruską Wiaczesławą; starszy brat Władysława Hermana i Mieszka; książę polski od 1058, koronowany na króla w 1076, wygnany 1079, zmarł na Węgrzech (zamordowany?) w...

LEŚMIAN BOLESŁAW, właśc. Lesman

LEŚMIAN BOLESŁAW, właśc. Lesman, ur. prawdop. 22 I 1877 (wg in. źródeł 1878 lub 1879) w Warszawie, zm. 5 XI1937 tamże, poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żyd., dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Ukrainie, kształcił się w Kijowie, gdzie...

MICHAŁKO, nowela B. Prusa

MICHAŁKO, nowela B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Warsz. 1880, wyd. w t. 1 Pism, Warszawa 1881, w cyklu zw. Pierwsze opowiadania. Utwór ujęty w formę szkicu powieściowego. Bohaterem jest chłop, „durny" Michałko, sezonowy robotnik budowlany w Warszawie, który z narażeniem życia ratuje człowieka spod gruzów...