Bolesław

Czytaj Dalej

Bolesław II Szczodry (Śmiały) - Informacje Ogólne

- urodził się ok.: 1042, zmarł: 1081 lub 1082

- na tronie w latach: 1058-1079

- ósmy władca dynastii Piastów

- poprzednik: Kazimierz Odnowiciel

- następca: Władysław I Herman

- syn: Kazimierza Odnowiciela i Dobronegi Marii

- żona : nieznana

- dzieci : Mieszko

- przydomek :

Szczodry - uzyskał go...

Boleslaw Krzywousty (1086 - 1138)

Boleslaw, wsród Piastów trzeci z kolei, chcial dorównac swoim wielkim poprzednikom:

Chrobremu i Smialemu. Pomimo iz nie wlozyl korony królewskiej, zaliczany jest do najwybitniejszych polskich wladców. Byl mlodszym synem Wladyslawa Hermana i jego drugiej zony, ksiezniczki czeskiej Judyty. Starszy brat Krzywoustego...

Bolesław Śmiały

Kazimierz Odnowiciel miał czterech synów; Bolesława, Władysława Hermana, Mieszka i Ottona. Dwaj ostatni wcześnie zmarli i nie odegrali żadnej roli w dziejach. Władysław Herman otrzymał w zarząd dzielnicę, przypuszczalnie Mazowsze. Władzę nad całym krajem objął pierworodny, Bolesław, zwany później Śmiałym lub Szczodrym. Można w nim podziwiać męstwo, energię i wielki talent. Ale gniew jego nie znał końca, a pycha granic, lecz gdy doszło do rozdawania nagród nie ...

Referat sprawozdawcy monografii K. Maleczyńskiego "Bolesław III Krzywousty"

Karol Maleczyński przygotował monografię do wydania w roku 1939, lecz ze względu na wybuch wojny ukazała się ostatecznie dopiero w 1975 r. Losy monografii przybliżają zarówno redaktor wydania Wacław Korta we wstępie jak i Aleksander Gieysztor w posłowiu. Istotnym z punktu widzenia referatu jest fakt, że treść monografii pozostawiono bez zasadniczych zmian, zachowując np. stylistykę wypowiedzi. Zaginione fragmenty uzupełniono w oparciu o wydanie popularno-naukowe ...

Bolesław Chrobry - Informacje Ogólne

Już zaraz po śmierci Mieszka I Bolesła zajął się grzecznie macochą Odą i dwoma braciszkami - Mieszkiem i Lampertem. Aby dojść do władzy musiał wygnać ich z kraju i zrobił to bez pardonu. Później oślepił dwóch uzurpatorów Przybywoja i Odylena, którzy to ośmielili się pomyśleć i przejęciu...

Polska pierwszych Piastów - BOLESŁAW CHROBRY

Bolesław Chrobry rozpoczął wyprawy na teren pogańskich Prus, patronował również misji chrystianizacyjnej, którą podjął w 997 r. wygnany z Pragi biskup Wojciech. Kiedy Wojciech zginął, Bolesław Chrobry wykupił jego zwłoki i umieścił je w Gnieźnie. W 1000 r. w Gnieźnie odbył się zjazd pomiędzy...

BOLESŁAW ŚMIAŁY

a. Szczodry, ok. 1040-81, syn Kazimierza Odnowiciela i księżniczki ruskiej Dobroniegi Marii, ożeniony jakoby (wg Długosza) z księżniczką ruską Wiaczesławą; starszy brat Władysława Hermana i Mieszka; książę polski od 1058, koronowany na króla w 1076, wygnany 1079, zmarł na Węgrzech (zamordowany?) w...

Mieszko I i Bolesław Chrobry twórcami państwowości polskiej

Obu władców młodej Polski uważam za prawdziwych twórców jej państwowości. Każdy z nich zdołał w czasie swego panowania osiągnąć większość wyznaczonych przez siebie celów i mimo pewnych trudności w utrzymaniu władzy w targanym konfliktami wewnętrznymi i ciągłymi najazdami ze strony sąsiadów...

FILIPIAK BOLESŁAW kard.

ur. 1 IX 1901 w Ośniszczewkuk. Inowrocławia, zm. 12 X 1978 w Poznaniu, prawnik,kanonista.

Po roku studiów prawa na Uniw. Pozn. i studiach filoz.--teol. w seminarium duch. w Poznaniu przyjął 1926 święceniakapł. w Gnieźnie; specjalizację w Pontificium InstitutůmUtriusque Iuris w Rzymie uwieńczył 1935...

DOMAŃSKI BOLESŁAW ks.

ur. 14 I 1872 w Przytarni (k Chojnic), zm. 21 IV 1939 w Berlinie, Działacz nar. i społ.-polit. na Pomorzu Zach. i w Niemczech.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie i na uniw. w Munster przyjął tamże 1895 święcenia kapł. i 1897 uzyskał doktorat z filozofii na podstawie rozprawy Die Lehre des...

BOLESŁAW CHROBRY

a. Wielki, 967 a. 966-1025, książę od 992, na kilka tygodni przed śmiercią koronowany na króla Polski. Wielka indywidualność, zdolny wódz i administrator, którego talenty ujawniły się zarówno w działaniach wojennych i dyplomatycznych, jak i w pracy nad wewnętrzną przebudową kraju;

Jego dzielność...

PRUS BOLESŁAW, właśc. Aleksander Głowacki

PRUS BOLESŁAW, właśc. Aleksander Głowacki, ur. 20 VIII 1847 w Hrubieszowie, zm. 19 V 1912w Warszawie, powieściopisarz, nowelista i publicysta. Rodziców utracił wcześnie, wychowywał się u krewnych w Puławach, nast. w Lublinie. Naukę rozpoczął w Szkole Realnej w Lublinie, w lutym 1861 przeniósł się...

DEMBIŃSKI BOLESŁAW

ur. 9 V 1833 w Poznaniu, zm. 7 VIII 1914 tamże, Organista, dyrygent, działacz, kompozytor.

Gry na fortepianie i organach uczył się u ojca Macieja, organisty i wydawcy Camionale completissimum [...] ecclestasticum (Pz 1850); w zakresie przedmiotów teor. (harmonia, kontrapunkt) był samoukiem (krótko studiował...

Bolesław Prus - krótka biografia

 

Bolesław Prus (właśc. Aleksander Głowacki) żył w latach 1847—1912. Trudna młodość pozostawiła pisarzowi bogate doświadczenia życiowe. Jako chłopiec brał udział w powstaniu styczniowym, był ranny i aresztowany. Nie ukończył studiów przyrodniczych w Szkole Głównej. Stale w tarapatach...

Bolesław Prus „Lalka”

Aleksander Głowacki, herbu Prus I, później używający pseudonimu Bolesław Prus urodził się 20 VIII 1847 r. w Hrubieszowie nieopodal Lublina, zmarł zaś w 19 V 1912 r. w Warszawie którą uczynił bohaterem swoich licznych opowiadań, nowel, powieści, felietonów i artykułów.

„Lalka” jest jedną z trzech...

Bolesław Prus “Lalka”

Aleksander Głowacki, herbu Prus I, później używający pseudonimu Bolesław Prus urodził się 20 VIII 1847 r. w Hrubieszowie nieopodal Lublina, zmarł zaś w 19 V 1912 r. w Warszawie którą uczynił bohaterem swoich licznych opowiadań, nowel, powieści, felietonów i artykułów.

“Lalka” jest jedną z trzech...

Bolesław Prus „Lalka”

Aleksander Głowacki, herbu Prus I, później używający pseudonimu Bolesław Prus urodził się 20 VIII 1847 r. w Hrubieszowie nieopodal Lublina, zmarł zaś w 19 V 1912 r. w Warszawie którą uczynił bohaterem swoich licznych opowiadań, nowel, powieści, felietonów i artykułów.

„Lalka” jest jedną z trzech...

BOLESŁAW ŚMIAŁY. Dramat w trzech aktach

BOLESŁAW ŚMIAŁY. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S.Wysspiańskiego, wyst. w Krakowie 1903 (za dyrekcji J. Kotarrciskiego),wyd. tamże t.r. Dramat obejmuje końcowy epizoddziejowego konfliktu między królem Bolesławem Śmiałyma bpem Stanisławem, zakończony śmiercią biskupa i upadkiemkróla. Akcja B.Ś...

CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i in

CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i inur. 3 IV 1851 we Lwowie, z m . 3 IV 1888 tamże, poeta, dramatopisarz,publicysta, krytyk lit. i teatr.; działacz socjalistyczny.W czasie studiów na wydz. filoz. Uniw. L w o w . (ukończ. 1874)działał w grupie postępowych pisarzy liberalno-demokratycznych(1870...

CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i in

CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i inur. 3 IV 1851 we Lwowie, z m . 3 IV 1888 tamże, poeta, dramatopisarz,publicysta, krytyk lit. i teatr.; działacz socjalistyczny.W czasie studiów na wydz. filoz. Uniw. L w o w . (ukończ. 1874)działał w grupie postępowych pisarzy liberalno-demokratycznych(1870...