Bóle głowy

Czytaj Dalej

Migrena szyjna (kręgowopochodny ból głowy)

Jaki charakter ma ból?

Dominuje wrażenie ucisku. Ból obejmuje początkowo tyłgłowy i promieniuje stamtąd do ciemienia i czoła. Dotkniętanim osoba doznaje wrażenia jakby ściskania głowy obręcząi ucisku gałek ocznych. Do dolegliwości bólowych dołączająsię tez zawroty głowy, szum w uszach...

Migrena i bóle głowy

Migrena jest to jednostronny lub obustronny ból głowy występujący okreso-'o łącznie z zaburzeniami wegetatywnymi i wzrokowymi. Migrena powstaje 'skutek mózgowych zaburzeń naczynioruchowych. W przebiegu napadu można ryróżnić trzy okresy: w pierwszym występują objawy wywołane niedokrwie-iem mózgu, w...

BÓLE GŁOWY UWARUNKOWANE ZŁYM STANEM KRĘGOSŁUPA

Kręgosłup bywa często źródłem bólów głowy, stąd opis tychdolegliwości w naszej książce. Opiszemy w niej trzy naj-częściej rozpowszechnione postacie bólów głowy; ich ob-jawy są często bardzo podobne.

Migrena

Jaki charakter ma ból?

Ból migrenowy odczuwany jest jako ściskanie obejmującecałą...

Napięciowy ból głowy

Jaki charakter ma ból?

Napięciowy ból głowy objawia się w podobny sposób jak bólkręgowopochodny: jest tępy i ściskający jakby skurczyła sięnagle skóra, obciągająca głowę. Niekiedy ból jest tętniący,jakby ciśnienie krwi w głowie było wyższe niz w pozostałychczęściach ciała (od tłumacza:...

Napięciowy ból głowy

Ten rodzaj bólów głowy zaliczamy do zespołu bólów pleców,gdyż w stanie ogólnego napięcia biorą również udziałmięśnie karku. Niekiedy ból rozwija się wpierw właśniew tych partiach mięśni, przechodząc następnie ku tyłowigłowy, by objąć w końcu — niczym klamrą — obie skronie.Najczęściej oprócz...

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

 

Warunkiem osiągnięcia szczęścia jest doznanie cierpienia. Ból nie jest wyłącznie doświadczeniem niszczącym, ma swój głęboki moralny serc...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Głowa państwa

konstytucyjna pozycja głowy państwa; wg norm prawa zwyczajowego jego pozycja określana jest jako tzw. ius repraesentationis omnimodae, czyli nieograniczonego, pełnego prawa reprezentowania państwa w stos. m. zewnętrznych oraz zespołu przywilejów i immunitetów („immunitet suwerena”)

uprawnienia...

Żałoba - Radzenie sobie ze stratą: Doświadczenie bólu straty

Doświadczenie to można także nazwać uświadomieniem sobie straty. Na tym etapie człowiek zadaje sobie wiele pytań takich jak: „Gdybym zrobił to lepiej to, by do tego nie doszło”, „Gdybym się nim lepiej opiekował…”, „Dlaczego odszedł?”, „Dlaczego Bóg na to pozwolił?”. Wiele osób chce uciec od wszystkich...

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Zjawisko bólu

W analizowaniu zjawisk bólu można reprezentować stanowisko wąskie czysto neurofizjologiczne i wówczas jest ono rozpatrywane z perspektywy receptorów bólu i ośrodków bólowych w mózgu oraz jako biologiczny odruch bezwarunko­wy. W tym ujęciu ból jest też ujmowany jako ważna informacja o stanie ciała i jako...

Osteoporoza - Łagodzenie bólu

Najważniejszym zadanie dla lekarza przy ostrej i chronicznej osteoporozie jest złagodzenie bólu. Ból powoduje napięcie mięśni, co jest przyczyną cierpienia. Stosowanie lekarstw to jedna z możliwości. Jako uzupełnienie środków farmaklogicznych stosuje się zimne i ciepłe okłady (z siana), w Polsce mniej...

Kompetencje prezydenta RP jako ,,głowy państwa’’

1) Reprezentuje Rzeczypospolitą Polskę w stosunkach zewnętrznych i w związku z tym przysługuje mu prawo: mianowania i odwoływania pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, przyjmowania listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowych przy nim...

Okolice głowy

Na głowie odróżniamy trzy okolice (regiones capitis) położone pośrodkowo: okolicę czołową (regio frontalis), okolicę ciemieniową (regio parietalis) i okolicę potyliczną (regio occipitalis) oraz położone bocznie cztery symetryczne okolice: skroniową (regio temporalis), podskroniową...

Ruchy w górnym stawie głowy

Z punktu widzenia mechaniki powierzchnie stawowe obu kłykci potylicznych tworzą jedną główkę stawową złożoną z dwóch wycinków elip-soidu. Powierzchnie te, wypukłe w dwóch prostopadłych względem siebie płaszczyznach, pozwalają na wiele różnych ruchów. Praktyczne znaczenie mają jednak tylko dwa...

Ruchy w dolnym stawie głowy

Głównym ruchem tego stawu jest ruch obrotowy głowy. Odbywa się on w ten sposób, że kręg szczytowy razem z czaszką obraca się dokoła zęba kręgu obrotowego w stosunku do długiej osi zęba. Obrót w każdą stronę wynosi ok. 30°. Silniejsze ruchy obrotowe głowy, do 90° w każdą stronę, odbywają się...

Więzadło promieniste głowy żebra

Więzadło promieniste głowy żebra (ligamentum capitis costae radiatum), szerokie i płaskie, biegnie na powierzchni przedniej torebki stawowej, którą wzmacnia. Ciągnie się ono od głowy żebra do powierzchni bocznej odpowiednich trzonów kręgów i krążka międzykręgowego. włókna biegną rozbieżnie w...

Więzadło śródstawowe głowy żebra

Więzadło śródstawowe głowy żebra (ligamentum capitis costae intraarticu-lare) znajduje się wewnątrz stawu; biegnie ono od grzebienia głowy do krążka międzykręgowego i przeważnie dzieli staw na dwie komory, górną i dolną, z których każda ma własną jamę i torebkę stawową. Stawy pierwszego...

Głowa kości udowej

Głowa kości udowej (caput ossis femoris), która obejmuje około trzech czwartych powierzchni kuli, jest pokryta chrząstką szklistą. Jest ona skierowana skośnie przyśrodkowo i ku górze; na części przyśrodkowej ma chropowate wgłębienie, dołek głowy (fovea capitis), do którego przyczepia się...

Głowa kości skokowej

Głowa kości skokowej (caput tali) jest skierowana do przodu i przyśrodkowo. Na przodzie znajduje się powierzchnia stawowa łódkowa (facies articularis navicularis), duża, owalna i wypukła; łączy się ona z kością łódkowatą. Powierzchnia dolna ma dwie powierzchnie stawowe. Z nich boczna jest to znana...

Więzadło głowy kości udowej

Więzadło głowy kości udowej (ligamentum capitis femoris) jest ukryte wewnątrz stawu. Występuje ono w postaci spłaszczonego powrózka, który rozpoczyna się szeroko w otoczeniu wcięcia panewki dwiema odnogami od obu końców powierzchni księżycowatej i na wię-zadle poprzecznym panewki, zwęża się ku...

Rozwój mięśni głowy u zarodka

Odrębną grupę stanowią mięśnie różnicujące się z mezenchymy wypełniającej łuki skrzelowe, położone w bocznych ścianach głowowego odcinka przewodu pokarmowego . W odróżnieniu od mięśni somatycznych nazywamy je mięśniami trzewnymi. Mięśnie prążkowane powstające z mezenchymy łuków...