POTOCKI JÓZEF KAROL, pseud. Marian Bohusz, B. Darski, Kresowiec, Jan Weznaki

POTOCKI JÓZEF KAROL, pseud. Marian Bohusz, B. Darski, Kresowiec, Jan Weznaki, ur. 16 XI 1854 w Prużanach pod Grodnem, zm. jesienią 1898 (?), brat Antoniego, publicysta, działacz polit., poeta. Pochodził ze zubożałej rodziny arystokratycznej. Studiował na wydziale mat.-przyr. ros. UW 1876-80, należąc...

SZYSZKO - BOHUSZ

Prof. dr Andrzej Szyszko-Bohusz z Krakowa, autor wielu publikacji natemat filozofii i religii orientalnych, w tym między innymiinteresującej książki: "Hinduizm, buddyzm, islam". Twórca ciekawejkoncepcji filozoficznej, której nadał tytuł: Stan NiepodlegającyZmianom. Atrakcyjnym elementem tej koncepcji jest...

BOHUSZ-SZYSZKO ZYGMUNT (1893-1982) - generał

 Był dowódcą plutonu pie­choty w armii rosyjskiej .W 1915 r. dostał się do niewoli austriackiej, skąd wkrótce uciekł i wstąpił do II Brygady Legionów. W Wojsku Polskim od września 1918 r. służył na różnych stanowiskach dowód­czych. We wrześniu 1939 r. dowo­dzi ł 16 dywizją piechoty grupy...

BOHUSZ FRANCISZEK KSAWERY SJ

ur. 1 I 1746 w okolicyWiłkomierza (k. Wilna), zm. 4 IV 1820 w Warszawie,Publicysta, historyk i działacz polityczny.

Do zakonu wstąpił 1761; studiował w Akademii Wil. filozofię,teologię i prawo, przez pewien czas także w Rzymie; 1768przyjął święcenia kapł.; po kasacie zakonu był prob, w Jezniei...