Bogusław Radziwiłł

Bogusław Radziwiłł

Czytaj Dalej

ADAMOWICZ BOGUSŁAW

ADAMOWICZ BOGUSŁAW, pseud. B. Korda, ur. 13 I 1870w Mińsku, zm. 1944, poeta, nowelista, powieściopisarz. Studiowałmalarstwo w Paryżu, nast. przebywał w Krakowie,związany z Zielonym Balonikiem. Ok. 1911 powrócił do Mińska.gdzie 1918-20 byłred. „Gońca Mińskiego". Od 1920stałew Warszawie. Ewakuowany po...

BUTRYMOWICZ BOGUSŁAW

BUTRYMOWICZ BOGUSŁAW , ur. 17 III 1872 w Kolbuszowej,zm. 26 II 1965 w Rzeszowie, poeta, tłumacz, historykliteratury. W 1892 studiował na uniw. w Wiedniu, 1893-96 naUJ filologię pol., klas. i germańską. Uczył w gimnazjachw Bochni, Tarnowie, Wadowicach i Krakowie. Wydał dwazbiory nastrojowych wierszy...

HECZKO JERZY BOGUSŁAW, pseud. J.H. Prawdowski

HECZKO JERZY BOGUSŁAW, pseud. J.H. Prawdowski, ur. 14 V 1825 w Łyżbicach (Śląsk Cieszyński), zm. 11 V 1907 w Ligotce Kameralnej, śl. pisarz religijny. Pochodził ż rodziny chłopskiej. Po studiach teol. w Wiedniu i Szwajcarii był 1859-1907 pastorem w Ligotce Kameralnej. W 1881-90 prezes Ewang. Tow...

KOGUT BOGUSŁAW

KOGUT BOGUSŁAW, ur. 2 IX 1925 w Klęczanach pod Rzeszowem, prozaik, poeta, publicysta. Pochodzi z rodziny chłopskiej, w czasie okupacji niem. żołnierz BCh, po wojnie współpracował z prasą lud., od 1946 w Poznaniu, studiował filologię pol. na U AM, 1956-60 red. „Tygodnika Zach.", 1957-62 poseł na Sejm...

MASKIEWICZ BOGUSŁAW KAZIMIERZ

MASKIEWICZ BOGUSŁAW KAZIMIERZ, ur. ok. 1625, zm. 4 IV 1683 w Serweczu pod Nowogródkiem, prawdop. syn Samuela, pamiętnikarz. Szlachcic w służbie wojsk. B. Radziwiłła, nast. J. Wiśniowieckiego, z którym wyprawiał się na Zaporoże 1647 i walczył przeciw B. Chmielnickiemu 1648, po czym ze Zbaraża wrócił...

MOSTOWSKA ANNA, Z RADZIWIŁŁÓW, 1v. PRZEZDZIECKA

MOSTOWSKA ANNA, Z RADZIWIŁŁÓW, 1v. PRZEZDZIECKA, ur. ok. 1762 na Litwie, zm. przed 1833, żona (ok. 1787- po 1802) Tadeusza, powieściopisarka. Przebywała wiele za granicą (gł. we Francji); po rozwodzie z Mostowskim mieszkała w Wilnie, nast. na Białorusi. Ogłaszała romanse (Rozrywki w smutku t. 1-3...

RADZIWIŁŁ ALBRYCHT STANISŁAW

RADZIWIŁŁ ALBRYCHT STANISŁAW, ur. 1 VII 1593 w Ołyce (Wołyń), zm. 12 XI 1656 w Gdańsku, kanclerz w. litewski, pamiętnikarz. Kształcił się w Akad. Wil. i za granicą (m. in. w Lowanium 1609, kilka lat we Francji). Już 1619 otrzymał mniejszą pieczęć litew., a 1623 większą. W 1624-25 towarzyszył...

RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF, zw. Sierotką

RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF, zw. Sierotką, książę, ur. 2 VIII 1549 w Ćmielowie, zm. 28 II 1616 w Nieświeżu, pamiętnikarz. Syn Mikołaja Czarnego, protektora kalwinizmu na Litwie, studiował 1563-67 w Lipsku, Strasburgu, Paryżu i Rzymie, gdzie pod wpływem jezuitów (gł. P. Skargi) przeszedł na...

RADZIWIŁŁ UDALRYK KRZYSZTOF

RADZIWIŁŁ UDALRYK KRZYSZTOF, książę, ur. 1712 w Zdzięciole (Nowogródzkie), zm. ok. 1770, poeta. Wojewodzie nowogródzki, piastował pomniejsze godności tytularne W. Księstwa Litew.; większość życia spędził w swych dobrach wołyńskich. Dziwak i fantasta, jurgieltnik carski wielbiący Fryderyka II...

SUJKOWSKI BOGUSŁAW

SUJKOWSKI BOGUSŁAW, ur. 14 VII 1900 w Warszawie, zm. 5 XII 1964 w Bydgoszczy, powieściopisarz. Z zawodu był inżynierem leśnikiem. Debiutował powieścią Garść wspomnień piechura (1930). Okupację przeżył w oflagu. Twórczość powojenną rozpoczął powieścią hist. Liście koka (1954), o podbiciu w...

ŻURAKOWSKI BOGUSŁAW

ŻURAKOWSKI BOGUSŁAW, ur. 9 VII 1939 w Stanisławowie, poeta, teoretyk i krytyk literacki. Absolwent i od 1969 wykładowca Instytutu Filologii Pol. WSP w Opolu, od 1982 w Instytucie Pedagogiki UJ. W refleksyjno-filozoficznej poezji poddaje intelektualnej analizie relacje między konkretnymi i fenomenologicznymi...

RADZIWIŁŁOWIE

Najpotężniejszy ród magnacki na Litwie, występujący po raz pierwszy w dokumencie unii polsko-litewskiej w 1401. Dominacja rodu rozpoczyna się od małżeństwa Zygmunta Augusta z Barbarą (zob.) Radziwiłłówną.

Ród wydał szereg jednostek wartościowych, wybitnych dowódców, a także kilku rokoszan i zdrajców...

Radziwiłł Karol Stanisław (1734 - 1790)

 

Książę Karol Radziwiłł nosił przydomek "Panie Kochanku". W latach 1762 -1764 i po roku 1768 był wojewodą wileńskim. Był największym magnatem litewskim. Miał liczną klientelę i wywierał ogromny wpływ na drobną szlachtę.

Był ograniczonym umysłowo pijakiem i dziwakiem, obrońcą "złotej...

BOGUSŁAW

Imię książąt słow. dynastii rządzącej odXII do XVII w. Pomorzem Zach.; 1637 po śmierci ostatniego z dynastii B. XIV Pomorze Zach. podzielono między Szwecjęi Brandenburgię.

1. Bogusław I, ur. ok. 1130, zm. 18 III 1187, syn Warcisława I,pierwszego hist, władcy Pomorza, od 1156 książę szczeciński,od...

CHYLIŃSKI SAMUEL BOGUSŁAW

ur. ok. 1632 w Rosieniach na Litwie, zm. 1668 w Londynie, Teolog kalwiński.

Studia rozpoczął 1654 we Franeker (Niderlandy), a kontynuował 1657-59 w Oksfordzie; odpowiadając na postulat kalwińskiego synodu w Kiejdanach, rozpoczął prace nad przekładem Biblii na język litew.; mimo że 1662 komisja...

FIRKOWICZ BOGUSŁAW

ur. 17 VI 1865 w Trokach,zm. między 1-15 IX 1915 w Ostrowie k. Pskowa, duchownykaraimski.

Studiował 1880-85 pod k i e r u n k i em Z. Charczenki,wybitnego znawcy teologii i literatury karaimskiej; 1885zosta! duchownym karaimskim; był nauczycielem religiii języka karaimskiego w Trokach;

1901 został...

Bogusław Schaeffer

Bogusław Schaeffer (ur. 1929) jest kompozytorem, pisarzem muzycznym, a także dramatopisarzem, związanym przede wszystkim ze środowiskiem krakowskim. Wszechstronny talent ujawnia się w jego twórczym dorobku obejmującym blisko 200 utworów. Zróżnicowanie techniczne i wyrazowe kompozycji Schaeffera sprawia, że...

RADZIWIŁŁ Dominik (IX 1786 - 11 XI 1813), ofic. poi.

Ur. w Nieświeżu, należał do jednej z najbogatszych rodzin arystokratycznych. W 1811 wyposażył 8 p. ułanów, otrzymał stopień płk. i jego dow. 28 VI1812 na czele tego regimentu wkroczył do Wilna. Bił się pod Ostrownem, ranny pod Witebskiem, został gros.-mjr. p. poi. szwoleżerów gwardii. Wykonał...

RADZIWIŁŁ Michał (24 IX 1778 - 24 V 1850), gen. poi.

Uczestnik powstania kościuszkowskiego. W I 1807 płk i dow. Legii Północnej, z której powstał potem 5 pp. 1811 mianowany gen. bryg., stacjonował w Gdańsku.

W kampanii 1812 dow. bryg. piech. w poi. dyw. gen. Grandjeana, wchodzącej w skład 10 korpusu Macdonalda. 1813 brał udział w obronie Gdańska i...