Bogdanowicz

Czytaj Dalej

Metoda dobrego startu - Marta Bogdanowicz

Marta Bogdanowicz ? Marta Bogdanowicz prof. Martę Bogdanowicz latach 60-tych.

BOGDANOWICZ BERNARD SOCist

ur. ok. 1640 w Koprzywnicy(k. Tarnobrzega), zm. 23 XI 1722 w Rzymie, Teolog.

W Rzymie był prokuratorem cystersów pol. i zastępcą prokuratoragen., a od 1690 prokuratorem gen. całego zakonu: broniłegzempcji zak. i wolnej elekcji opatów, a także praw kanonikówregularnych z Trzemeszna, benedyktynów ze...

BOGDANOWICZ WALERIAN ks.

Żył w 2. poł. XVIIIi 1. poł. XIX w., kanonista.

Studiował w Wiedniu, gdzie słuchał wykładów kanonisty P.J.Rieggera (1705-75), od którego przejął poglądy józefińskie; 1783objął katedrę prawa kan. na UJ; pracował — w duchu józefińskim— nad zamierzoną przez Komisję Edukacji Nar. kodyfikacjąprawa...

BOHDANOWICZ, Bogdanowicz TOMASZ OP

ur. 1658we Lwowie, zm. 16 III 1718 tamże, Kaznodzieja.

Pochodził z rodziny ormiańskiej; do zakonu wstąpił 1670,śluby złożył 1671 ; studiował we Lwowie, a od 1676 w Rzymie;w 1679 otrzymał doktorat z teologii; powróciwszy 1682 dokraju, został wykładowcą filozofii we Lwowie; był przeoremw Mościskach...

"Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli" - Zofia Bogdanowicz

1. Przedmowa Postulaty rozwijania pełnej osobowości dziecka od wczesnych lat jego życia, rozszerzania zakresu jego wiadomości, pogłębiania uzdolnień oraz wyrabiania aktywnego stosunku do otoczenia społecznego, stworzyły konieczność szukania najskuteczniejszych sposobów i metod realizacji tych założeń. Wybór ich zależy oczywiście od wieku dzieci, którymi zamierzamy się zajmować. Niniejsza książka dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, czyli – od lat 3 do 7. Aby ...

BARCLAY DE TOLLY Michaił Bogdanowicz (1761 - 26 V 1818)

Feldmarsz. i polityk ros. Ur. w rodzinie szkockiej, która w XVII w. przeniosła się do Rygi. Służbę wojsk, rozpoczął jako kapral w p. kirasjerów nowotroickich. Uwagę zwrócił nań gen. Patkull i uczynił swym adiutantem. Wziął udział w wojnie 1788 z Turcją, uczestniczył w szturmach Oczakowa...