Bociany

Czytaj Dalej

Bocian biały

W Akcji Międzynarodowego Cenzusu Bociana Białego (liczenie bocianów co 10 lat) w 1984 r. Wiele bocianów wyprowadza lęgi po raz pierwszy w piątym roku życia, a nieliczne mają potomstwo jeszcze w 20.

Bocian czarny

  Środowisko: Bocian czarny gnieździ się na obszarze od środkowej Europy aż po Daleki Wschód, poza tym zamieszkuje wyspowo niewielki teren w Hiszpanii będący resztką niegdyś daleko na zachód rozciągającego się areału. Pożywienie: Bocian czarny jest bardziej ryboże-rny niż bocian biały.

Czaplowate - Czaple, Bociany, Ibisy, Warzęchy

Skład pokarmu bocianów jest różnorodny - jedzą płazy, gady, małe ssaki, ryby, duże owady, a także pisklęta ptaków gniazdujących na ziemi. Ibisy i warzęchy występują w podobnych rejo­nach, co bociany.

Bocian

wdzięcznością bocianią]. ” Wszyscy poeci sławią bociana jako jednego z pierwszych zwiastunów wiosny.

BOCIAN

Bocianie gniazdo, kosz masztowy, pomieszczenie dla marynarza obserwatora wysoko na maszcie okrętowym, „kosz majtkowski" (Linde), gdzie umieszczano niegdyś także łuczników rażących strzałami załogi nieprzyjacielskich statków. Bocianie prawo, łac.

Bocian biały (Ciconia ciconia)

Bocian biaty występuje w Europie, Azji i północnej Afryce. Światowa populacja bocianów zmniejsza się stale i gatunek ten zniknął już z wielu krajów Europy.

Bocian indyjski (Mycteria leucocephala)

Jest to poludniowoazjatycki gatunek dwubarwnego bociana, żerującego w sposób szczególny. Latają dobrze jak wszystkie bociany i w odróżnieniu od czapli wyciągają szyje w locie. Przelatując więc nad morzami, bociany wybierają cieśniny.

Bocian biały

), rodzina Ciconiidae — bociany. W Azji areał bociana białego nie jest ciągły.

Bocian czarny

), rodzina Ciconiidae — bociany. Jest podobny do bociana białego, lecz trochę mniejszy (97 cm długości), czarny, z białym brzuchem, czerwonym dziobem i nogami.

Bocian

Jako powracający corocznie ptak wędrowny bocian jest symbolem zmartwychwstania; ponadto ma on przynosić dzieci (przypuszczalnie m.

BOCIAN ANTONI CR

ur. 10 I 1881 w Chicago, zm. 24 II1917 w Oconomowoc (stan Wisconsin), Pedagog polonijny.

Był wychowankiem zmartwychwstańców w Kolegium św.Stanisława Kostki w Chicago; wysłany do Krakowa, wstąpił1897 do zgromadzenia; śluby zak. złożył 1899; teologię studiowałw Rzymie, gdzie 1904 przyjął święcenia...

BOCIAN JOSYF bp.

ur. 10 III 1879 w Busku (k. Lwowa),zm. 21 XI 1926 we Lwowie, Unicki pisarz kościelny.

Pochodził z rodziny mieszczańskiej; 1897 wstąpił do unickiegoseminarium duch. we Lwowie i uczęszczał na wydz. teologicznyUniw. Lwowskiego; od 1902 studiował w Innsbrucku;1904 przyjął święcenia kapł., po czym był...

BODZIANOWSKI, Bocian FELIKS ks.

ur. 21 V 1886 wZbąszyniu, zm. 24 III 1942 w Dachau, Działacz społ., kaznodzieja.

Ukończył gimnazjum klasyczne w Międzyrzeczu, seminariumduch. w Gnieźnie i Poznaniu; święcenia kapł. przyjął 1911;pracował jako wik. w Bninie i w katedrze pozn. (1917-22),nast. był prob, w Owińskach, a od 1939 w...