UŁAS. Sielanka bojowa z błot poleskich, poemat W. Syrokomli

UŁAS. Sielanka bojowa z błot poleskich, poemat W. Syrokomli, powst. 1857, wyd. w Wilnie 1858, dedykowany J. Chęcińskiemu. Treścią utworu są dzieje oddziału partyzanckiego szlachty poleskiej prowadzącego 1812 - w oczekiwaniu na armię Napoleońską - walkę z garnizonami kozackimi; powodzenie tej walki...

BLOT

(staroisl. blót, gockie blotan, Staroniem, bluostarskładać ofiarę), W religii germ, ofiara z ludzi (prawdopodobnieniewolników), zwierząt, płodów rolnych i różnych przedmiotówskładana -> bóstwom w celu zjednania ich przychylności;także uczta połączona z wróżbami, podczas której na cześćbóstwa...

El Nino - WALKA Z BŁOTEM

Na półkuli zachodniej El Nino przyniósł gwałtowne opady deszczu. Dotknęły one szczególnie górski rejon Peru, gdzie doszło do wielu przypadków osuwania się błotnistej ziemi. Pod jej zwałami zginęło kilkaset osób.

Błotniste lawiny zmiotły z powierzchni ziemi kilkanaście wiosek leżących w Andach, a...