Błona śluzowa

Błona śluzowa

Czytaj Dalej

Błona śluzowa

Tworzy najbardziej wewnętrzną warstwę ściany żołądka (o powierzchni ok. 0,8m2 ) zbudowaną z następujących warstw:

○ nabłonka powierzchownego

○ blaszki właściwej błony śluzowej

○ blaszki mięśniowej błony śluzowej

Nabłonek powierzchowny zbudowany jest z wysokich komórek walcowatych o...

Błona śluzowa tchawicy

Błona śluzowa (tunica mucosa). Warstwę wewnętrzną ściany tchawicy tworzy błona śluzowa, która tkanką podśluzową łączy się z błoną włóknistą.

Błonę śluzową pokrywa charakterystyczny dla dróg oddechowych wielorzędowy nabłonek migawkowy, którego migawki poruszają się w kierunku krtani i w...

Błona śluzowa macicy

Macica nic ma tkanki podśluzowcj i błona mięśniowa łączy się bezpośrednio z błoną śluzową. Błona ma odmienną budowę w trzonie i cieśni czyli w części »czynnej« macicy, inną zaś w szyjce, części »biernej«. W trzonie i cieśni błona śluzowa jest miękka i gładka, w szyjce jest bardziej...

Błona śluzowa przełyku

Błona śluzowa (tunica mucosa) właściwa składa się z nabłonka, blaszki właściwej i blaszki mięśniowej błony śluzowej. Nabłonek, tak samo jak w jamie ustnej i gardle (z wyjątkiem jego części nosowej), jest wielowarstwowy płaski. W części dolnej przełyku w? sąsiedztwie żołądka (rzadziej w...

Błona śluzowa pęcherza

Błona śluzowa (tunica mucosa). W połączeniu błony mięśniowej z błoną śluzową pośredniczy luźno utkana tkanka podśluzowa (tela submucosa); zabezpiecza ona łatwą przcsuwalność błony śluzowej, która w stanie skurczu pęcherza tworzy liczne, większe i mniejsze fałdy, siatkowato przebiegające;...

Błona śluzowa macicy

Na powierzchni błony śluzowej macicy występuje nabłonek jednowarstwowy walcowaty (przed okresem dojrzewania płciowego jest to nabłonek jednowarstwowy sześcienny, który następnie ulega podwyższeniu) leżący na błonie podstawnej. W nabłonku wyróżniamy: komórki nieurzęsione o charakterze gruczołowym i...

Błona śluzowa podniebienia miękkiego

Powierzchnia tylna i powierzchnia przednia podniebienia miękkiego pokryte są błoną śluzową. Oba listki błony śluzowej, stykające się z sobą wzdłuż wolnego brzegu i mające wyraźną granicę, zachowują charakter błony śluzowej, z której pochodzą. Błona śluzowa powierzchni przedniej, będąca...

Błona śluzowa

Skóra i błona śluzowa tworzą dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest zrogowaciałym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, naskórkiem (epidermis), który spoczywa na łączno-tkankowym podłożu, tzw. skórze właściwej (corium). Powierzchnię wewnętrzną przewodu...

Błona śluzowa cewki moczowej kobiecej

Błona śluzowa. Za pośrednictwem tkanki podśluzowej do błony mięśnio-wej przylega gruba błona śluzowa właściwa. Błona śluzowa ma barwę bladoróżową. Podobnie jak u mężczyzny układa się ona w podłużne fałdy, jednak mniej liczne i mniej rozgałęzione. W tylnej ścianie cewki wpukla się do...

Błona śluzowa krtani

Błona śluzowa krtani (tunica mucosa laryngis) ku górze przechodzi w błonę śluzową gardła, ku dołowi w błonę śluzową tchawicy. Błona śluzowa dolnej jamy krtani aż do szpary głośni jest silnie i nieprzesuwalnie złączona z podłożem; powyżej ma ona budowę wiotką z nielicznymi wlókienkami...

Błona śluzowa

Pokryta jest nabłonkiem, który w obrębie jamy ustnej, gardła i przełyku jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, natomiast od wpustu żołądka aż do dolnej części kanału odbytu jest jednowarstwowym nabłonkiem walcowatym. W nabłonku znajdują się liczne komórki gruczołowe, szczególnie w żołądku. W...

Bariera ochronna błony śluzowej przewodu pokarmowego

Błona śluzowa przewodu pokarmowego narażona jest w znacznym stopniu na działanie patogenów i antygenów pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego, które dostarczane są wraz z pokarmem (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty oraz alergeny pokarmowe), jak i wewnętrznego ze względu na obecność flory...

Błona śluzowa żołądka

Barwa żywej błony śluzowej jest różowawa z odcieniem szarawy m. W jakiś czas po śmierci przybiera barwę ciemnoszarą i wkrótce staje się bardziej miękką i bardziej gąbczastą niż za życia. W części odźwier-nikowej jest grubsza niż w pozostałych częściach żołądka, na dnie żołądka v...

Błona śluzowa okrężnicy

Tkanka podśluzową nie różni się niczym od takiejże tkanki jelita cienkiego. Błona śluzowa właściwa nie ma kosmków. Pokrywa ją nabłonek jednowarstwowy wałeczkowa ty z rąbkiem prążkowanym, taki sam jak nabłonek błony śluzowej jelita cienkiego. Błona śluzowa zawiera bardzo liczne i gęsto...

Błona śluzowa odbytnicy

Błona śluzowa części miednicznej odbytnicy nic różni się prawie od błony śluzowej reszty jelita grubego. Powierzchnia jej jest gładka (bez kosmków) wysłana jednowarstwowym nabłonkiem wałeczkowa tym, który zawiera bardzo liczne komórki kubkowe. Gruczoły Lieberkiihna są większe niż w innych...

Nerwy błony śluzowej nosa

Nerwy błony śluzowej okolicy oddechowej pochodzą z pierwszej i drugiej gałęzi n. trójdzielnego. Przedni, mniejszy odcinek błony śluzowej ściany bocznej i przyśrodkowej zaopatrują gałęzie nosowe przednie z pierwszej gałęzi n. trójdzielnego (drogą n. nosowo-rzęskowego i sitowego przedniego)...

Budowa drobnowidowa błony śluzowej

Błona śluzowa części nosowej gardła w przedłużeniu błony śluzowej jamy nosowej wysłana jest wielorzędowym nabłonkiem migawkowym, w części ustnej i krtaniowej — nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. Jeszcze u płodu ludzkiego całe gardło wysłane jest nabłonkiem migawkowym. Wskutek silnego...

Błona śluzowa nosa jako narząd ochronny

Nos poza czynnością ogrzewania, nawilżania i oczyszczania wdychanego powietrza pełni też rolę ochronnąi, polegającą na wysoce zróżnicowanym, sprawnym oraz wielostronnym potencjale oporu przeciwko wpływom środowiska zewnętrznego na ciało. Podstawowym .składnikiem tego., układu„obroiinego jest aparat...

Blaszka właściwa błony śluzowej

Blaszka właściwa błony śluzowej (lamina propria mucosae). Podłoże nabłonka tworzy tzw. blaszka właściwa, która stanowi łączno tkankowy trzon błony śluzowej; w ścianie trzew wytwarza ona zrąb, który w pewnym stopniu zastępuje szkielet; w blaszce właściwej leżą przeważnie gruczoły oraz...