Błogosławieństwo

Błogosławieństwo

Czytaj Dalej

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Życzenie lub uzyskanie specjalnejprzychylności Bożej dla jednostki lub wspólnoty poprzezodpowiednie słowa lub symboliczne gesty sakralne.

Z uwagi naegzystencjalną zależność stworzenia od Stwórcy (-> OpatrznośćBoża) b. stanowi podstawową sakr. kategorię religii, choć występujerównież w formie...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

SłowaChrystusa obiecujące specjalną nagrodę za heroiczną postawęw życiu chrześcijańskim.

I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM

1. B.e. zawarte we wstępie do -> Kazaniana górze przekazał Mt (5,3-9) i Łk (6,20-26). Między tymiprzekazami występują różnice: Mt podaje 8 błogosławieństw(dalsze stanowią tylko...

APOSTOLSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Błogosławieństwo udzielane w imieniu Chrystusa Mistycznego osobiście przez papieża, jako reprezentanta kolegium apost., lub osobę przez niego upoważnioną; stanowi nie tylko wyraz życzliwości papieża wobec wiernych lub jego modlitwę wstawienniczą, ale przede wszystkim aplikację darów zbawczych oraz...

Znaki krzyża i gest błogosławieństwa

Prastarym zwyczajem chrześcijan, do którego niejednokrotnie zachęcali wiernych już nauczyciele Kościoła najwcześniejszego okresu, było kreślenie znaku krzyża na osobach, przedmiotach i sobie samym. Ten znak zbawienia towarzyszył, od chwili powstania ze snu do momentu udania się na spoczynek nocny...

BISKUPIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Błogosławieństwoudzielane wiernym przez bpa potrójnym znakiem krzyża;

° u r o c z y s t e — śpiewane, w mitrze, z pastorałem w ręku, nazakończenie mszy lub in. liturg. czynności pontyfikalnych, np.sakramentu bierzmowania, nieszporów, -> ingresu, wizytacjiitp.;

° zwykłe — bez insygniów (mitry i...

BŁOGOSŁAWIEŃSTW GÓRA

Miejsce w pobliżu Kafarnaum(Mt 8,5; Łk 7,1), gdzie Jezus miał podać 8 błogosławieństw(błogosławieństwa ewangeliczne) i wygłosić -» Kazaniena górze (Mt 5-7).

Wg tradycji sięgającej IV w. G.B. nazywane jest wzgórzeDżebel Szech Ali (wys. 150 m) nad jeziorem Genezaret, w pobliżumiejscowości Tabgha (13...

Błogosławieństwa

Osiem (albo dziewięć) błogosławieństw Chrystusa z Kazania na Górze (Mt 5,3-11), które mają swoje częściowe odpowiedniki w Starym Testamencie (np. Ps 1, 1; Tb 13, 15-16; Syr 14, 20-27; 25, 7-10) i streszczają doskonałość chrześcijańską.

W paralelnym Kazaniu “na równinie” (Łk 6,20-26) cztery...

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mottem rozwazan

Praca - jedno krótkie slowo znaczace tak wiele, na przestrzeni wieków uroslo do rangi filozofii, motta i symbolu przezycia gatunku ludzkiego. Na poczatku ludzkosci praca polegala na zbieraniu ziól, owoców i polowaniu oraz zbudowaniu sobie dachu nad glowa. To wystarczalo do zycia i wychowania potomstwa, nikt nie...

Błogosławieństwo

Związane z symbolicznymi gestami (np. nałożeniem rąk, przeżegnaniem), rozumiane jako działające realnie przeniesienie sił lub zjednanie łaski Bożej.

Błogosławieństwo eucharystyczne

Nabożeństwo eucharystyczne, które się upowszechniło na Zachodzie od XVI wieku. Hostię konsekrowaną umieszcza się w monstrancji na ołtarzu i wystawia do adoracji. Po odśpiewaniu hymnów i modlitw oraz po okadzeniu Najświętszego Sakramentu celebrans błogosławi ze-branych, czyniąc monstrancją znak...