Blisko siebie

Czytaj Dalej

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Pisarze odrodzenia sami są politykami, patriotami, leży im na sercu dobro państwa. Politykiem konserwatystą jest w niej Starosta Gadulski, politykiem oświeconym - poseł na Sejm Czteroletni, Walery wraz ze swymi rodzicami.

Ocalić siebie - koncepcja psychicznego i fizycznego ratunku w warunkach zagłady.

Mocny w sensie fizycznym, choć można te słowa przenieść na inną płaszczyznę, rozumienia duchowej, psychicznej siły człowieka, który nawet po tak tragicznych przejściach potrafi nadal żyć ze wspomnieniem koszmaru.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

 

Literatura wszystkich epok, począwszy od czasów najdawniejszych aż po współczesne, ukazuje rozmaite oblicza dobra i zła. Zauważa ona, że...

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi   Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości.

„Serce ma swoje racje, których rozum nie ma.” Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska wielu bohaterom literackim.

  Dewiza Pascala była bliska wielu bohaterom literackim, żyjącym w różnych okresach historycznych, a szczególnie tym, którzy żyli w epokach stawiających sobie za cel właśnie kult uczucia, serca.

BLISKI WSCHÓD 1940-45

Szlakbojowy korpusu prowadził znad rze­ki Sangro przez *Monte Cassino, An-konę, linię *Gotów, Apenin Emiliań-ski, rzekę Senio do Bolonii.

„Serce ma swoje racje, których rozum nie ma.” Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska wielu bohaterom literackim.

 Dewiza Pascala była bliska wielu bohaterom literackim, żyjącym w różnych okresach historycznych, a szczególnie tym, którzy żyli w epokach stawiających sobie za cel właśnie kult uczucia, serca.

Poezja młodopolska bliska czy daleka współczesnemu odbiorcy?

Cykl sonetów wraz ze wstępem ukazują obrazki z życia wsi bliskiej bardzo Kasprowiczowi. Tematyka wierszy jest nam, choć w niepełnym wymiarze, bliska.

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima, pisząc o możliwościach kreacyjnych artysty.

Poezja była już wszystkim: twórczynią wartości, postaw i poglądów. Próbowała także odkrywać tajniki ludzkiej duszy, to znów podejmowała zabawę słowami. Od wieków istniało wiele sądów na temat, jaką powinna pełnić ona rolę i jakie możliwości w związku z tym powinien mieć artysta.

Epoką...

„Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Literatura wszystkich epok, począwszy od czasów najdawniejszych aż po współczesne, ukazuje rozmaite oblicza dobra i zła. Zauważa ona, że zło niewątpliwie istnieje, ale na szczęście istnieje również dobro.

Biblijne dziesięć przykazań wypisanych na kamiennych tablicach, które Bóg wręczył...

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości. Cnota i dobra sława są szczególnie bliskie Kochanowskiemu.

„Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie” - postulat heroizmu moralnego w literaturze XX wieku.

II-ga wojna światowa okresem próby oraz trudnych życiowych przeszkód - próba ocalenia człowieczeństwa jako jedynej wartości, o którą warto walczyć, dla której warto się poświęcać „Aby wypełnić ludzkie serca wystarczy walka prowadząca ku szczytom.

"Serce ma swoje racje, których rozum nie zna " slowa B. Paskala byly bliskie bohaterom poznanych Ci utworów literackich?

Milosc dla Giaura jest najwyzsza wartoscia, sensem zycia. To serce nakazalo mu pomscie smierci kochanki. Postacie, które przedstawilem, zyja podlug tego, co nakaze serce.

"Dobro i zło muszą istnieć obok siebie,...,a człowiek powinien dokonać wyboru”

W sercu Konrada ciążyła odpowiedzialność za swój kra j, którego pragnął bronić wszelkimi sposobami. Bohaterka powieści, aby ratować własny naród musiała przejść na złą stronę, jednak w jej sercu kwitła dobroć.

BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD W STOSUNKACH MIĘDZY NARODOWYCH - LIBAN

Liban dawał schronienie blisko 350 tyś uchodźcą palestyńskim . W ostatnich latach doszło do pewnej stabilizacji sytuacja polityczna w tym rejonie Bliskiego Wschodu.

PROCES POKOJOWY NA BLISKIM WSCHODZIE.

Bliski Wschód to region, gdzie po zakończeniu II wojny światowej nie ma stabilnego pokoju.

Młodopolska poezja L. Staffa – równocześnie bliska i daleka programowi epoki.

W tym sensie rozumiana Nietzscheańska idea „nadczłowieka” była wartościowa, szczególnie dla pokolenia owładniętego i skażonego niemocą. Wiersz można odczytać jako symboliczną wizję ludzkiej wędrówki przez życie, która jest zawsze tułaczką bez celu i sensu.

Misteria działalności publicznej Jezusa - "Królestwo Boże jest blisko"

Głosił On Dobrą Nowinę pochodzącą od Boga w słowach: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. (KKP 541) Chrystus jest w sercu tego gromadzenia ludzi w "Bożą rodzinę".

RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Zwrócenie uwagi na problem istnienia siebie nawzajem

Paweł krytykuje nadużycia w sprawowaniu Eucharystii w Koryncie, zwracając uwagę na jej istotę. Wspólnota koryncka źle rozumiała obecność Chrystusa w ofierze, traktując ofiarę jako jeden z elementów (z wielu) uczty czy towarzyskich spotkań.

Zwraca uwagę na wyjątkowość wspólnoty eucharystycznej...

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima

Poezja była już wszystkim: twórczynią wartości, postaw i poglądów. Próbowała także odkrywać tajniki ludzkiej duszy, to znów podejmowała zabawę słowami. Od wieków istniało wiele sądów na temat, jaką powinna pełnić ona rolę i jakie możliwości w związku z tym powinien mieć artysta.

Epoką, która...