Błękit nieba

Czytaj Dalej

Obraz nieba w literaturze i sztuce

Obraz nieba kreowany przez pryzmat istot niebiańskich jakimi są anioły widzimy również w wierszu Zbigniewa Herberta pt. Dlatego kreacjom krainy niebiańskiej towarzyszą najczęściej postacie utożsamiane z niebem.

Kosmos - Galileusz ogląda nowy obraz nieba

To właśnie ten ulepszony teleskop miał Galileusz w latach 1609-1610 skierować w niebo. Ponadto pojawiły się na niebie gwiazdy których dotąd nie widziano.

Obserwacje nieba - Lornetka i luneta

Szczególne wrażenie robią wtedy zdjęcia nieba w kierunku północnego bieguna gwiazdowego, gdyż kreski gwiazd mają wtedy postać łuków, jasno ukazuje się położenie niebieskiego bieguna północnego i poznamy, że Gwiazda Polarna tylko nieznacznie odchyla się od miejsca, w które jest skierowana oś Ziemi.

DROGA do NIEBA

Modlitewnik dla wiernych 1902-45 w dawnej diecezji wrocławskiej, a od 1948 w diecezji opolskiej; tytuł nawiązuje do wcześniejszych modlitewników śląskich.

Opracowany przez ks. Ludwika Skowronka (prob, w Bogucicach k. Katowic) przy współpracy ks. Hugona K wiotka i wyd. 1902 w drukarni R. Meyera w Raciborzu...

GRZECHY WOŁAJĄCE o POMSTĘ do NIEBA

Określenieniektórych grzechów śmiertelnych (—» grzech V 5) naruszającychw szczególny sposób podstawy porządku społecznego.

Na podstawie tekstów bibl. w tradycyjnej teologii mor.mówi się o 4 g.w. o p.d.n.: bratobójstwo (por. Rdz 4,10),grzech sodomski (por. Rdz 19,13), wielka krzywda wyrządzonanajbardziej...

IAM CHRISTUS ASTRA ASCENDERAT, Już Chrystus wstąpił do nieba

Hymn na uroczystość Zesłania Ducha Świętego,napisany w dymetrach jambicznych przez nieznanegoautora z IV lub V w.; w BR w jutrzni, a w LH w modlitwachw ciągu dnia (II 808-809; LG II 806-807; tekst także PL17,1193; AH LI 98; Karyłowski 128: Gładysz 114-116; J. PiwowarczykHymny brewiarza rzymskiego, Pz 1958...

Rolka nieba

ukazujący firmament jako zwój trzymany przez dwóch aniołów; motyw ten, ilustrujący słowa Księgi Izajasza: "Niebiosa zwijają się jak zwój księgi" (Iz. Jana: "Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija" (Ap.

Błękit

Barwa nieba, oddali, wody, najczęściej odczuwana jako przejrzysta, czysta, niematerialna i chłodna; barwa boskości, prawdy i —w sensie trwania przy prawdzie, jak również ze względu na trwały firmament nieba — barwa wierności. Hinduistyczne bóstwa Siwe i Krysz-nę najczęściej przedstawiano jako niebieskie lub niebiesko-białe.

Do stalowego nieba, czyli Próżnia Stanisława Koraba - Brzozowskiego.

Wiersz pokazuje barierę miedzy ziemią a niebem, a także ogromną przepaść miedzy sacrum a profanum. Niebo jest puste, o czym wspominał Jankowiak w Młodopolskim niebie, i żadna siła stamtąd nie przemawia.

Błękit

irf)oę), niebieska odmiana purpury, miał przypominać Izraelitom o Bogu nieba, a niebieska szata wierzchnia najwyższego kapłana była symbolem jego bezpośredniego obcowania z Najwyższym.

Goście z nieba

Meteory należące do tego samego roju zdają się wybiegać z jednego punktu na niebie, zwanego przez astronomów radiantem. Niektóre zatem przepowiednie ludowe na temat pogody mają niebłahe uzasadnienie naukowe.