Błękit

Błękit

Czytaj Dalej

Błękit

Barwa niebieska jest kolorem firmamentu, dlatego też symbolem nieba i wszystkiego, co ma z nim jakiś związek. Dla Hindusów błękit, jako barwa chmur deszczowych, jest symbolem Kriszny. Na Wschodzie dość powszechne jeszcze dzisiaj jest przeświadczenie, że kolor niebieski chroni przed złym spojrzeniem...

Błękit

Barwa nieba, oddali, wody, najczęściej odczuwana jako przejrzysta, czysta, niematerialna i chłodna; barwa boskości, prawdy i —w sensie trwania przy prawdzie, jak również ze względu na trwały firmament nieba — barwa wierności.

Również barwa tego, co nierzeczywiste, fantastyczne (błękitny kwiatl. niekiedy...