Blaszka

Czytaj Dalej

Linia przejścia blaszki ściennej w blaszkę trzewną

Wewnątrz osierdzia blaszka trzewną powleka ją z przodu i z obu boków prawie u samego ujścia, z tyłu wąskie pasmo nic ma pokrycia surowiczego .

Blaszka sitowa

W części przedniej blaszki sitowej znajduje się obustronnie większy otworek dla przejścia nerwu i naczyń sitowych przednich. Powierzchnia dolna blaszki sitowej tworzy część ściany górnej jamy nosowej.

Blaszka mięśniowa błony ślazowej

W innych odcinkach blaszkę mięśniową zastępuje czynnościowo włóknista blaszka sprężysta, jak w gardle czy w drogach oddechowych dolnych; w miejscach tych kształtowanie się rzeźby błony śluzowej odbywa się tylko biernie.

Blaszka powierzchowna

U dołu blaszka powierzchowna przyczepia się do wyrostka barkowego łopatki, wzdłuż przedniego brzegu obojczyka, gdzie łączy się z blaszką powierzchowną powięzi piersiowej, i do powierzchni przedniej rękojeści mostka wzdłuż jego brzegu górnego.

Blaszka właściwa błony śluzowej

blaszka właściwa, która stanowi łączno tkankowy trzon błony śluzowej; w ścianie trzew wytwarza ona zrąb, który w pewnym stopniu zastępuje szkielet; w blaszce właściwej leżą przeważnie gruczoły oraz mniejsze naczynia i nerwy.

Blaszka przyśrodkową wyrostka skrzydłowatego

Od nasady blaszki przyśrodkowej odgina się przyśrodkowo mały wyrostek pochwowy (processiLS raginalis), na którego dolnej powierzchni leży tzw.

Blaszka przednia albo głęboka

Blaszka przednia łączy się z tylną bocznie od m. skośny wewnętrzny brzucha rozpoczyna się częściowo na powierzchni tylnej złączonych blaszek.

Blaszka przednia brzucha

U góry blaszka przednia jest cienka i jest miejscem przyczepu dla części brzusznej m. W górnych dwóch trzecich częściach składa się ona z blaszki przedniej rozcięgna m.

Blaszka właściwa serca

Warstwy pokrywające blaszkę właściwą mają zwykłą budowę wsierdzia; składają się one z jednow arstw owego nabłonka płaskiego (śródbłonka) spoczyw ającego na blaszce właściwej.

Blaszka przedtchawicza

Blaszka przedtchawicza (lamina pretrachealis) różni się wybitnie od obu pozostałych; jest ona bardzo mocna, o wyraźnym charakterze rozcięgna.

BLASZKI KOSTNE

W istocie gąbczastej blaszki tworzą beieczki kostne - ułożone iuźno w nieregularną sieć przestrzenną, w której zgromadzony jest szpik kostny.

Blaszka kostna

Blaszka kostna (lamella ossea), element strukturalny istoty kostnej, zbudowana jest z istoty międzykomórkowej, w skład której wchodzą cienkie pęczki włókien klejodajnych spojonych istotą podstawową (substantia fundamentalis ossea) zawierająca sole mineralne.

Blaszka przedkręgowa

Blaszka przedkręgowa (lamina prevertebralis) pokrywa mm.

BLASZKA ŚRODKOWA

Na powierzchni blaszki, w wyniku dalszych procesów, odkładają się pierwotna, a następnie wtórna ściana komórkowa.

Blaszka mięśniowa błony śluzowej

Blaszkę mięśniową błony śluzowej tworzą dwie warstwy komórek mięśniowych gładkich. Wewnętrzna zbudowana jest z miocytów ułożonych okrężnie, natomiast zewnętrzna zawiera miocyty układające się podłużnie wzdłuż długiej osi jelita.  

Blaszka głęboka

Leży od przodu od mięśni głębokich grzbietu, oddzielając je od mięśnia czworobocznego lędźwi i mięśnia lędźwiowego większego. Rozpoczyna się ona od wyrostków porzecznych kręgów lędźwiowych, dwunastego żebra i grzebienia biodrowego.

Powięź piersiowo-lędźwiowa przedłuża się ku górze w...

Blaszka właściwa błony śluzowej

Zbudowana jest z tkanki łącznej siateczkowatej, w skład której wchodzi macierz proteoglikanowa w której zawarte są fibroblasty, włókna kolagenowe, srebrochłonne, liczne naczynia krwionośne, chłonne a także włókna nerwowe i komórki mięśniowe gładkie. Z uwagi na kontakt błony śluzowej z licznymi...

Blaszka miażdżycowa

(-, atheromatous plaąue); postać zmian miażdżycowych ściany naczyniowej, prowadzących do zwężenia światła naczynia. Składa się z czapeczki włóknistej, złożonej z komórek mięśni gładkich, oraz jądra lipidowego z komórkami zapalnymi (limfocyty, makrofagi, mastocyty). B.m. stabilne mają grubą...