Bizancjum

Czytaj Dalej

Bizancjum - ogólna historia

Ze wschodniej części imperium rzymskiego wykształciło się państwo zwane cesarstwem bizantyjskim, w którym powstała religia prawosławna. Jego stolica, Konstantynopol, przez stulecia pozostawała najwspanialszym miastem Europy.

Początkowo nazwa Bizancjum dotyczyła osady greckiej na europejskim brzegu...

Bizancjum

Ze wschodniej części imperium rzymskiego wykształciło się państwo zwane cesarstwem bizantyjskim, w którym powstała religia prawosławna. Jego stolica, Konstantynopol, przez stulecia pozostawała najwspanialszym miastem Europy.

Początkowo nazwa Bizancjum dotyczyła osady greckiej na europejskim brzegu...

Bizancjum a Arabowie w wiekach VII - X. Rywalizacja polityczna i wzajemne oddziaływania w sferze kultury

-  krótkotrwały triumf Herakliusza

-  rabunkowe wyprawy Arabów na Syrię, słaby opór monofizytów syryjskich

-  634 r. – klęska Bizancjum pod Jerozolimą

-  635 r. – zdobycie Damaszku przez Arabow

-  opanowanie Egiptu, 642 r. – upadek Aleksandrii

-  do 647 r.  –  opanowanie przez  Arabów Cyrenajki i...

Dynastia macedońska i odrodzenie potęgi Bizancjum

 

Okres dynastii macedońskiej, zapoczątkowanej przez Bazylego I, to największy rozkwit średniowiecznego Bizancjum. Największa rolę odgrywały tu wojny religijne ze światem islamu.

Rozkwit Bizancjum:

Bardas: Podczas wojny z emirem Meliteny kazał umieścić na tarczach żołnierzy wizerunki...

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - RUŚ A BIZANCJUM

 

Chęć nawiązania stosunków z Konstantynopolem istniała i po drugiej stronie. Wyprawy ruskie podejmowane morzem ku brzegom bizantyńskim miały na celu nie tylko doraźną grabież; chodziło również o wymuszenie ustępstw handlowych.

Świadczy o tym układ z r. 907 uzyskany w wyniku takiego najazdu, a...

BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA BIZANCJUM

 

W ciągu wszesnego średniowiecza Bizancjum stało się prawdziwym azylem cywilizacji. Mimo trudności politycznych i niepowodzeń militarnych, kultura materialna Bizancjum potrafiła nie tylko oprzeć się wzmagającemu naciskowi barbarzyństwa, ale osiągnęła nawet momenty prawdziwego rozkwitu. Najdłuższy...

Bizancjum wczesno – średniowieczne

Bizancjum jest to nazwa wschodniej części cesarstwa rzymskiego.

Obejmuje ona obszar prawie całego Półwyspu Bałkańskiego, Azję Mniejszą ,Syrię i Egipt.

Stolicą Bizancjum był Konstantynopol [obecnie Stambuł] zbudowany na miejscu dawnej kolonii greckiej Bizancjum stąd nazwa [cesarstwo bizantyjskie]...

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU, CZYLI BAZYLISSA TEOFANU. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, utwór dram. T. Micińskiego

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU, CZYLI BAZYLISSA TEOFANU. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, utwór dram. T. Micińskiego, prwdr. fragm. w „Krytyce" 1908, wyd. w Krakowie 1909, wyst. w Poznaniu 1967 w adaptacji S. Hebanowskiego i reż. M. Okopińskiego. Dramat osnuty na tle historii Bizancjum; akcja rozgrywa się w...

Bizancjum na Płw. Bałkańskim za rządów dynastii macedońskiej

 

Bazyli I narzucił zwierzchnictwo Słowianom na znacznych terenach Grecji, podporządkował sobie żupanów Serbii i książąt Chorwacji.

Zwycięski pochód Symeona zniweczył te podboje.

Za sukces uznano układ pokojowy Romana I Lakapenosa z następcą Symeona, Piotrem, pomimo że...

BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - BIZANCJUM WOBEC NAPORU ARABSKIEGO

 

Gwałtowna ekspansja Arabów, która w przeciągu kilkunastu lat pozbawiła Bizancjum znacznej części prowincji azjatyckich i afry-kańskirb, zagrnziła. 7, kolei samemu istnieniu Cesarstwa, Celem ataków wroga stał się bowiem Konstantynopol, blokowany systematycznie .. od strony morza w latach 673 do...

BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA BUŁGARÓW

 

W tym samym czasie Ludwik Niemiecki w poszukiwaniu sojuszników, mogących go wspomóc w walce z Państwem Wielkomorawskim, sprzymierzył się z Bułgarami. Miało to doniosłe znaczenie dla dalszych losów Bułgarii, znalazła się ona bowiem między wrogo nastrojonym dla siebie Bizancjum i Wielkimi Morawami.

Pod...

BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - UPADEK PIERWSZEGO PAŃSTWA BUŁGARSKIEGO

 

Osłabienie Bułgarii na skutek tych trudności wewnętrznych zachęciło Bizancjum do podjęcia próby zlikwidowania jej niezależności. W oparciu więc o pomoc księcia kijowskiego Swiatosława, rozgromiono Bułgarów (968}.

Prawda, że pomoc ruska zagroziła Konstantynopolowi usadowieniem się na ich miejscu...

BIZANCJUM - PIERWSZA KRUCJATA

Grzegorz VII bezpośrednio po swoim wyborze przyjął bizantyjskie poselstwo i przygotowywał plan wysłaniazachodnich rycerzy na Wschód, by bronić chrześcijan przed Turkami Seldżukami. Polityczne związki z Bizancjum zostały zerwane, gdy papież uznał lennem Normanów dawne posiadłości bizantyjskiew...

Bizancjum

Kolonia grecka założona ok. połowy VII wieku p.n.e. na europejskim brzegu Bosforu. Jej znaczenie w okresie cesarstwa rzymskiego ustaliło się szczególnie w III wieku. Septymiusz Sewer, który najpierw spustoszył miasto, gdyż opowiedziało się za jego rywalem Pesceniuszem Nigrem, potem rozpoczął...

Bizancjum - Zmiany wewnętrzne. Powstanie Bizancjum

Cesarstwo przetrwało tak długi czas dzięki wewnętrznym przemianom, które wzmocniły jego siły i dopasowały jego struktury do nowej sytuacji. Państwo które powstało w VII-VIII w nazywamy Bizancjum. Zwiększył się zakres władzy cesarza, który poddał ścisłej kontroli potężnych właścicieli ziemskich...

Bizancjum - Stosunki gospodarcze

Miasta Bizancjum lepiej przeżyły kryzys schyłku starożytności niż miasta zachodniej Europy, w ekonomice też odgrywały większą rolę. Cesarz musiał brać pod uwagę głos ich najzamożniejszych mieszkańców na równi z głosami wielkich właścicieli ziemskich. Rzemiosło było tak słabo rozwinięte, że...

Kształtowanie się modelu stosunków między państwem a Kościołem w Bizancjum

 

Cezaropapizm

395 r – podział cesarstwa

Cesarz:

Namiestnik boży

Elementy hellenizmu i tradycji rzymskiej oraz wschodnich despocji

Umywa nogi starcom, odbywa procesję w niedziele palmową

Tron dwuosobowy – miejsce dla J.Ch. w święta siadał cesarz po lewej (czyli po prawicy), baldachim=niebo,zasłony...

Cesarstwo Rzymskie na Wschodzie (Bizancjum) w V - pocz. VII w: położenie zewnętrzne i przemiany wewnętrzne

WEWNĘTRZNE

-  silna drobnotowarowa gospodarka chłopska

-  wspólnoty terytorialne – metrokomie

-  wielkie latyfundia – Syria, Egipt, Afryka, feudalizacja

-  mała rola niewolnictwa – służba domowa, górnictwo

-  formy feudalnego podziału własności ziemi

*  kolonat

*  emfiteuza – dziedziczne prawa chlopa...

Bizancjum - „Nowy Rzym”

 

Dzieje Bizancjum są kontynuacją i dalszym ciągiem historii Imperium Rzymskiego, choć przebiegają w innych warunkach politycznych i innej formacji społeczno- ekonomicznej- zacieśnienia do obszaru o przewadze greckiego elementu etnicznego. Zachowała się jednak ciągła linia rozwoju od Oktawiana...

BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - NIEBEZPIECZEŃSTWO BUŁGARSKIE

 

Poza niebezpieczeństwem arabskim, w VIII w. wystąpiło zagrożenie ze strony Bułgarów. Ci ruchliwi sąsiedzi Cesarstwa nie myśleli poprzestać na pozostawionych do ich dyspozycji ziemiach na północ od pasma gór Bałkańskich, lecz sięgali po dalsze prowincje. Walki prowadzono ze zmiennym szczęściem.

Dla...