Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą 9-22 września 1939

Działania kawalerii w bitwie nad Bzurą : Główne zadanie w pierwszej fazie bitwy spoczęły na G. 26) Apoloniusz Zawilski, Bitwy polskiego września, Warszawa 1972.

BITWA

Bitwa pod Anghiari i Bitwa pod Cascino zob. Bitwa trzech cesarzy zob. Jedna bitwa szerzej otwiera nam oczy aniżeli dziesiątki lat spokojnych rządów z powieści Faraon, 3,3 (1897), Bolesława Prusa; medytacje faraona.

Bitwa pod Legnicą

Uczeni spierają się nie tylko o datę i miejsce bitwy, ale takie liczebność walczących stron i przebieg samej bitwy. Bitwa Jak przebiegała bitwa?

Bitwa o Wielką Brytanię

Wyniki i znaczenie bitwy Bitwa o Wielką Brytanię zakończyła się klęską hitlerowskiej Luftwaffe. Bitwa spowodował też duże wyniszczenie kadry doświadczonych pilotów Luftwaffe, straty której nie udało się później zrekompensować.

Bitwa Jutlandzka

Po bitwie jutlandzkiej obie strony konfliktu przypisywały so-bie zwycięstwo, Niemcy - bo zniszczyli więcej okrętów przeciwnika, a Anglicy - bo zmusili Niemców do odwrotu. Bitwa Jutlandzka dostarczyła materiałów dla analityków na długie lata.

Bitwa o Wielką Brytanie

Tak właśnie 8 sierpnia 1940 roku rozpoczęła się największa bitwa powietrzna wszechczasów zwana "Bitwą o Wielką Brytanię" (Battle of Brithan). W bitwie Luftwaffe straciła 1773 samoloty, a RAF 915.

Bitwa warszawska - OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA W DZIEJACH ŚWIATA

Edgar Vincent wicehrabia D'Abernon pisał o Bitwie warszawskiej jako o osiemnastej decydującej bitwie w dziejach świata.

KURSK - bitwa 1943 r.

60 km od głównego pola bitwy, Rosjanie również podjęli działania zaczepne, uderzając na niemiecką 2 armię pancerną w okolicach mia­sta Orzeł. To był moment zwrotny w bitwie.

Opis bitwy pod Grunwaldem

Ulryk walczy dzielnie i nie opuszcza pola bitwy, gdzie tyle mężnych ludzi poległo. Wojska polskie gromią Krzyżaków, lecz to jeszcze nie koniec bitwy, gdyż Niemcy zbierają się w jedno miejsce i bronią się do upadłego.

Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa nad Bzurą

9-18 IX 1939 nad Bzurą rozegrała się największa bitwa w czasie Wojny Obronnej Polski 1939, zwana BITWĄ NAD BZURĄ lub BITWĄ POD KUTNEM, stoczona przez armie pol. W nocy na 17 1X siły główne armii "Poznań" rozpoczęły bitwę o przełamanie niem.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OPISY NAJWAŻNIEJSZYCH BITEW MORSKICH WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

Bitwa pokazała również przewagę parowców nad żaglowcami, gdyż jako jedyna uszła z bitwy turecka fregata parowa dysponująca większą prędkością niż ścigające ją żaglowe fregaty rosyjskie.

Bitwa pod legnicą

Jadwigi i ukazania jej roli w mitologizacji wizerunku Henryka Pobożnego, jak i całej bitwy. Analiza bitwy pod Legnicą na podstawie Roczników J.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD DYKTATURY SULLI DO BITWY POD AKCJUM

Cyceron opowiada o śnie, który—miał w Dyrrachium przed bitw% pod Farsalos, Oktawian wspominał w pamiętnikach o śnie swego przyjaciela, pod którego wpływem uratował się podczas bitwy pod Filippi.

ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

Bitwa o Anglię przygasała i ostatecznie dzień 31 października przyjmuje się za datę końcową bitwy, w której Niemcy ponieśli pierwszą strate­giczną klęskę w II wojnie świato­wej.

Stalingradzka bitwa

Stalingradzka bitwa, bitwa nad Wołgą (17 VII 1942-2 II 1943), jedna z decydujących operacji strategicznych II wojny światowej. bitwa o Kurhan Mamaja, na stałe weszły do literatury jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń wojny niemiecko - radzieckiej.

Bitwa pod Grunwaldem

Sama bitwa nie wniosła żadnych istotnych nowinek taktycznych (nie licząc użytego w przeprawie przez Wisłę mostu pontonowego).

BZURA - bitwa 1939 r.

Największa bitwa kampanii wrze­śniowej, zwana także bitwą pod Kutnem, została stoczona przez dwie polskie armie: „Poznań" i „Pomorze", dowodzone przez gen.

BITWA WARSZAWSKA - Wojna 1920 r. polsko - bolszewicka i jej znaczenie dla POLSKI i EUROPY

Edgar Vincent wicehrabia D'Abernon pisał o Bitwie Warszawskiej jako o osiemnastej decydującej bitwie w dziejach świata. Tak więc wygrana Bitwa Warszawska, w dodatku siłami jednego narodu, była decydującą dla dziejów i obecnego kształtu dzisiejszej Europy a w efekcie i świata.

MIDWAY - bitwa 1942 r.

Losy bitwy rozstrzygnął następny atak 37 bombowców nurkujących z lotniskowca Enterprise, prowadzo­nych przez kpt. Na tym zakończyła się bitwa pod Midway.

Bitwa na Morzu Koralowym

Była to pierwsza bitwa morska w II wojnie światowej, w której siły głównie walczyły za pomocą samolotów, bez udziały ciężkiej artylerii okrętowej.