Bitwa pod Pułtuskiem

Czytaj Dalej

Opis bitwy pod Grunwaldem

Ulryk walczy dzielnie i nie opuszcza pola bitwy, gdzie tyle mężnych ludzi poległo. Wojska polskie gromią Krzyżaków, lecz to jeszcze nie koniec bitwy, gdyż Niemcy zbierają się w jedno miejsce i bronią się do upadłego.

Bitwa pod Raszynem

Kolejną przegraną dla Austriaków bitwa była ta pod Grochowem.

Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim

5 IX 1939 Piotrków Trybunalski - rejon ciężkich walk oddziałów 19 DP (dca gen. bryg. J. Kwaciszewski) z niem. 1 DPanc. W kierunku Piotrkowa Trybunalskiego leżącego w rejonie koncentracji armii odwodowej "Prusy" (dca gen. dyw. S. Dąb-Biernacki) maszerowała niem. 1 DPanc (gen. R. Schmidt) z 16 KPanc, który...

Powstanie listopadowe (1830) - Bitwa pod Ostrołęką

W dniu 26 maja doszło do bitwy pod Ostrołęką, która wskutek nieudolnego dowodzenia skończyła się porażką wojsk polskich. Paskiewicza) spokojny przemarsz przez północne Mazowsze, sforsowanie Wisły i podejście od zachodu pod Warszawę.

Powstanie styczniowe - "Bitwa pod Ignacewem" - J. Kossak

Tragiczny koniec obydwu dyktatur dowiódł, że władza nie może być związana z żadnym, nawet dużym, oddziałem wojskowym, ponieważ jego losy nie są nigdy pewne. Miejsce dla niej było jedynie w podziemnej Warszawie. Zaistniała sytuacja skłaniała do powrotu formy władzy kolegialnej Rządu Narodowego. W...

Bitwa pod Grunwaldem (1410)

Bitwa pod Grunwaldem niewątpliwie wzmocniła miejsce Unii polsko-litewskiej w Europie.

Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Pierwsze walki

3 lipca po przebyciu Wisły armia kontynuowała marsz w kierunku granic państwa zakonnego przez księstwo płockie, którym władał Siemowit IV - człowiek dość niekonkretny - utrzymywał bowiem bliskie stosunki z Zakonem wysyłając jednocześnie na wojnę z nimi swoje dwie chorągwie. Poza tym to on odstąpił...

Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Grunwald

Zdobyto również tabor krzyżacki, gdzie na polecenie króla rozbito wszystkie beczki z winem aby po wygranej bitwie rycerze nie świętowali jeszcze zbyt hucznie.

Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Krajobraz po bitwie

Po bitwie ruszono na Malbork, jak się okazało maszerowano zbyt wolno, gdyż już 18 lipca dotarł tam spod Świecia komtur Henryk von Paulen wyprzedzając sprzymierzonych o tydzień!

Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Pokój toruński

Został zawarty w lutym 1411 roku, przyznawał Polsce ziemię dobrzyńską a Litwie - Żmudź. Ponadto zakon wypłacił Polsce sumę 100 tysięcy kop groszy praskich, jako okup za wszystkich jeńców.

Warunki tego pokoju pozostawiły znaczny niedosyt - korzyści były niewspółmierne do zwycięstwa. Wygrana wojna...

Bitwa pod Legnicą

Uczeni spierają się nie tylko o datę i miejsce bitwy, ale takie liczebność walczących stron i przebieg samej bitwy. Bitwa Jak przebiegała bitwa?

Bitwa pod Wiedniem (rok 1683)

Niektórzy historycy nie chcą uznać roli króla i Polaków w bitwie pod Wiedniem. Bitwa ta kończy okres ekspansji Turcji i zaczyna stopniową likwidację jej panowania w Europie.

ALNWICK, BITWA POD ALNWICK PIERWSZA

Druga bitwa pod Alnwick 1174.

AZINCOURT, BITWA POD AZINCOURT 1415.

Ta krwawa i waż­na bitwa, w której poległo około 5000 Francuzów, pozwoliła Anglikom na zajęcie Normandii i zmusiła Francuzów do za­warcia upokarzającego traktatu w Troyes.

BANNOCKBURN, BITWA POD BANNOCK-BURN 1313-1314

Szkockie wojska pod wodzą Roberta Bruce'a (1274-1329) rozpo­częły w 1313 oblężenie zajętego przez Ang­lików Stirling Castle. W odpowiedzi król Anglii Edward II (1284-1327) zebrał wielką armię z liczną ciężką jazdą, po czym wyru­szył na północ. Mając przeciwko sobie trzy­krotnie większą armię...

BOSFORTH FIELD, BITWA POD BOSFORTH FIELD 1485

22 sierpnia 1485 stoczył z Ryszar-dem bitwę pod Bosworth Field.

BITWA POD CRECY 1346.

Bitwę uwieńczyło zdobycie Calais; po tej wygranej Edwarda uznano za postrach europejskich monarchów.

DUNSINANE, BITWA POD DUNSINANE 1054.

Bitwa była zażarta i kosztowała życie wielu ludzi (zwłaszcza Anglików), między innymi ranny został król Makbet. Siward wycofał się po bitwie do Anglii.

BITWA POD DUPPLIN MOOR 1332

Najechał Szkocję, 12 sierpnia 1332 doszło do bitwy pod Dupplin Moor.

FALLEN TIMBERS, BITWA POD FALLEN TIM-BERS 1794.

Generał Anthony Wayne (1745-1796), następca generała Arthura St. Claira (1736?-1818) na stanowisku na­czelnego dowódcy armii USA Terytorium Północno-Zachodniego (patrz st. claira porażka 1791) otrzymał polecenie rozbicia konfederacji plemion indiańskich, która sprawiała mnóstwo kłopotów na tym tere­nie...