GAUGAMELA, BITWA POD GAUGAMELA 331 p.n.e

W bitwie pod Gaugamelą, w pobliżu Arbeli (obecnie północny Irak), jednej z naj­ważniejszych bitew w historii, wojska mace­dońskie pod wodzą Aleksandra Wielkiego (356-323) pobiły Persów dowodzonych przez Dariusza III (zm.

BITWA POD H ALI DON HILL 1333.

Gdy hrabiowie Douglas i Moray wyparli nowo korowanego króla Szkocji Eduarda Balliola narzuconego przez Anglię za jej granicę  król Anglii Ed- ward III (1312-1377) wysłał wojska, które 19 lipca 1333 stoczyły bitwę ze Szkotami wiernymi narodowemu królowi Dawidowi II (1324-1371) pod Halidon Hill w pobliżu Berwick-upon-Tweed w północno-wschod-niej Anglii.

BITWA POD HÓCHSTADT (BLINDHEIM, BLENHEIM) 1704

W bitwie pod Donauwoerth leżącym na północnym brzegu Dunaju 2 lipca 1704 część armii francusko-bawarskiej poniosła znaczne straty, a jej siły główne cofnęły się do Augsburga, po czym przeszły na północ od Dunaju, w pobliże Blenheim.

BITWA POD IPSOS 301 p.n.e

Seleukos otrzymał Sy­rię, Mezopotamię i Persję, założył dynastię Seleucydów, która przetrwała do 64, Kas­sander uzyskał Macedonię (a tym samym całą Grecję), a Ptolemeusz, który nie uczes­tniczył w bitwie, sprawował rządy w Egipcie.

BITWA POD ISSOS 333 p.n.e

Do drugiej wielkiej bitwy między królem Persji Dariuszem III (zm.

BITWA POD KARKEMISZ 605 p.n.e.

Stoczył on z egipskimi wojskami pod wodzą Necho bitwę pod Karkemisz nad Eufratem.

KUNAKSA, BITWA POD KUNAKSĄ 4O1 p.n.e.

401) i perska armia Cyrusa stoczyli bitwę ze znacznie większą armią Artakserksesa (oko­ło 100 tysięcy żołnierzy).

BITWA POD KURUPEDION 281 p.n.e.

Przed ustawionymi w szyku wojskami dwaj wodzowie - obaj w podeszłym już wieku - stoczyli pojedynek, w którym Seleukos zabił Lizymacha, po czym wojska syryjskie rozbiły Macedończyków.

MEGIDDO, PIERWSZA BITWA POD MEGID-DO ok. 1469 p.n.e

Me-giddo, miejsce kilku dużych bitew w czasach przedchrześcijańskich, zapowiadane proroc­twami miejsce przyszłego Armageddonu (bitwy pod koniec świata między siłami dobra i zła), po upadku i zburzeniu NINI-WY w 612, odegrało znaczną rolę w procesie rozpadu imperium asyryjskiego.

NEVILLE'S CROSS, BITWA POD NEVILLE'S CROSS 1346.

Odzyskał Barwick, zajęty po bitwie pod HALIDON HILL i sprawował władzę do 1357, kiedy to po zapłaceniu ogromnego okupu powrócił młody król Dawid, całkowicie przesiąknięty angielskimi zwyczajami.

POITIERS, BITWA POD POITIERS 732

Na początku października 732, w drodze na południe w kierunku Tours i Poitiers, gdzieś pomiędzy tymi dwoma miastami, Karol stoczył bitwę z wojskami Abd ar-Rahmana. Abd ar-Rahman poległ w bitwie.

BITWA POD POITIERS 1356

Chcąc powstrzymać królewicza angielskie­go Edwarda, Czarnego Księcia (1330--1376), król Francji Jan II (1319-1364) polecił swoim licznym wojskom, by za­stosowały angielską taktykę spieszania ka­walerii. Silną pozycję angielską pod Poi­tiers 19 września 1356 zaatakowali Fran­cuzi pod dowództwem Jana...

SEKIGAHARA, BITWA POD SEKIGAHARĄ 1600

Obie strony spotkały się 16 października 1600 w bitwie pod Sekigahara w prowincji Mino.

SLUYS, BITWA POD SLUYS 1340

Jednak taktyka Edwarda, który polegał na łucznikach, a w czasie bitwy rozmieszczał swą flotę tak, by słońce świeciło w oczy Francuzom, za­pewniła Anglikom przewagę i doprowadziła do zwycięstwa.

SZTANDAR, BITWA POD SZTANDAREM 1138.

W kwietniu 1138 Dawid wyprawił się do północnej Anglii i stoczył bitwę pod Nort-hallerton z armią angielskich baronów ota­czających umieszczony na wozie sztandar (stąd nazwa bitwy).

BITWA POD TINCHEBRAI 1106

Znaczenie bitwy pod Tinchebrai można porównać do zna­czenia bitwy pod Hastings (patrz norma-nów podbój anglii 1005), ponieważ pozwo­liła ona na pokojową konsolidację angielsko--normandzkiego królestwa.

BITWA POD VERDUN 1916

Bitwa trwała przez kilka miesię­cy. W najbar­dziej wyniszczającej bitwie I wojny świato­wej straciło życie około miliona Francuzów.

BITWA POD XAQUIXAGU-ANĄ 1548

Król Hiszpanii wysłał do Peru swego przedstawiciela Pedra de la Gąsce (1485P-1567?); Gasca miał tam przywrócić władzę monarszą i położyć kres wojnie domo­wej (patrz hiszpańskie wojny domowe w pe­ru 1537-1548). Gonzalo Pizarro (l506?-1548), który obwołał się gubernatorem Limy (Peru), poprowadził...

Bitwa pod legnicą

Nieznany autor w Legendzie umieścił trzy obrazy przestawiające początkowe ustawienie wojsk, przebieg bitwy i podejście wroga pod gród legnicki. Jadwigi i ukazania jej roli w mitologizacji wizerunku Henryka Pobożnego, jak i całej bitwy.

Bitwa pod Grunwaldem

Sama bitwa nie wniosła żadnych istotnych nowinek taktycznych (nie licząc użytego w przeprawie przez Wisłę mostu pontonowego).