Groteskowe „Sny pod Fumarolą” - Styl

Jedną z właściwości prozy Stanisława Zielińskiego jest swoista niefrasobliwość stylistyczna i konwencja zabawy, płynąca z nadawania dosłownego sensu wyrazom i zwrotom funkcjonującym w języku potocznym na prawach metafory lub przysłowia. Sposób widzenia i ujmowania rzeczywistości jest pomysłowy...

Groteskowe „Sny pod Fumarolą” - Satyra czy katharsis?

Pisarz ma świadomość nieograniczonych możliwości zniekształcenia w poetyce groteski. Jacek Wegner dostrzega dwa źródła powojennej groteski. Jeden pień genetyczny nazywa „narodowym”, wspierając się opinią Andrzeja Kijowskiego: „Pokolenie inteligencji jest przygotowane nie tylko do patosu. Jest...

ABUKIR (bitwa lądowa), m. na wybrzeżach Egiptu, 20 mil na wschód od Aleksandrii

Bitwa pozwoliła Bonapartemu zatrzeć wspomnienie o klęsce floty franc.

ABUKIR (bitwa morska)

W bitwie tej Anglicy nie stracili żadnego okrętu, chociaż kilka ich jednostek było mocno uszkodzonych. W wyniku tej bitwy Francja utraciła flotę na M.

BITWA Z POŁOŻENIA ŚRODKOWEGO

Tak rozgrywane były bitwy nad Berezyną (tu rzeka oddzielała ros.

COLDSTREAM FOOT GUARDS, drugi pod względem starszeństwa p. gwardii ang.

Utworzony w 1650 przez gen. Moncka, stacjonował przez kilka lat w miasteczku Coldstream na granicy ang.-szkoc. i stąd jego nazwa. Odegrał główną rolę w przywróceniu monarchii i po śmierci Moncka w 1670 został włączony do gwardii królewskiej jako straż przyboczna władcy. W wojnach napoleońskich...

SAINT-DENIS PRZEGLĄD, m. pod Paryżem

Gdzie 24 IV 1814 odbył się przegląd wojsk poi. dokonany przez cara Aleksandra I i w.ks. Konstantego. Stawiło się tam ok. 5 tys. poi. żoł. i ofic., którzy do końca wytrwali przy Napoleonie.

Były to: p. szwoleżerów gwardii, dowodzony przez gen. Wincentego Krasińskiego, p. eklererów gwardii płk...

SCHÓNBRUNN, rezydencja Habsburgów pod Wiedniem

W przeddzień bitwy pod Austerlitz prus.

TARUTIŃSKI MANEWR KUTUZOWA, manewr wykonany przez główne siły ros. pod dow. Kutuzowa po opuszczeniu Moskwy

Rosjanie ewakuowali 14 IX 1812 stolicę, udając się początkowo na płd. wsch. drogą riazańską. 16IX doszli do Borowska, gdzie przeszli na prawy brzeg rz. Moskwy.

17 IX Kutuzow niespodziewanie skierował annię na zach. i forsownym marszem, pod osłoną rz. Pa-chry, dotarł 18 IX do Podolska. 20 IX...

NALEŻNOŚCI POD OBSERWACJĄ

Należności, w przypadku których opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek przekracza miesiąc, ale nie przekracza 3 miesięcy, oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw, jednak ze względu na ryzyko regionu, kraju, branży, grupy klientów, grupy produktów lub innych ustalonych przez bank...

Wywiad i badanie kierunkowe pod kątem stosowania protez stałych

W każdej specjalności medycyny praktycznej wywiad i badanie jest podstawą diagnostyki i planowania leczenia. Kwalifikacja do stosowania protez stałych jako protez ozębnowych, wymaga wnikliwej analizy warunków klinicznych podłoża protetycznego ze szczególnym uwzględnieniem: zakresu i rozmieszczenia braków...

Ogólne zasady preparowania zębów filarowych pod protezy stałe

Zadaniem stałych uzupełnień protetycznych jest nie tylko odbudowanie utraconych struktur zęba, ale również zabezpieczenie pozostałych jeszcze tkanek przed ich dalszą degradacją. Technika preparacji twardych tkanek zębów zależy od rodzaju planowanej konstrukcji protetycznej, to też szczegółowa procedura...

OCENA CHOREGO POD KĄTEM FIZJOTERAPII

Przedstawiamy poniżej schemat badania chorego, który bazuje na zmodyfikowanej skali Webster-Rating-Scale i New York University Parkinson Score (patrz także rozdział 4). Powstanie tego typu kwestionariusza z możliwością ilościowej oceny sprawności było konieczne, aby móc prowadzić rehabilitację jako...

ZMIANY HEMATOLOGICZNE POD WPŁYWEM WYSIŁKU I TRENINGU FIZYCZNEGO

Intensywny wysiłek fizyczny (godzinny przy około 75% V02max) powoduje zmiany w objętości osocza, które polegają początkowo na znacznym jego zmniejszeniu o około 15-16% bezpośrednio po zakończeniu wysiłku oraz jego wzroście w okresie powysiłkowym. Stwierdzono, że objętość osocza w drugim dniu po...

Jedzenie pod wpływem emocji

Część pacjentek z zaburzeniami odżywiania ma niską tolerancję na stres (Fairburn et al., 2003, por. Rozdz. 25). Wiele z nich nie potrafi znieść negatywnych stanów emocjonalnych (np. gniewu, lęku i przygnębienia), a niektóre nie radzą sobie z emocjami pozytywnymi (np. ekscytacją; Lacey, 1986). Pacjentki...

Samochód pod wodą

Jeśli można, należy opuścić samochód, zanim się pogrąży, ponieważ nie następuje to natychmiast, gdyż napełnianie się samochodu wodą trwa jakiś czas. Napór wody z zewnątrz sprawia, że bardzo trudno jest otworzyć drzwi, trzeba więc, jeśli to możliwe, opuścić szybę i wyczołgać się przez...