FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH

° f. bł. Kingi (Kunegundy),Congregation of the Franciscan Sisters of BlessedKunegonde, od 1976 - f. z Chicago, zgrom. III zak. regularnegona prawie p a p . , o ślubach prostych, zał. 8 XII 1894w Chicago przez J. Dudzik przv współudziale Róży Wisińskiej(1850-1917) i M.W. Barzyńskiego CR; 1925 zgrom,afiliowano...

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OKREŚLAJĄCYM MIEJSCE ZAŁOŻENIA lub AKTUALNĄ SIEDZIBĘ DOMU GENERALNEGO

EdouardaRolanda dla opieki nad chorymi w domach prywatnych;podejmują też pracę katechet.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD RÓŻNYMI WEZWANIAMI

° f. adoratorki, FrancescaneAdoratrici, na prawie d i e c , zał. 1921 w Riccionek. Rimini (Włochy) przez Eleonorę Foresti (imię zak.Maria Franciszka, zm. 1953) dla nieustającej adoracji wynagradzającejNajśw. Sakramentu oraz opieki nad dziewczętami;prowadzą sierocińce, bursy, pracownie; 1942...

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: POD PANOWANIEM RZYMSKIM i WIZYGOCKIM

W ciągu2 stuleci obszar H. został podbity przez Rzymian, którzy (do19 prz.Chr.) zawładnęli całym półwyspem; ces. August Oktawianpodzielił H. ( 2 7 prz.Chr.) na 3 prow. - Betykę, Luzytanięi Tarragonę; ces. Dioklecjan (284-305) utworzył 2 noweprow. - Galicię i Kartagenę (wraz z Mauretanią Tingitana...

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: POD PANOWANIEM ARABÓW

Nieto Soria, Las relaciones monarquía-episcopado castellano como sistema de poder (1252-1312) I-II, Ma 1983; B.

Analiza wartości produktu pod kątem trzech metod ustalania ceny. Strategia produkcji, strategia sprzedaży.

Firma: Agencja Reklamowa w Bydgoszczy Produkt: CMS (Systemy Zarządzania Treścią) Rynek: kujawsko-pomorskie Odbiorcy: małe i duże przedsiębiorstwa Wyjaśnienie: CMS pozwala na samodzielną aktualizację treści witryny internetowej przez osoby nieposiadające wiedzy informatycznej. Umożliwia to bezpośrednie tworzenie witryny przez redaktorów posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną, jednak nieposiadających odpowiedniej wiedzy informatycznej umożliwiającej wprowadzania ...

Napisz krótki felieton do gazetki szkolnej pod tytułem: Język jest moją matką.

Od tysiecy lat kamieniem wegielnym dla wszystkich cywilizacji był ich jezyk. Wszyskie antyczne kultury opieraly się na mowie i pismie. Każdy z dialektow ksztaltowal się latami, a czasami nawet wiekami. Podstawowym elementem odrozniajacym wszyskie nacje jest zasob ich slow. Moim zdaniem ,jezyk jest moja matka. Postaram się poprzec te teze waznymi argumentami. Mowe mojego kraju poznaje od malego. Dzieki niej mogę przekazywac innym moje mysli i opowiadac co widzialem .Pozwala mi ona ...

Konfiguracja karty dźwiękowej pod zestaw 5.1

SRS AudioSandbox w praktyce by Miłosz Klemens Czyli: - jak własnym sumptem, niewielkim kosztem zmontować sobie całkiem niezły zestaw 5.1 - jak podpiąć to wszystko do komputera - jak cieszyć się wzbogaconym dźwiękiem stereofonicznym w jakości Dolby Surround 5.1 Zważywszy na bardzo liczne negatywne komentarze użytkowników, którzy nie bardzo potrafią wykorzystać możliwości tego ciekawego narzędzia postanowiłem przygotować krótki manual n.,t. konfiguracji i ...

Co rozumiemy pod pojęciem bonapartyzm?

Bonapartyzm ?to XIX-wieczna francuska frakcja polityczna; także monarchistyczna ideologia polityczna inspirowana dokonaniami Napoleona I. Bonapartyzm w węższym sensie to frakcja polityczna dążąca wskrzeszenia we Francji cesarstwa pod rządami rodziny Napoleona Bonaparte i jego bratanka Ludwika (Napoleona III). Bonapartyzm w szerszym sensie to ideologia polityczna głosząca potrzebę istnienia scentralizowanej, silnej nowoczesnej monarchii, która stawia sobie za zadanie odpowiadać ...

Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.

Miażdżąca przewaga niemiecka i radziecka na lądzie i powietrzu doprowadziła do szybkiego zakończenia bitwy wrześniowej.

Życie codzienne Polaków pod zaborami

Życie codzienne Polaków pod zaborami W 1795r. w wyniku trzeciego rozbioru Polska znika z mapy świata na 123 lata. Jednak nie było to równoznaczne ze zniknięciem Polaków - żyli oni pod panowaniem zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Dominujące miejsce w ówczesnej świadomości Polaków zajmowała problematyka niewoli i walki o niepodległość Życie w poszczególnych zaborach różniło się od siebie, tak jak różniły się poszczególne zabory. Najlepiej, pod względem ...

Bitwa o Wielką Brytanię

Wyniki i znaczenie bitwy Bitwa o Wielką Brytanię zakończyła się klęską hitlerowskiej Luftwaffe. Bitwa spowodował też duże wyniszczenie kadry doświadczonych pilotów Luftwaffe, straty której nie udało się później zrekompensować.

Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą 9-22 września 1939

Działania kawalerii w bitwie nad Bzurą : Główne zadanie w pierwszej fazie bitwy spoczęły na G. 26) Apoloniusz Zawilski, Bitwy polskiego września, Warszawa 1972.

Szkolnictwo polskie pod zaborem austriackim

W zaborze austriackim w pierwszej połowie XIX w. szkolnictwo było germanizowane. Ucisk narodowy był w nim obecny. szkolnictwo było tam słabo rozbudowane i o niskim poziomie. Nauczycielami zostawali przeważnie Niemcy, a język polski dopuszczony był tylko w szkołach parafialnych. Niemieckie były szkoły średnie i uniwersytet lwowski. Sytuacja zmieniła się, kiedy w okresie przekształcania monarchii austriackiej w Austro-Węgry poszczególne kraje uzyskiwały samorządy terytorialne ...

„Socjoterapia”- Praca zbiorowa pod redakcją Katrzyny Sawickiej

„SOCJOTERAPIA”- PRACA ZBIOROWA PODE REDAKCJĄ KATARZYNY SAWICKIEJ.

Penetracja całej literatury zawartej w programie pod kątem usytuowania współczesnych twórczo-działających teoretyków pedagogiki z uwzględnieniem ośrodków, w których pracują, problematyki badawczej, którą realizują, dzieł publikowanych

Pedagogika jest nauką zajmującą się wychowaniem człowieka. Pedagogika jako nauka teoretyczna i praktyczna może mieć szczególne znaczenie w integrowaniu poszukiwań badawczych różnych nauk o człowieku, jej rola bowiem nie ogranicza się tylko do budowania teoretycznej wiedzy, lecz rozszerzona jest na ważną społecznie sferę oddziaływania na rozwój człowieka i wspomagania tego rozwoju. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przyniósł w Polsce istotne zmiany ...

Bitwa o Berlin

Bitwa o Berlin. Wraz z upadkiem Berlina zakończyła się ostania wielka bitwa drugiej wojny światowej.

Co można rozumieć w nauce socjologicznej pod pojęciem kompetencji społecznej, jaką może ona przybierać strukturę i jak dalece jej postać wyznaczona jest procesami socjalizacyjnymi (edukacją, wychowaniem)?

W nauce socjologicznej pod pojęciem kompetencji społecznych rozumieć można złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego. Prościej mówiąc są to zdolności potrzebne do przetrwania, prawidłowego egzystowania w środowisku. Kompetencje te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego otaczającego nas środowiska. Umiejętności jednostki wchodzą w ...

Odczyny powstające w skórze pod wpływem bodźców fizykalnych

PROPEDEUTYKA REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA Temat: Odczyny powstające w skórze pod wpływem bodźców fizykalnych Medycyna fizykalna zajmuje się zastosowaniem metod fizycznych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych. Pozostaje ona w ścisłej łączności z teoretycznymi i klinicznymi dyscyplinami medycyny oraz wieloma dziedzinami fizyki, techniki i nauk przyrodniczych. W zakres medycyny fizykalnej wchodzą: -fizykoterapia -fizjoprofilaktyka -fizykalne ...

Test opadania do tyłu pod wpływem grawitacji (gravity sign recurvatum test)

Wykonanie: Pacjent leży na plecach, biodro i kolano zgięte do kąta 90°. Jedna ręka badającego obejmuje podudzie, a druga stabilizuje powyżej rzepki staw kolanowy, a następnie go uwalnia.

Interpretacja: Przy uszkodzeniu tylnego więzadla krzyżowego piszczel opada grzbietowo (grzbietowo zwisa).

Uwaga: Przy...